Stolen là gì

     
stolen tức là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong giờ Anh. Phương pháp phát âm stolen giọng bạn dạng ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của stolen.

Bạn đang xem: Stolen là gì


Từ điển Anh Việt

stolen

/sti:l/

* ngoại đụng từ stole; stolen

ăn cắp, ăn uống trộm

lấy bất thình lình, làm cho vụng trộm; khéo chiếm được (bằng thủ đoạn kín đáo...)

to steal a kiss: hôn trộm

to steal away someone"s heart: khéo chỉ chiếm được cảm tình của ai (bằng thủ đoạn kín đáo...)

* nội hễ từ

lẻn, đi lén

to steal out of the room: lẻn thoát ra khỏi phòng

to steal into the house: lẻn vào vào nhà

to steal away

lẻn, đi lén

khéo sở hữu được (cảm tình của người nào bằng thủ đoạn bí mật đáo...)

to steal by

lẻn mang đến cạnh, lẻn mang đến bên

to steal in

lẻn vào, lén vào

to steal out

lén thoát, chuồn khỏi

to steal up

lẻn cho gần

to steal someone"s thunder

phỗng tay bên trên ai


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vận Dụng Cao Lịch Sử 12 2022, Câu Hỏi Vận Dụng Cao Phần Lịch Sử Thế Giới


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô search kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa các từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Dịch Từ " Where Are You From Dịch Ra Tiếng Việt Là Gì, Where Are You From Dịch Ra Tiếng Việt Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*