Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân là gì

     
Chỉ thị thành lập và hoạt động Đội vn Tuyên truyền giải hòa quân, một cương cứng lĩnh quân sự lịch sử vẻ vang của Đảng

*

Chỉ thị thành lập Đội Tuyên truyền giải hòa quân. (ảnh tư liệu)

Cách trên đây 70 năm, một cách nay đã lâu Lễ thành lập và hoạt động Đội Tuyên truyền hóa giải quân, bè bạn Võ Nguyên Giáp nhận ra Thư của bác bỏ Hồ. Đó là chỉ thị của bác bỏ về việc thành lập Đội nước ta Tuyên truyền giải phóng quân. Mặc dù văn phong giản dị, ngắn gọn, tuy thế bức thư hàm chứa không thiếu thốn nội dung của một cương lĩnh quân sự chiến lược lịch sử, tất cả tính lý thuyết cho sự nghiệp thi công Quân team nhân dân việt nam sau này.

Bạn đang xem: Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân là gì

1- “Tên: Đội vn tuyên truyền giải hòa quân. Nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là 1 trong những Đội tuyên truyền” <1>.

*

Đồng chí Võ Nguyên gần cạnh nói: “Các đồng chí! nhiệm vụ mà đoàn thể ủy thác cho họ là nhiệm vụ quan trọng và nặng trĩu nề. Chính trị trọng rộng quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, trọng trách ấy gồm tính chất là một nhiệm vụ giao thời. áp dụng vũ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân đứng dậy, sẵn sàng cơ sở chủ yếu trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này” <2>. Theo bốn tưởng hồ Chí Minh, sự trở nên tân tiến của biện pháp mạng nước ta đi từ đấu tranh chủ yếu trị tiến lên phối kết hợp đấu tranh chủ yếu trị với đương đầu vũ trang, khởi nghĩa với cuộc chiến tranh cách mạng. Lực lượng tiến hành khởi nghĩa và cuộc chiến tranh cách mạng bao gồm: lực lượng bao gồm trị quần chúng và lực lượng vũ khí nhân dân; trong đó, lực lượng thiết yếu trị quần chúng là các đại lý để xây cất lực lượng vũ trang quần chúng. # - khác với ý kiến “súng đẻ ra Đảng, súng đẻ ra chính quyền”.

2- bốn tưởng về lực lượng vũ trang tía thứ quân.

Chỉ thị của bác bỏ Hồ nêu: “Vì muốn hành vi có tác dụng thì về quân sự, nguyên tắc đó là nguyên tắc tập trung lực lượng, mang lại nên, theo chỉ thị mới của Đoàn thể, sẽ chọn lọc trong mặt hàng ngũ số đông đội du kích Cao - Bắc - lạng ta số cán bộ và đội viên kiên quyết, nhiệt huyết nhất với sẽ tập trung 1 phần lớn vũ khí nhằm lập ra đội công ty lực.

Vì cuộc binh cách của ta là cuộc tao loạn toàn dân, cần được động viên toàn dân, tranh bị toàn dân, cho nên trong những khi tập trung lực lượng để lập một nhóm quân đầu tiên, phải phải gia hạn lực lượng vũ trang trong số địa phương thuộc phối hợp hành động và hỗ trợ về các phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của những địa phương, trợ giúp huấn luyện, giúp sức vũ khí nếu có thể được, làm cho những đội này cứng cáp mãi lên.

Đối với các đội vũ trang địa phương: đưa các cán bộ địa phương về huấn luyện, tung những cán bộ đã đào tạo và giảng dạy đi các địa phương, đàm phán kinh nghiệm, liên lạc thông suốt, phối kết hợp tác chiến” <3>.

Tư tưởng về lực lượng vũ trang cha thứ quân của hồ nước Chí Minh là sự kế thừa với phát huy kinh nghiệm tay nghề của dân tộc về xây dựng những thứ quân: “quân triều đình”, “quân các lộ” với “dân binh”. Đồng thời, là sự kế vượt và cách tân và phát triển tư tưởng của Ăng-ghen, Lê-nin về xây dựng những “đội dân cảnh”, kiến thiết “quân nhóm thường trực”. Theo bốn tưởng hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang tía thứ quân gồm: lính chủ lực, quân nhân địa phương, dân quân du kích. Trong đó, cỗ đội chủ lực và lính địa phương hợp thành Quân đội quần chúng Việt Nam.

Tư tưởng hcm về lực lượng vũ trang bố thứ quân đã cách tân và phát triển và từng bước hoàn hảo theo quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam: từ xây dựng các đội từ bỏ vệ, đội du kích đến tạo đội chủ lực; tự Đội việt nam Tuyên truyền giải hòa quân đến nước ta giải phóng quân, thống tuyệt nhất lực lượng trang bị trong cả nước, Vệ quốc đoàn, Quân team nhân dân, Quân giải hòa miền Nam, Quân đội nhân dân “cách mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” ngày nay.

