TOÁN LỚP 7 BÀI 1

     

Với giải bài bác tập Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp những số hữu tỉ sách Kết nối trí thức hay nhất, cụ thể giúp học tập sinh dễ ợt làm bài xích tập Toán 7 bài bác 1.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 1


Giải bài bác tập Toán 7 bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Video giải bài xích tập Toán 7 bài xích 1: Tập hợp những số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 5 Toán 7 Tập 1: Chỉ số WHtR (Waist to Height Ratio) của một người trưởng thành, được xem bằng tỉ số thân số đo vòng bụng và số đo chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo). Chỉ số này được xem như là một công cụ thống kê giám sát sức khỏe có ích vì hoàn toàn có thể dự báo được các nguy hại béo phì, mắc bệnh tim mạch mạch, … Bảng bên cho thấy nguy cơ vượt cân, béo phệ của một người lũ ông trưởng thành và cứng cáp dựa vào chỉ số WHtR.

(Theohospimedica.com)


Gầy

Chỉ số WHtR nhỏ dại hơn hoặc bằng 0,42

Tốt

Chỉ số WHtR to hơn 0,42 và nhỏ dại hơn hoặc bởi 0,52

Hơi béo

Chỉ số WHtR to hơn 0,52 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,57

Thừa cân

Chỉ số WHtR lớn hơn 0,57 và bé dại hơn hoặc bằng 0,63

Béo phì

Chỉ số WHtR lớn hơn 0,63


Ông An cao 180 cm, vòng 2 108 cm.

Ông chung cao 160 cm, vòng bụng 70 cm.

Theo em, nếu tính theo chỉ số WHtR, sức mạnh của ông An giỏi ông Chung tốt hơn?

*

Lời giải:

Theo phương pháp tính chỉ số WHtR của một bạn trưởng thành, ta tính được chỉ số WHtR của ông An với ông tầm thường như sau:

Chỉ số WHtR của ông nguyễn đức an là: 108 : 180 = 0,6.

Vì 0,57 ≤ 0,63 nênchỉ số WHtR của ông An đạt tới thừa cân.

Chỉ số WHtR của ông bình thường là: 70 : 160 = 0,4375.

Vì 0,42 ≤ 0,52 nênchỉ số WHtR của ông Chung đạt mức tốt.

Vậy tính theo chỉ số WHtR thì sức khỏe của ông Chung giỏi hơn ông An.

1. Quan niệm số hữu tỉ và màn biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Giải Toán 7 trang 6 Tập 1

HĐ 1 trang 6 Toán 7 Tập 1: Tính chỉ số WHtR của ông An với ông Chung.

Lời giải:

Theo bí quyết tính chỉ số WHtR của một tín đồ trưởng thành, ta tính được chỉ số WHtR của ông An với ông phổ biến như sau:

Chỉ số WHtR của nguyễn đức an là: 108 : 180 = 0,6.

Chỉ số WHtR của ông tầm thường là: 70 : 160 = 0,4375.

HĐ 2 trang 6 Toán 7 Tập 1: Ta có thể viết 1,5=32=64=96=....

Tương tự, em hãy viết bố phân số đều nhau và bằng:

a) –2,5;b)234.

Lời giải:

a) Ta có:−2,5=−2510=−52=−156.

b) Ta có:234=114=5520=11040.

Luyện tập 1 trang 6 Toán 7 Tập 1: Giải thích bởi vì sao những số 8;-3,3;323đều là những sốhữu tỉ. Tìm số đối của mỗi số đó.

Lời giải:

Ta có:8=81;  −3,3=−3310;  323=113.

Vì những số 8;-3,3;323ở bên trên viết được bên dưới dạng phân số đề xuất chúng đều là các số hữu tỉ.

Số đối của 8 là –8; số đối của –3,3 là –(–3,3) = 3,3; số đối của323là-323.

Giải Toán 7 trang 7 Tập 1

Câu hỏi trang 7 Toán 7 Tập 1: Mỗi điểm A, B, C bên trên trục số Hình 1.4 trình diễn số hữu tỉ nào?

Lời giải:

Quan tiếp giáp Hình 1.4, ta thấy đoạn thẳng đơn vị chức năng (từ O đến 1) được tạo thành 6 đoạn bằng nhau, mang một đoạn nhỏ làm đơn vị mới, lúc đó đơn vị chức năng mới bằng16đơn vị cũ.

Điểm A nằm bên phải gốc O tức là nằm sau gốc O và cách O một đoạn bởi 10 đơn vị chức năng mới. Cho nên vì vậy điểm A màn biểu diễn số hữu tỉ106=53.

Điểm B nằm cạnh sát trái cội O có nghĩa là nằm trước cội O và cách O một đoạn bằng 5 đơn vị chức năng mới. Do đó điểm B biểu diễn số hữu tỉ-56

Điểm C nằm sát trái nơi bắt đầu O tức là nằm trước gốc O và phương pháp O một đoạn bằng 13 đơn vị mới. Vì thế điểm C trình diễn số hữu tỉ-136.

