Sao Kê Tiếng Anh Là Gì

     

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng nhân kiệt chính ngân hàng phần 1 , ttmn.mobi xin chia sẻ phần 2 cùng với 38 trường đoản cú thường gặp mặt nhất khi các bạn sử dụng và giao dịch thanh toán với những ngân hàng.Bạn đã xem : Sao kê giờ đồng hồ anh là gì các bạn cùng theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ tính
Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì

-> Magnetic Stripe / mæg ’ netik straip / : dải băng từ2. Reconcile / ’ rekənsail / ( v ) : bù trừ, điều hoà3. Circulation /, sə : kju’lei ʃn / ( n ) : sự giữ thông4. Clear / kliə / ( v ) : giao dịch giao dịch bù trừ5. Honour / ’ ɔnə / ( v ) : gật đầu thanh toán giao dịch6. Refer to lớn drawer ( n ) : ( R.D ) “ Tra soát người ký vạc ”7. Non-card instrument : phương tiện đi lại giao dịch giao dịch thanh toán không cần sử dụng tiền mặt8. Present / ’ preznt – pri’zent / ( v ) : xuất trình, nộp9. Outcome / ’ autkʌm / ( n ) : tác dụng10. Debt / det / ( n. ) : khoản nợ11. Debit / ’ debit / ( v ) : ghi nợ ( money which a company owes )12. Debit balance / ‘ debit ‘ bæləns / : số dư nợ13. Direct debi / di’rekt ‘ debit / : ghi nợ trực tiếp14. Deposit money / di’p ɔzit ‘ mʌni / : tiền gửi15. Give credit : cấp tín dụng thanh toán thanh toán16. Illegible / i’led ʤəbl / ( adj ) : không gọi được17. Bankrupt / ’ bæɳkrəpt / = Bust / bʌst / : vỡ lẽ nợ, phá sản18. Make out ( v ) : ký kết phát, viết ( Séc )20 .
Xem thêm: Loại Khá Tiếng Anh Là Gì ? Xếp Loại Bằng Loại Khá Tiếng Anh Là Gì

Place of cash: nơi sử dụng tiền mặtPlace of cash : nơi cần sử dụng tiền mặt21. Obtain cash / əb ’ tein kæʃ / : rút chi phí mặt22. Cash point / kæʃ pɔint / : điểm rút tiền mặt23. Make payment / meik ‘ peimənt / : ra lệnh chi trả24. Subtract / səb ’ trækt / ( n ) : trừ25. Plastic money / ’ plæstik ‘ mʌni / ( n ) : tiền nhựa ( những loại thẻ ngân hàng )26. Sort of card : một số loại thẻ27. Plastic thẻ / ’ plæstik kɑ : d / ( n ) : thẻ nhựa28. Charge thẻ / tʃɑ : dʤ kɑ : d / : thẻ giao dịch thanh toán29. Smart thẻ / smɑ : t kɑ : d / ( n ) : thẻ mưu trí30. Cash thẻ / kæʃ kɑ : d / ( n ) : thẻ rút tiền mặt31. Cheque card / tʃek kɑ : d / ( n ) : thẻ Séc32. Ngân hàng card / bæɳk kɑ : d / ( n ) : thẻ ngân hàng nhà nước33. Cardholder ( n ) : nhà thẻ34. Shareholder ( n ) : cổ đông35. Dispenser / dis’pens ə / ( n ) : vật dụng rút tiền tự36. Statement / ’ steitmənt / ( n ) : sao kê ( tin tức tài khoản )37. Cashier / kə ’ ʃiə / ( n ) : nhân viên cấp dưới cấp dưới thu, đưa ra tiền ( sống Anh )

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt
Xem thêm: Mua Vải May Drap Giường Ở Đâu, Mua Vải May Ga Trải Giường Ở Đâu

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể truy cập vào website của ttmn.mobi tại trên đây để nâng cao và bổ sung cập nhật kiến thức giờ Anh của chính mình nhé! Chúc chúng ta thành công

*
“Tiếng Anh bồi” có cân xứng với môi trường xung quanh công sở? “ giờ đồng hồ Anh bồi ” có tương mê say với môi trường tự nhiên công sở ?Tiếng Anh bồi trong vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên văn chống còn tồn tại khá nhiều. Mặc dù bị …