3- tứ tưởng binh lửa toàn dân.

Tư tưởng cơ bản nhất của sài gòn về cuộc chiến tranh đã được nêu rõ trong Chỉ thị ra đời Đội vn Tuyên truyền giải tỏa quân: “Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc binh đao của toàn dân cần được động viên toàn dân, khí giới toàn dân” <4>. Toàn dân theo tư tưởng hồ chí minh là toàn dân tộc. Tp hcm đã kế thừa truyền thống lịch sử toàn dân tiến công giặc của dân tộc.

Xem thêm: Biệt Danh Dễ Thương Cho Bạn Gái Cute, Dễ Thương, Đáng Yêu, Biệt Danh Hay Cho Bạn Gái

Tổ tiên ta vẫn sớm bao gồm ý thức liên hiệp chiến đấu để giữ nước, lắp bó Nước với Nhà: “Nước mất thì công ty tan”. Mỗi lúc Tổ quốc bị thôn tính thì toàn dân vực dậy đánh giặc. Nai lưng Hưng Đạo đang nói: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, ấy là thượng sách của việc giữ nước”. Phố nguyễn trãi cũng vẫn nói: “Đẩy thuyền cũng chính là dân, lật thuyền cũng chính là dân”; “tập hợp tứ phương manh lệ”. Mỗi một khi có họa nước ngoài xâm, dân tộc bản địa ta vẫn nêu cao truyền thống lịch sử “cả nước thông thường sức tấn công giặc”, “bách tính vi binh”.

Hồ Chí Minh vẫn kế thừa truyền thống toàn dân tiến công giặc của dân tộc, kết phù hợp với vận dụng nguyên lý của nhà nghĩa Mác - Lê-nin về mục đích của quần bọn chúng nhân dân trong định kỳ sử. Người luôn luôn nhắc nhở: “phải phụ thuộc vào dân, bao gồm dân là tất cả tất cả”. Lịch sử dân tộc đã chứng tỏ 70 năm qua, hcm và Đảng ta đã cổ vũ được lực lượng toàn dân gia nhập hai cuộc binh cách to lớn, chưa từng có trong lịch sử dân tộc chống ngoại xâm của dân tộc ta; vì thế đã giành được thắng lợi vĩ đại.

4- Về chiến thuật.

Chỉ thị của chưng Hồ nêu rõ biện pháp đánh của Đội nước ta Tuyên truyền hóa giải quân: “Về chiến thuật, áp dụng lối tấn công du kích, túng bấn mật, cấp tốc chóng, tích cực, ni Đông mai Tây, lai vô ảnh, khứ vô tung” <5>.

Theo tứ tưởng hồ Chí Minh, trong chiến tranh toàn dân cần đánh địch bằng mọi cách: tấn công du kích và tác chiến tập trung. Tác chiến du kích gồm vị trí kế hoạch trong khởi nghĩa trang bị với lực lượng tác chiến là phần đa đội du kích, tự vệ. Đội nước ta Tuyên truyền giải tỏa quân là đội quân chủ lực trước tiên nhưng đồ sộ còn nhỏ tuổi nên về chiến thuật, bác Hồ đã chỉ huy dùng lối tấn công du kích. Tự tác chiến du kích tiến lên tác chiến triệu tập và kết hợp chặt chẽ giữa hai hiệ tượng tác chiến đó nhằm tiêu hao, tàn phá địch là một trong nghệ thuật tác chiến đặc sắc của Quân team ta.

5- chưng Hồ tiên đoán về sự trở nên tân tiến của quân nhóm ta.

Chỉ thị thành lập và hoạt động Đội nước ta Tuyên truyền hóa giải quân ngừng bằng hai câu: “Đội nước ta Tuyên truyền hóa giải quân là đội quân lũ anh, ước ao cho chóng bao hàm đội quân bọn em khác.

Tuy thuở đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng lại tiền đồ của chính nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải tỏa quân, nó rất có thể đi xuyên suốt từ nam chí Bắc, khắp non sông Việt Nam” <6>.

Lời tiên lượng của bác bỏ Hồ đang trở thành sự thực. Trải qua hai cuộc binh đao chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ, đội quân chủ lực nhỏ bé cùng với 34 đồng chí đã vững mạnh như Phù Đổng, luôn ngừng xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, xứng đáng với sự tin yêu của Bác, của Đảng, của nhân dân.

Xem thêm: Mất Bảo Hiểm Y Tế Có Đi Khám Được Không, Mất Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Phải Làm Sao

70 năm đã đi được qua, dẫu vậy Chỉ thị thành lập và hoạt động Đội Tuyên truyền giải phóng quân của bác Hồ vẫn vẹn nguyên quý giá lý luận với thực tiễn; liên tiếp soi rọi cho sự nghiệp tạo ra Quân team “cách mạng, bao gồm quy, tinh nhuệ, từng bước một hiện đại” nói riêng; sự nghiệp desgin và bảo đảm Tổ quốc nói chung.