Số Đối Là Gì

     

Câu vấn đáp được chính xác chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.Bạn vẫn xem: Số đối là gì


*

Giải thích quá trình giải:

1) hai số đối nhau là hai số bao gồm tổng bằng 0.

Bạn đang xem: Số đối là gì

VD: $3+(-3)=0$ khi ấy $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) hai số nghịch hòn đảo là nhì số bao gồm tích bằng 1.

VD: $3.dfrac13=1$ lúc đó $3,dfrac13$ là nhị số nghịch đảo.

3) quy tắc cộng:

a) 2 phân số cùng mẫu số:

Giả sử có 2 phân số cùng mẫu mã số là: $dfracab$ cùng $dfraccb$ ($b e 0$)

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số khác chủng loại số:

Giả sử có 2 phân số khác chủng loại số là: $dfracab$ cùng $dfraccd$ ($b,d e 0; b e d$)

Khi đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban đầu, tổng của 2 phân số bởi phân số mới gồm mẫu số là chủng loại số tầm thường và tử số bằng tổng 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

Xem thêm: Cách Xem Những Trang Đã Like Trên Facebook Bằng Điện Thoại, Cách Xem Các Page Đã Thích Trên Facebook

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

Ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phép trừ 2 phân số;

Giả sử bao gồm 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Ta quy đồng mẫu số của 2 phân số ban đầu, hiệu của 2 phân số bởi phân số mới tất cả mẫu số là chủng loại số thông thường và tử số bằng hiệu 2 tử số sau khi quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử gồm 2 phân số $dfracab$ cùng $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Tích 2 phân số bởi phân số mới tất cả tử số bằng tích 2 tử số thuở đầu và chủng loại số bằng tích 2 mẫu mã số ban đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

Ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phép phân tách 2 phân số:

Giả sử gồm 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,c,d e 0$)

Khi đó: yêu mến 2 phân số là tích của phân số thứ nhất với nghịch đảo của phân số sản phẩm công nghệ 2.

Xem thêm: Cách Tiết Kiệm Pin Cho Iphone 6 Plus Hiệu Quả Nhất, 10 Mẹo Tiết Kiệm Pin Cho Iphone

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) đặc thù của phép cùng 2 phân số:

Giả sử bao gồm 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) cùng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) tính chất của phép nhân 2 phân số:

Giả sử tất cả 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân cùng với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) đặc điểm phân phối của phép nhân cùng với phép cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.