Luyện tập 2 trang 7 Toán 7 Tập 1: Biểu diễn các số hữu tỉ 54và-54 bên trên trục số.

Lời giải:

Trên trục số, ta sẽ chia đoạn thẳng đơn vị thành 4 đoạn bằng nhau, rước một đoạn làm đơn vị chức năng mới, lúc đó đơn vị mới bằng14đơn vị cũ.

Lấy điểm A ở sau nơi bắt đầu O tức là nằm bên yêu cầu gốc O và bí quyết O một đoạn bởi 5 đơn vị mới. Điểm A màn trình diễn số hữu tỉ54

Lấy điểm B ở trước cội O tức là nằm phía trái gốc O và phương pháp O một đoạn bởi 5 đơn vị chức năng mới. Điểm B màn biểu diễn số hữu tỉ-54

Các số hữu tỉ54và-54được màn trình diễn lần lượt bởi các điểm A với B trên trục số như hình bên dưới đây:

2. Máy tự trong tập hợp những số hữu tỉ

Giải Toán 7 trang 8 Tập 1

HĐ 3 trang 8 Toán 7 Tập 1: Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng phân số rồi so sánh:

a) –1,5 và52;

b) –0,375 và-58.

Lời giải:

a) Ta có:−1,5=−1510=−15:510:5=−32.

Vì –3 −3252do đó−1,552.

b) Ta có:−0,375=−3751000=−375:1251000:125=−38.

Vì –3 > –5 nên−38>−58do đó−0,375>−58.

HĐ 4 trang 8 Toán 7 Tập 1: Biểu diễn nhị số hữu tỉ –1,5 cùng 52trên trục số. Em hãy cho thấy thêm điểm –1,5 nằm trước giỏi nằm sau điểm 52trên trục số.

Lời giải:

Số hữu tỉ–1,5 được viết dưới dạng phân số như sau:−1,5=−32.

Trên trục số, ta sẽ phân chia đoạn thẳng đơn vị chức năng thành 2 đoạn bởi nhau, rước một đoạn làm đơn vị mới, khi đó đơn vị mới bằng12đơn vị cũ.

Lấy điểm A ở trước gốc O có nghĩa là nằm phía trái gốc O và biện pháp O một đoạn bởi 3 đơn vị mới. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ-32

Lấy điểm B ở sau cội O có nghĩa là nằm bên yêu cầu gốc O và biện pháp O một đoạn bởi 5 đơn vị chức năng mới. Điểm B màn trình diễn số hữu tỉ52

Các hữu tỉ –1,5 và52được trình diễn lần lượt bởi các điểm A với B trên trục số như hình dưới đây:

*

Vậy trên trục số thì điểm –1,5 ở trước điểm52.

Luyện tập 3 trang 8 Toán 7 Tập 1: Sắp xếp những số hữu tỉ sau theo sản phẩm công nghệ tự từ bé dại đến lớn.

514;  −2;  3,125;  −32.

Lời giải:

Ta đã viết những số514;  −2;  3,125;  −32.dưới dạng phân số như sau:

514=214=428;  

−2=−168; 

 3,125=318=258; 

 −32=−128.

Vì –16 −168−128258428, vị đó−2 −32  3,125  514.

Xem thêm: Tiết 11 - Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em

Các số hữu tỉ thu xếp theo lắp thêm tự từ nhỏ tuổi đến to là:−2;−32; 3,125; 514.

Vận dụng trang 8 Toán 7 Tập 1: Em hãy giải câu hỏi mở đầu:

Ông An cao 180 cm, vòng bụng 108 cm.

Ông bình thường cao 160 cm, vòng hai 70 cm.

Theo em, giả dụ tính theo chỉ số WHtR, sức khỏe của ông An xuất xắc ông Chung tốt hơn?

Lời giải:

Theo cách làm tính chỉ số WHtR của một tín đồ trưởng thành, ta tính được chỉ số WHtR của ông An với ông tầm thường như sau:

Chỉ số WHtR của ông an là: 108 : 180 = 0,6.

Vì 0,57 ≤ 0,63 nênchỉ số WHtR của ông An đạt tới thừa cân.

Chỉ số WHtR của ông bình thường là: 70 : 160 = 0,4375.

Vì 0,42 ≤ 0,52 nênchỉ số WHtR của ông Chung đạt tới tốt.

Vậy tính theo chỉ số WHtR thì sức mạnh của ông Chung xuất sắc hơn ông An.

Bài tập

Giải Toán 7 trang 9 Tập 1

Bài 1.1 trang 9 Toán 7 Tập 1: Hãy cho thấy thêm tính đúng, không nên của mỗi khẳng định sau:

a) 0,25∈ℚ;

b)-67∈ℚ;

c) -235∉ℚ.

Lời giải:

a) Vì0,25=14viết được bên dưới dạng phân số với 1 và 4 là các số nguyên,4≠0nên14∈ℚ.

