Thân phụ là gì

     
*

Tiếng xưng hô của người việt rất nhiều dạng, một đại từ nhân xưng tất cả thể chứa được nhiều cách xưng hô khác nhau. Ở ngôi thứ nhất số ít tín đồ ta có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi trước tiên số những thì nói: chúng ta, chúng tao, chúng mình, bầy tao…Đại từ nghỉ ngơi ngôi máy hai, thứ cha cũng vậy.

Bạn đang xem: Thân phụ là gì


Trong quan hệ gia tộc giờ xưng hô cũng vô cùng phong phú và đa dạng và phong phú, gồm gồm cả phương ngữ. Tỉ dụ như tiếng gọi phụ huynh : ba, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u …, ấy là chưa tính những tiếng đã không còn được thực hiện thời ni như áng ( phụ vương ), nạ ( bà bầu ) … Riêng về cách xưng hô của vợ ông chồng đã bao gồm trên 70 bí quyết : anh – em, ck – bà vợ, tôi – mình, ông xã ơi – bà xã ơi …Vào thời phong kiến, cách xưng hô của người việt cũng nhiều mẫu mã không nhát và không ít gì, do yếu tố hoàn cảnh lịch sử vẻ vang, cũng chịu đựng tác động ảnh hưởng bởi Nước Trung Hoa. Điều này thể hiện rõ qua đều văn bạn dạng Nôm. Trong chữ Nôm, chữ dì姨 ( em bà mẹ ) viết y hệt như chữ di姨trong Hán ngữ, chữ cậu舅viết tương đồng và thuộc nghĩa cùng với chữ cữu舅trong Hán ngữ, chữ dượng仗, mặc dù viết khá khác một ít ít, mặc dù vẫn thuộc nghĩa cùng với chữ trượng丈trong Hán ngữ … Nói vì vậy không có nghĩa là dân ta xào nấu trọn vẹn cách viết cùng xưng hô của fan Trung Quốc, dẫn chứng là chữ chị姉và anh嬰đều viết khác chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ ; chữ em gái tất cả hai cách viết là㛪và腌, vẫn rất khác với chữ muội妹 vào Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết không giống với chữ đệ弟trong Hán ngữ .Ở đây, shop chúng tôi xin tung ra cách xưng hô cùng thứ bậc gia tộc, làng mạc hội thời phong loài kiến ở nước ta, tương ứng với bí quyết xưng hô và thứ bậc của trung hoa :


TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà các đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ cao nhất trong họ:gọi là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười tự đời ông nội trở lên hai đời nữa).

Ông tổ thứ nhất hoặc bạn khai sáng tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông cố ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông nạm ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông thế (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà cầm (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông gắng (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà rứa (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha chị em của phụ huynh mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, nói một cách khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, còn gọi là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng call bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình so với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội đã chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội vẫn chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội bà xã đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội bà xã đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phụ mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, có cách gọi khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, có cách gọi khác là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại đang chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà ngoại sẽ chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, phụ vương kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, nói một cách khác làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng phụ vương mình so với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha bị tiêu diệt chưa chôn:cố phụ故父.

Cha bị tiêu diệt đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha chết đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng để chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng bao gồm và đồ vật gọi bà xã lớn của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ đồ vật (con dòng thiết yếu và thứ call vợ nhỏ của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, chị em ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ck khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị phụ thân từ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ bị tiêu diệt chưa chôn:cố mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người mẹ đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng fan cư tang mẹ tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ bé dại kêu vk lớn của phụ thân là:đích mẫu嫡母.

Vợ bé bỏng của cha:thứ mẫu次母hay chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng chị em mình so với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ phụ huynh người đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi cha người khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng người mẹ người khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh tự đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huyên đường令萱堂.

Tiếng điện thoại tư vấn em gái tốt chị của mẹ:di nương姨娘, còn được gọi làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi mẹ của bằng hữu hoặc của chúng ta đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng gọi người thiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng gọi phụ vương của người lớn tuổi hơn mình:bá phụ伯父.

Tiếng gọi thân phụ của bằng hữu hoặc các bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng hotline em gái tốt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng gọi bà mẹ của bằng hữu hoặc của bạn đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh và em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học cùng thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng call anh khi thủ thỉ với tín đồ khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai tín đồ khác):lệnh huynh令兄.

Anh em họ (con chú bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em bọn họ (con cô, con cậu, nhỏ dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người bầy anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Xem thêm: Top 22 Câu Hỏi Thường Gặp Khi Đi Phỏng Vấn Cần Chuẩn Bị Những Gì ?

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (gọi thân mật):hiền tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em bọn họ (con cô, bé cậu, con dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, còn được gọi là xá đệ舍弟.

Em (tiếng gọi tín đồ khác một phương pháp thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của tín đồ khác (tiếng tôn xưng em trai bạn khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình đối với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (tiếng người anh hotline em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu call em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai tín đồ khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi các người thân, hay được dùng cho hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, đái muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn call là xá muội舍妹.

Em gái (gọi thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái – thời trước chị em cùng lấy một chồng, chị điện thoại tư vấn em là:đễ娣.

Em gái – ngày xưa phiếm xưng em gái là:đễ娣, còn được gọi là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái bạn khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người ck gọi em gái của vk mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng đường huynh đệ同堂兄弟(gọi tắt là mặt đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, chị em tế女婿.

Người rể nhân hậu tài:hiền tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và bé rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người nam nhi ở rể nơi nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa bạn bè rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn hotline là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô giữa anh em rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng bầy bà điện thoại tư vấn chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình đối với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách hotline thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vợ cả, vk lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,phát thê髮妻, bao gồm thất正室haychủ phụ主婦(từ này còn dùng để làm gọi nữ giới chủ nhân).

Vợ sau, bà xã lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, chị em hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ bé, vợ hầu, thiếp:thứ thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ông chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người chồng gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, một thể nội賤內.

Vợ (người chồng gọi thân mật):hiền thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng đối với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của chính mình (cách nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ gọi fan vợ:nội tướng內相.

Từ hotline họ hàng bên vợ:nội thân內親.

Gia đình bên vợ:nhạc gia岳家(từ này thường hiểu làm cho làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, còn được gọi là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(do ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯có hình dạng y hệt như ông già nên phụ vương vợ được điện thoại tư vấn là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha bà xã (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, còn gọi là ngoại mẫu外母.

Mẹ bà xã (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ bà xã (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, nước ngoài huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, tè cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người chồng gọi em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của bạn anh:tự phụ姒婦.

Vợ của fan em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, song lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ck (tiếng gọi vợ ông chồng người không giống một biện pháp lịch sự):hiền phòng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người vợ gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng mạo công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha mẹ chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông xã (cách bé dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ hotline mẹ ck là: đại gia大家.

Anh ck (đàn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, đái thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của chồng (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng điện thoại tư vấn người vợ của bạn bè vợ bản thân là:cữu tẩu舅嫂.

Xem thêm: Nhập Liệu Tiếng Anh Là Gì ? Nhập Liệu Trong Tiếng Anh Là Gì

Tiếng xưng hô đối với người khác nhằm chỉ người vk của mình:nội nhân內人haynội tử內子.