THU NHẬP CHỊU THUẾ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Trong thời đại xuất hiện hội nhập như hiện tại nay, vn hiện có khá nhiều người quốc tế đến sinh sống và thao tác tại các thành phố lớn. Mặc dù nhiên, gọi biết của người quốc tế về điều khoản tại nước trực thuộc còn khôn cùng hạn chế, đặc biệt là trong nhiệm vụ về thuế thu nhập cá nhân.

Bạn đang xem: Thu nhập chịu thuế tiếng anh là gì

Chính vì tại sao này, nhằm quý người tiêu dùng nắm được thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì? Tổng đài TBT việt nam xin cung ứng khái niệm này qua nội dung bài viết sau đấy.

Thuế thu nhập cá thể là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một số loại thuế trực tiếp tiến công vào khoản thu nhập cá nhân của bạn nộp thuế từ chi phí lương, các nguồn thu khác trừ các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế và được sút trừ gia cảnh vào nguồn ngân sách của đơn vị nước.

Các chủ thể nên nộp thuế thu nhập cá thể theo giải pháp của việt nam hiện nay: người cư trú cùng không cư trú tại việt nam có khoản thu nhập cá nhân thuộc thu nhập cá nhân chịu thuế.

*

Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì?

Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là Personal income tax

Với câu hỏi Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì? Tổng đài TBT xin được có mang như sau:

Personal income tax is a tax directly imposed on taxpayers’ incomes from salaries and other sources, except for tax-exempt incomes và family allowances deducted from the state budget.

The subjects must pay personal income tax according to the current provisions of Vietnam: residents and non-residents in Vietnam with income subject to lớn taxable income.

Một số từ tương xứng thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì?

1/ Tax-exempt incomes: thu nhập cá nhân được miễn thuế

2/ Taxable income: các khoản thu nhập chịu thuế

3/ Non-taxable income: thu nhập cá nhân không chịu thuê

4/ In-country tax: thuế nội địa

5/ worldwide employment income: các khoản thu nhập trên toàn vắt giới

6/ A resident taxpayer: người nộp thuế cư trú

7/ Taxable revenue và income: lợi nhuận và các khoản thu nhập chịu thuế.

Xem thêm: Học Thương Mại Quốc Tế Ra Làm Gì, Học Trường Nào

*

Ví dụ đoạn văn có thực hiện từ thuế thu nhập cá thể tiếng Anh viết như vậy nào?

– Every April 15th, everyone’s personal income tax submissions are due. Every citizen needs to tệp tin their tax return with the IRS for the income they received in the year.

Dịch: hàng ngày 15 tháng tư đến hạn nộp thuế thu nhập cá nhân của hầu hết người. Mỗi công dân buộc phải kê khai thuế với IRS cho thu nhập họ nhận được trong năm.

– As both a shareholder and employee, Ha was taxed both at the coporate level and subjected khổng lồ a personal income tax on amounts receive for wages & dividends.

Dịch: Vừa là người đóng cổ phần vừa là nhân viên, Hà bị tiến công thuế thu nhập doanh nghiệp và phải chịu thuế thu nhập cá nhân với số tiền nhận được từ chi phí lương cùng cổ tức.

– Everyone whose Massachusetts gross income is $8,000 or more must tệp tin a Massachusetts personal income tax return on or by April 15th following the end of every tax year. If the due date falls on a Saturday, Sunday, or legal holiday, the due date is the next business day.

Dịch: Mọi người dân có tổng thu nhập cá nhân tại Massachusetts là 8.000 đô la trở lên nên nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của Massachusetts vào hoặc trước thời gian ngày 15 tháng tư sau khi ngừng mỗi năm tính thuế. Trường hợp ngày đáo hạn lâm vào tình thế Thứ Bảy, công ty Nhật hoặc dịp lễ hợp pháp, ngày đáo hạn là ngày thao tác làm việc tiếp theo.

Xem thêm: Phụ Nữ Ăn Nhiều Hàu Có Tốt Không, Ăn Hàu Có Tốt Không

Trên đây là toàn bộ bài viết của tổng đài TBT vn về Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì? mong muốn qua bài viết này, quý vị hiểu rõ hơn về mẫu khái niệm cũng như các tự vựng tiếng Anh về chăm ngành thuế tại Việt Nam.