Do vậy khẳng định0,25∈ℚlà xác định đúng.

b) Vì−67viết dưới dạng phân số với 6 với 7 là các số nguyên,7≠0nên−67∈ℚ.

Do vậy khẳng định−67∈ℚlà khẳng định đúng.

c) Vì−235=−2351viết được bên dưới dạng phân số cùng với –235 và 1 là các số nguyên,1≠0nên−235∈ℚ.

Do vậy khẳng định−235∉ℚlà xác minh sai.

Bài 1.2 trang 9 Toán 7 Tập 1: Tìm số đối của những số hữu tỉ sau:

a) –0,75 b)651.

Lời giải:

a) Số đối của –0,75 là –(–0,75) = 0,75.

b) Số đối của615là-615.

Bài 1.3 trang 9 Toán 7 Tập 1: những điểm A, B, C, D (H.1.7) màn trình diễn những số hữu tỉ nào?

Lời giải:

Quan sát Hình 1.7, ta đã đoạn thẳng đơn vị chức năng (từ O cho 1) thành 6 đoạn bằng nhau, rước một đoạn làm đơn vị mới, khi đó đơn vị chức năng mới bằng16đơn vị cũ.

Điểm A là vấn đề nằm bên trái gốc O tức là nằm trước nơi bắt đầu O và biện pháp O một đoạn bằng 7 đơn vị mới. Cho nên vì vậy điểm A màn trình diễn số hữu tỉ-76

Điểm B là điểm nằm phía trái gốc O tức là nằm trước gốc O và phương pháp O một đoạn bằng 2 đơn vị mới. Cho nên vì vậy điểm B trình diễn số hữu tỉ−26=−13.

Điểm C là điểm nằm bên bắt buộc gốc O có nghĩa là nằm sau gốc O và phương pháp O một đoạn bằng 3 đơn vị mới. Cho nên vì thế điểm C biểu diễn số hữu tỉ36=12.

Điểm D là điểm nằm bên bắt buộc gốc O có nghĩa là nằm sau cội O và cách O một đoạn bởi 8 đơn vị mới. Do đó điểm D trình diễn số hữu tỉ86=43.

Bài 1.4 trang 9 Toán 7 Tập 1:

a)Trong các phân số sau, rất nhiều phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,625?

5−8;  1016;  20−32;  −1016;  −2540;  35−48.

b) Biễu diễn số hữu tỉ –0,625 trên trục số.

Lời giải:

a) Ta có:

-0,625=−6251000=−625:1251000:125=−58=5−8=20−32=−1016=−2540.

Vậy phần đông phân số màn biểu diễn số hữu tỉ –0,625 là:5−8; 20−32; −1016; −2540.

b) Vì−0,625=−58nên trình diễn số hữu tỉ –0,625 bên trên trục số cũng đó là biểu diễn phân số−58trên trục số.

Trên trục số, ta sẽ phân tách đoạn thẳng đơn vị thành 8 đoạn bằng nhau, rước một đoạn làm đơn vị chức năng mới, khi đó đơn vị mới bằng18đơn vị cũ.

Lấy điểm A nằm sát trái cội O tức là nằm trước nơi bắt đầu O và giải pháp O một đoạn bằng 5 đơn vị chức năng mới. Điểm A màn trình diễn số hữu tỉ−58=−0,625.

Số hữu tỉ –0,625 được biểu diễn bởi điểm A bên trên trục số như hình bên dưới đây:

Bài 1.5 trang 9 Toán 7 Tập 1: So sánh:

a)–2,5 và –2,125;

b)-110000  và1 23456 .

Lời giải:

a) vày 2,5 > 2,125 đề nghị –2,5 −1100000và0123456nên−110000123456.

Bài 1.6 trang 9 Toán 7 Tập 1: Tuổi thọ vừa phải dự kiến của các người sinh vào năm 2019 ở 1 số tổ quốc được cho trong bảng sau:

Quốc gia

Australia

Pháp

Tây Ban Nha

Anh

Mỹ

Tuổi thọ vừa đủ dự kiến

83

82,5

831 5 

812 5 

781 2 

(TheoBáo cáo của tổ chức triển khai Y tế cầm giới, 2020)

Sắp xếp các non sông theo tuổi thọ trung bình dự loài kiến từ nhỏ đến lớn.

Trả lời:

Ta có:8315=83+15=83+0,2=83,2;

8125=81+25=81+0,4=81,4;

7812=78+12=78+0,5=78,5.

Vì 78,5 7812812582,5838315.

Xem thêm: Nội Dung Và Nghệ Thuật Văn Bản Sự Giàu Đẹp Của Tiếng Việt Sgk Ngữ Văn 7 Tập 2

Vậy sắp xếp theo vật dụng tự tuổi thọ vừa đủ dự kiến từ nhỏ đến mập của các đất nước là: Mĩ, Anh, Pháp, Australia, Tây Ban Nha.