Ước chung lớn nhất của 2 số

     

Tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN) là giữa những dạng bài xích tập áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng về dấu hiệu chia hết hay số nhân tố ở học tập kỳ 1 sinh hoạt lớp 6.

Bạn đang xem: ước chung lớn nhất của 2 số


Vậy làm sao để tìm ƯCLN (Ước chung béo nhất) một cách bao gồm xác? Là thắc mắc mà nhiều em quan lại tâm. Bài viết dưới đây Hay học hỏi sẽ chia sẻ với những em biện pháp tìm Ước chung, cầu chung lớn số 1 của 2 số, 3 số hay các số.


Các em hãy tróc nã cập 

*
 hoặc vào trang google tìm kiếm kiếm "tiêu đề bài xích viết" + "tên site 
*
" để xem đầy đủ, đúng đắn và ủng hộ bài viết gốc của trang nhé. Vì bây chừ một số trang tự động hóa sao chép lại , trình diễn xấu, rất dễ dàng thiếu sót làm những em khó khăn hiểu.

I. Bí quyết tìm Ước chung, Ước chung mập nhất

Để tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) thì trước tiên những em đề xuất hiểu ước chung là gì? ƯCLN là gì? phương pháp tìm ƯCLN của 2 hay các số như thế nào?

* giữ ý: Trong nội dung bài viết này và ở chương 1 toán 6 họ làm vấn đề với số tự nhiên. (ở chương 2 sẽ sở hữu tập số nguyên, lúc ấy ước và bội có số âm)

1. Ước chung là gì?

• Ước chung của 2 hay những số là cầu của tất cả các số đó.

* Ví dụ: Ư(4) = 1; 2; 4 và Ư(6) = 1; 2; 3; 6

 Ước chung của 4 với 6 ký hiệu là: ƯC(4,6) = 1;2.

⇒ x ∈ ƯC(a,b) giả dụ a  x cùng b  x;

2. Ước chung lớn số 1 (ƯCLN) là gì?

Ước chung lớn số 1 của hai hay những số là số lớn nhất trong tập hợp ước chung.

* Ví dụ: Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 với Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

→ ƯC(12,30) = 1; 2; 3; 6 số lớn nhất trong tập vừa lòng ước phổ biến là 6.

→ Ta nói 6 là cầu chung lớn số 1 (ƯCLN) của 12 với 30, ký kết hiệu ƯCLN(12,30)=6.

3. Bí quyết tìm mong chung lớn số 1 (ƯCLN)

• Muốn tìm mong chung lớn nhất của 2 hay những số lớn hơn 1, ta thực hiện các bước sau:

- cách 1: Phẫn tích từng số ra quá số nguyên tố

- bước 2: Chọn ra các thừa số thành phần chung

- bước 3: Lập tích những thừa số đang chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích chính là ƯCLN cần tìm.

II. Bài bác tập tìm cầu chung, ước chung lớn số 1 (ƯCLN)

Bài 139 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của:

a) 56 và 140 ; b) 24, 84, 180

c) 60 với 180 ; d) 15 và 19

° Lời giải:

a) đối chiếu ra vượt số nguyên tố: 56 = 23.7; 140 = 22.5.7

– những thừa số nguyên tố chung là 2; 7.

⇒ ƯCLN(56, 140) = 22.7 = 28 (số mũ của 2 bé dại nhất là 2; số mũ của 7 đều bởi 1).

b) Ta có: 84 = 22 .3 .7; 24 = 23.3; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN(24, 84, 180) = 22.3 = 12.

c)- biện pháp 1: 60 = 22.3.5; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN (60, 180) = 22.3.5 = 60.

- biện pháp 2: 60 là mong của 180 nên ƯCLN (60; 180) = 60.

* nhấn xét: Cách 1 là cách hay được sử dụng cho mọi việc tìm ƯCLN, biện pháp 2 dùng cho một số trường hợp quan trọng ƯCLN là 1 trong những số đề nghị tìm ước.

d) Ta có: 15 = 3.5; 19 = 19

⇒ ƯCLN(15, 19) = 1.

Bài 140 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của:

a) 16, 80, 176 ; b) 18, 30, 77

° Lời giải:

a) Cách 1: 16 = 24 ; 80 = 24.5 ; 176 = 24.11


- giải pháp 2: 80 ⋮ 16; 176 ⋮ 16 đề xuất 16 là cầu của 80; 176.

→ cho nên ƯCLN(16, 80, 176) = 16.

Xem thêm: Ý Nghĩa Bài Thơ Con Cáo Và Tổ Ong ( Chủ Đề: Thế Giới Động Vật )

b) Ta có: 18 = 2.32 ; 30 = 2.3.5 ; 77=7.11

⇒ ƯCLN(18, 30, 77) = 1 (vì không có thừa số nguyên tố làm sao chung).

Bài 142 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm ƯCLN rồi tìm các ước thông thường của:

a) 16 với 24 ; b) 180 với 234 ; c) 60, 90, 135

° Lời giải:

a) Ta bao gồm 16 = 24 và 24 = 23.3 ⇒ ƯCLN (16, 24) = 23 = 8.

→ ƯC(16, 24) = Ư(8) = 1; 2; 4; 8.

b) Ta bao gồm 180 = 22.32.5 với 234 = 2.32.13 ⇒ ƯCLN(180, 234) = 2.32 = 18.

→ ƯC(180, 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

c) 60 = 22 .3.5; 90 = 2.32.5; 135 = 33 .5

⇒ ƯCLN(60, 90, 135) = 3.5 = 15.

→ ƯC(60, 90, 135) = Ư(15) = 1; 3; 5; 15.

Bài 143 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Tìm số thoải mái và tự nhiên a phệ nhất, biết rằng 420 ⋮ a cùng 700 ⋮ a.

° Lời giải:

- vì 420 ⋮ a với 700 ⋮ a yêu cầu a ∈ ƯC(420; 700).

- Theo bài xích ra, a là số thoải mái và tự nhiên lớn nhất nên a = ƯCLN(420; 700).

- Ta có: 420 = 22.3.5.7; 700 = 22.52.7

⇒ ƯCLN(420, 700) = 22.5.7 = 140

- Kết luận: Vậy a = 140.

Bài 145 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1: Lan gồm một tấm bìa hình chữ nhật form size 75cm cùng 105cm. Lan mong cắt tấm bia thành các mảnh bé dại hình vuông bởi nhau sao cho tấm bìa được cắt hết, không còn thừa miếng nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông vắn (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị chức năng xentimét).

° Lời giải:

- Để tấm bìa được cắt không thể thừa mảnh như thế nào thì cạnh hình vuông vắn phải là cầu của chiều rộng với chiều dài tấm bìa.

- Chiều rộng bằng 75cm, chiều dài bằng 105cm.

- cho nên vì thế cạnh hình vuông vắn phải là 1 trong các ƯC(75, 105).

- Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là ƯCLN(75, 105).

- Ta bao gồm : 75 = 3.52 ; 105 = 3.5.7

⇒ ƯCLN(75, 105) = 3.5 = 15.

Xem thêm: Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 9, Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 9

- Kết luận: Vậy cạnh hình vuông lớn độc nhất vô nhị là 15cm.


Hy vọng với bài viết về cách tra cứu ƯCLN (Ước chung lớn nhất) của 2 số, 3 số của Hay học tập Hỏi ở trên góp ích cho những em. Những góp ý cùng thắc mắc những em hãy vướng lại nhận xét dưới bài viết để 

*
 ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tốt.