Soạn Anh 8 Unit 1 Getting Started

     

Dưới đây là phần khởi cồn của Unit 1, nhằm trình làng về chủ thể xuyên suốt cũng tương tự giúp độc giả có được một chiếc nhìn tổng quan liêu về chủ đề. Nội dung bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập với phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu cùng làm bài bác tập giỏi hơn,


*

1. Listen and read:

Nghe cùng đọc.

Bạn đang xem: Soạn anh 8 unit 1 getting started

Mai: check out this book, Phuc. `My Mini Guide khổng lồ Dog Training`.Phuc: Sound great! Max`ll lượt thích it too. Last weekend we learnt some tricks. I love lớn watch him. It`s so much fun...Have you found yourcraft kit?Mai: Yes, I`ve found this one. It`s got everything: beads, stickers, wool, buttons...I don`t know, it`ll take all my savings.Phuc: But it`s right up your street! Nick, what`s that?Nick: It`s a CD of Vietnamese folk songs. I`ll listen to lớn it tonight.Mai: và you`ll be able lớn improve your Vietnamese!Nick: Haha, not sure about that. But I think I`ll enjoy listening lớn the melodies.Phuc: Look at the language website I sent you. It`ll help you learn Vietnamese more easily.Nick: Yes, I like reading Doraemon comics while I was learning Japanese.Phuc: Stop reading comics! I`ll bring you mu favourite short story this Sunday when we play football.Mai: Sorry but we have to lớn hurry. Mum & dad are waiting. We need to buy some tools lớn build a new house for Max this weekend.

Dịch

Mai: Xem cuốn sách này nè Phúc “Hướng dẫn nhỏ dại của tôi về giảng dạy chó”.Phúc: Nghe tốt đấy. Max cũng sẽ thích nó. Vào ngày cuối tuần rồi chúng mình đã học vài ba mẹo. Mình muốn xem nó lắm. Thật là vui. Cậu có tìm được bộ đồ dùng nghề thủ công bằng tay chưa?Mai: Rồi, bản thân đã tìm được một bộ. Nó bao gồm mọi thứ: hạt, hình dán, len, nút... Mình đo đắn nó vẫn ngốn (tiêu) không còn tiền tiết kiệm ngân sách của mình. Phúc: mà lại nó là nghành nghề của cậu mà. Nick, cái gì vậy?Nick: Nó là một trong CD về những bài bác hát dân ca Việt Nam. Mình đã nghe nó buổi tối nay.Mai: với cậu sẽ có thể cải thiện tiếng Việt của mình.Nick: Ha ha, không kiên cố lắm. Nhưng lại mình nghĩ mình sẽ thích nghe đầy đủ giai điệu dân ca.Phúc: Xem website ngôn ngữ tôi đã gửi cậu đấy. Nó sẽ giúp cậu học tập tiếng Việt tiện lợi hơn.Nick: Đúng vậy, mình muốn đọc truyện tranh Doraemon trong những lúc học giờ Nhật.Phúc: chấm dứt đọc chuyện tranh đi. Mình vẫn mang mang lại cậu hầu như cuốn truyện ngắn mình đang có nhu cầu muốn vào chủ nhật này khi họ chơi đá bóng.Mai: Xin lỗi nhưng bọn họ nhanh lên. Ba người mẹ mình sẽ chờ. Nhà mình đề nghị mua vài đồ dụng để xây nhà mới mang lại Max cuối tuần này.

a. Circle the correct answer.

Khoanh tròn câu trả lời đúng.

1. Phuc, Mai & Nick are in alibrary / bookstore/ sports club.2. Phuc is looking for abook / dog / craft kit.3. Max is Phuc"scat / goldfish/ dog.4. Mai has found abook / CD/ craft kitfor herself.5. Nick"s CS is offolk music / pop music/ rock music.6. Nick is trying to learnVietnamese / Japanese/ English.

b. Which leisure activities vì chưng you think Phuc, Mai and Nick have? Tick the boxes. Then find the information from the conversation to explain your choice

Những vận động giải trí như thế nào mà chúng ta nghĩ Phúc, Mai, Nick có? Đánh dấu lựa chọn trong khung. Sau đó tìm thông tin từ bài xích đàm thoại để giải thích lựa lựa chọn của em.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Nhân Vật Trong Truyện Cổ Tích Lớp 6, Tả Nhân Vật Trong Truyện Mà Em Thích (6 Mẫu)

Phuc

Mai

Nick

1. Pet training

2. Making crafts

3. Reading

4. Listening to lớn music

5. Learning languages

6. Playing sports

7. Helping parents with DIY projects

c. Answer the questions.

Trả lời câu hỏi.

1. What does Mai mean when she says `Check out this book`?

Mai means Phuc should examine this book.

To check out something means to lớn examine something or get more information about it in order lớn be certain that it is suitable (or true, or safe)

2. What does Phuc mean when he says ` It`s right up your street!`?

He means that it is the thing that Mai enjoys. If something is right up your street, it is the type of thing that you are interested in or that your enjoy doing

2. Find words / phrases in the box khổng lồ describle the photos. Then listen to check your answers.

Tìm mọi từ/cụm từ trong form để miêu tả những hình ảnh. Tiếp đến nghe nhằm kiểm tra các câu trả lời của bạn.

playing beach gamesplaying footballtextingvisiting museumsdoing DIYmaking craftsplaying computer games

*

1. Playing computer games 2. Playing beach games3. Doing DIY4. Texting5. Visiting museums6. Making crafts

3. Complete the following sentences with the words in the box. In some caese, more than one answer can be relevant. Good satisfied relaxing exciting fun boring

Hoàn thành những câu sau với các từ trong khung. Vào vài trường hợp, gồm hơn một câu vấn đáp có liên quan

1. You do leisure activities in your không tính phí time và they make you fell __ satisfied ___.2. You can vị __ relaxing___ activities such as yoga, or __ exciting ___ ones such as mountain biking or skateboarding.3. Hobbies such making crafts or collecting things are __ fun ___.4. You can suft the mạng internet but some people say this is ___ boring ___.5. You can spend time with family & friends, or become a volunteer for the community. This will make you feel __good___.

Xem thêm: Top 15+ Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 5 Đoạn Mạch Song Song, Top 15+ Giải Vật Lý 9 Sbt Bài 5 Mới Nhất 2022

4. GAME: CHANGING PARTNERS Choose one leisure activity 2 or 3. In pairs, talk about it. Try to keep going for one minute each. When the time is up, find a new partner và talk about another activity.

You may:

describe the leisure activitysay if you have done this activity or notshare your feelings about the activity

Chọn một trong những những vận động thư giãn sinh sống trong phần 2 cùng 3. Làm theo cặp, nói về nó. Nỗ lực nói vào một phút. Khi thời hạn hết, kiếm tìm một bạn mới và nói về một hoạt động khác.

Bạn tất cả thể:

mô tả hoạt động thư giãnnói nếu bạn đã thực hiện vận động này hoặc khôngchia sẻ gần như cảm nghĩ của khách hàng về hoạt động