Site manager là gì

     

Kèo 1-1.5 là gì: kinh nghiệm chơi cá cược bóng đá thắng lợi
Bạn đang xem: Site manager là gì

Để ship hàng việc học giỏi tiếng Anh nghành nghề xây dựng cho tất cả những người đi làm, vincitysdaimo.com xin share bộ từ điển tiếng anh chuyên ngành thiết kế về tên gọi chức danh các bước trong nghành nghề dịch vụ xây dựng. Các bạn cùng xem thêm nhé.

*

People on site: fan ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: máy thi công

Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: chủ nhà, chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức cai quản hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức thống trị hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: hỗ trợ tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: nhân viên cấp dưới giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: phong cách thiết kế sư thường trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng dự án công trình

Officer in charge of safe & hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh bình yên lao hễ và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo vệ chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: đội trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây cất dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa
GIRLGAMER hợp tác và ký kết với Charlotte Tilbury Beauty


Xem thêm: Hà Nội: "Giải Mã" Nguyên Nhân Khiến Giá Cà Chua Hôm Nay Tại Hà Nội

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, điều tra khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự trù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: bạn học vấn đề

Laborer: Lao hễ phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ fe ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: bên thầu

Main contractor: công ty thầu chính

Sub-contractor: công ty thầu phụ

*

“Tiếng Anh bồi” có tương xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường công sở còn tồn tại khá nhiều. Mặc dù bị…


Tìm gọi Về Ricotta Cheese Là Gì ?: Blog Hòa Zimki khác nhau 8 nhiều loại Phô Mai thông dụng Nhất


Xem thêm: Địa Chỉ Bảo Hiểm Xã Hội Quận Bình Tân, Tphcm, Địa Chỉ Liên Hệ

*
admin