TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 7 WRITING

     

1. The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics. Put them in order to lớn make a meaningful text.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 7 writing


(Đoạn văn được xáo trộn sau dây là một trong bài văn về phần nhiều tính bí quyết của fan Mỹ. Đặt chúng theo đồ vật tự để làm thành bài xích văn bao gồm nghĩa.)


*

Tạm dịch:

1. Mỹ là 1 trong những nước lớn với người từ các tầng lớp cùng sắc tộc không giống nhau vì vậy thật nặng nề để nói tới một tín đồ Mỹ điển hình. Tuy nhiên, người ta tin rằng có vài tính bí quyết mà hầu hết người Mỹ gần như có.

2. Chắc rằng điều đặc trưng nhất là sự việc riêng bốn và quyền cá nhân. Tính cách này khởi đầu từ những ngày nhưng mà ông phụ thân xây hình thành đất nước, những người dân là những cá thể rất bạo gan mẽ. Bạn Mỹ reviews cao sự tự do thoải mái và ko thích lệ thuộc vào bạn khác.

3. Tính biện pháp thứ nhị là fan Mỹ thực tế. Họ đặt giá trị mập vào những câu hỏi mà tự họ làm. Họ cũng tránh nhận lấy những câu hỏi quá sức với kĩ năng của họ.

4. Một điểm nổi bật khác của fan Mỹ là sự đặc trưng mà họ đặt vào đồng xu tiền và phần đa thứ nhưng nó rất có thể mua được. Thực tế, tiền quan trọng đặc biệt hơn uy tín đối với họ.

5. Cuối cùng, ở phần lớn những mái ấm gia đình Mỹ, cha mẹ ít ảnh hưởng đến con cái hơn phụ huynh ở hầu hết nơi khác trôn thô" giới. Con cái rất có thể chọn chúng ta đời, ngay cả khi nếu bố mẹ phản đối sự lựa chọn của chúng.

6. Nói ngắn gọn, những đặc điểm đó được mang đến là một phần của tính biện pháp Mỹ, nhưng giống như nhiều sản phẩm khác trong buôn bản hội hiện nay đại, chúng tất cả thể biến đổi theo thời gian.


2. Read the text again và complete the outline for it. (Đọc bài xích văn đợt nữa và chấm dứt dàn ý của nó.)


*

Hướng dẫn giải:

Introduction: There are some characteristics shared by most Americans.

Characteristic 1: Individuality and individual rights.

Evidence: Americans value freedom & do not like to be depend on other people.

Characteristic 2. Practical

Evidence: They placc great value on doing things for them selves.

Characteristic 3: Important about money.

Evidence: Money is more important than prestige lớn them.

Characteristic 4: Less influence on children

Evidence: Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice.

Conclusion: These features are believed to lớn be part of the American character.

Tạm dịch:

Giới thiệu: bao gồm một số đặc điểm được số đông người Mỹ phân tách sẻ.

Xem thêm: Top 10 Bài Tả Cảnh Mùa Xuân Chọn Lọc Hay Nhất, Tả Cảnh Mùa Xuân Chọn Lọc Hay Nhất

Đặc điểm 1: Tính cá nhân và quyền cá nhân.

Bằng chứng: người Mỹ review tự bởi và không thích phụ thuộc vào tín đồ khác.

Đặc trưng 2. Thực tế

Bằng chứng: Họ đặt giá trị rất to lớn vào việc làm việc cho bạn dạng thân họ.

Đặc điểm 3: đặc trưng về chi phí bạc.

Bằng chứng: chi phí là quan trọng đặc biệt hơn uy tín đến họ.

Đặc trưng 4: Ít tác động đến trẻ con em

Bằng chứng: trẻ em có thể chọn đối tác doanh nghiệp của riêng rẽ mình, trong cả khi cha mẹ của bọn họ phản đối sự chọn lựa của họ.

Kết luận: Những tuấn kiệt này được mang lại là 1 phần của nhân vật người Mỹ.


3. Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to tư vấn each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2.


(Làm theo nhóm. Suy nghĩ vể 3 tính cách điển hình của người việt Nam. Mang lại ví để hỗ trợ mỗi tính cách. Viết một bài xích văn ngắn 150 -180 trường đoản cú về chúng, sử dụng dàn bài phần 2.)


*

Hướng dẫn giải:

1. Saving money. Save money from young age khổng lồ old age

2. Follow the crowd. They will follow the idea of many people even if it’s wrong

3. Community. They live in the group with familiar people và things around.

In my opinion, there are 3 typical characteristics about Vietnamese.

The first one is saving. They usually save money from their young age and until their old age The second one is following the crowd. Most people don’t have their own idea or opinion Even they have their own one, but if the crowd has another one, they will follow the crowd. The final one is community. They would lượt thích to live & work in a familiar place. They don": want to lớn change their living condition.

Generally, these characteristics also change over time in the modern society.

Tạm dịch:

Theo ý tôi tất cả 3 tính cách đặc trưng về người việt Nam.

Điều trước tiên là huyết kiệm. Bọn họ thường tiết kiệm ngân sách tiền từ lúc còn nhỏ cho cho đến khi lớn.

Điều trang bị hai là hay chiều theo đám đông. đa số mọi người ít khi có ý kiến riêng. Thậm ch. Khi chúng ta có, cơ mà nếu đám đông tất cả một ý khác, họ sẽ theo đám đông dù biết rằng đó là sai. Điều ở đầu cuối là tính cộng đồng. Họ ưng ý sống và làm việc ở vị trí thân quen. Bọn họ không muốn thay đổi điều kiện sống của mình.

Xem thêm: Kết Quả Thi Olympic Tháng 4 Năm 2019, Bảng Điểm Và Thông Tin Chi Tiết Kì Thi Olympic 30

Nói chúng, phần lớn tính bí quyết này củng đã đổi khác dần theo thời gian trong làng mạc hội hiện đại.