UNIT 4 LỚP 11 LANGUAGE FOCUS

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm /w/ và /j/ trong giờ Anh, cũng tương tự ôn tập về danh hễ từ ngừng và phân từ hoàn thành. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần để ý cũng như gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

mountain (n) : núimow (v) : cắtnatural disaster (n) : thiên taiorder (n) : mệnh lệnhorder (v) ra lệnhorphanage (n)  trại mồ côiovercome (v) vượt quapark (v) 

đậu xe

II. Cấu trúc cần lưu ý:

Âm /w/ trong tiếng Anh là 1 trong những phụ âm, phân phát âm của chữ cái “w”Âm /j/ trong giờ Anh là một trong phụ âm, phát âm của vần âm “y” hoặc “u”

III. Khuyên bảo giải bài xích tập:

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

/w/

We: chúng tôiWest: phía TâyWine: rượu vangWheel: bánh xeWet: ẩm ướtWhale: cá voi

/y/:

Yes: đồng ýYellow: vàngYoung: trẻYears: nămUse: dùngYork: lòng đỏ

Practise reading aloud these sentences:

1. We went for a walk in the woods near the railway. (chúng tôi quốc bộ trong rừng gần mặt đường tàu)2. We wore warm clothes and walked quickly khổng lồ keep warm. (Chúng tôi khoác quần áo ấm và đi nhanh để giữ lại ấm)3. At about twelve, we had veal sandwiches & sweet trắng wine, and we watch TV (Lúc 12 giờ, shop chúng tôi có sandwich giết thịt bê cùng rượu vang ngọt, và shop chúng tôi xem TV)4. Excuse me, did you use to lớn live in York? (xin lỗi, có phải chúng ta từng sống sống York không?)5. Did you use to be a tutor at the University? (Có cần bạn đã có lần là bạn hướng dẫn ở đại học không?)6. I read about Hugh in the newspaper yesterday. (Tôi gọi được về Hugh sinh hoạt trên báo ngày hôm qua)

2. Grammar:

Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau áp dụng danh hễ từ tương thích dưới đây)

spend behave wait park

start bend meet listen

e.g: He found that parking was difficult in that city.Bạn đã xem: Giải anh 11 unit 4 language focus

1. I have no objection to hearing khổng lồ your story again.2. Cảm ứng your toes without bending your knees!3. You should be ashamed of yourself for behaving so badly.4. I am looking forward to meeting you.5. You can"t prevent him from spending his own money.6. Would you mind waiting for a moment?7. In spite of starting late, we arrived in time.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 language focus

Exercise 2. Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau thực hiện phân từ chấm dứt dưới đây)

Lie modernize shop pass prepare

Rise try read bum

e.g: I saw him…………..my house.

1. She smelt something burning and saw smoke rising.2. If she catches you reading her diary, she’ll be furious.3. They found a tree lying across the road.4. I’m going shopping this afternoon.5. He doesn"t spend much time preparing his lessons.6. They wasted the whole afternoon trying to lớn repair the bike.7. They spend a lot of money modernizing the house.

Xem thêm: Cho Mạch Điện Gồm 2 Nguồn Điện Mắc Song Song Song Nhưng Khác Hiệu Điện Thế

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle. (Điền động từ vào chỗ trống dưới dạng danh cồn từ hoàn thành hoặc phân từ trả thành)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 7 Bài Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản Xuất (Chi Tiết)

1. I object lớn him having made calls on the office phone.2. Having been his own quái nhân for such a long time, he found it hard khổng lồ accept orders from another.3. They denied having been there.4. Having tied one end of the rope khổng lồ his bed, he threw the other end out of the window.5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.6. The children admitted having taken the money.