Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

     

Chuyện là mình cũng khá được mời đi qua hàn quốc tham gia sự khiếu nại của một đơn vị tổ chức vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2019. Để được doanh nghiệp tại nước hàn gửi giấy bảo hộ thì doanh nghiệp mình phải cung cấp một số triệu chứng từ bẳng giờ Anh nhằm họ làm giấy mời bảo lãnh theo đúng quy định. Sẵn mình chia sẽ với chúng ta một số Các mẫu bệnh từ bằng tiếng Anh xin visa mang đến Hàn Quốc mà phía đối tác mời như:

– Mẫu giấy ra quyết định cử nhân viên đi công tác hay tiếng Anh hotline là Decision of sending this employee on the business trip

– Mẫu xác nhận việc làm, tên gọi tiếng Anh là Confirmation letter of employment

– Mẫu Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, tên gọi tiếng Anh là Certificate of business registration.Bạn sẽ xem: ra quyết định cử đi công tác làm việc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: đưa ra quyết định cử đi công tác làm việc tiếng anh là gì


Bạn đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

*

——————————————-

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

HCMC, 04th Apr, 2019

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về bài toán cử nhân viên cấp dưới đi công tác

About sending employee on business trip

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL MANAGER

GMS and Partners CO. LTD.,

Based on the Charter of the organization và operation of GMS & Partners Co. Ltd

Căn cứ công dụng quyền hạn của Tổng giám đốc

Based on the mandate of General Manager

QUYẾT ĐỊNH

DECIDED

Điều 1.

Xem thêm: Quy Định Hành Lý Đi Mỹ Được Bao Nhiêu Kg, Quy Định Hành Lý Ký Gửi Đi Mỹ



Xem thêm: Tìm Hiểu Fitbit Coach Là Gì ? Hãy Tải Ngay Huấn Luyện Viên Ảo Này

Quyết định cử nhân viên cấp dưới sau đi công tác:

Article 1.Bạn vẫn xem: đưa ra quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì Decision of sending this employee on the business trip:

Bà BUI THI NHA UYEN

Ms. Bui Thi Nha Uyen

Điều 2. Thông tin nơi công tác:

Article 2. Business trip Information

Đơn vị cho công tác: HỘI THẢO KBIZ TẠI HÀN QUỐC 2019

Company of the business trip: 2019 Korea Sourcing Business Matching Fair

Địa điểm đến chọn lựa công tác: Hàn Quốc

Address of the business trip: Korea

Thời gian đi công tác: 05 ngày, từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng bốn năm 2019

Duration of the business trip : 5 days, from 22nd Apr lớn 26th Apr 2019.

Phương nhân thể đi công tác: đi thứ bay

Transportation: air plane

GIÁM ĐỐC

 (ký tên với đóng dấu)

(Signature and stamp)

Phía trên là mẫu quyết định cử đi công tác phiên bản tiếng Anh (hoặc có thể thay thế bằng hợp đồng lao động). Trong khi các bạn phải thêm một vài chứng từ bổ sung khác bởi tiếng Anh nữa như :

– Confirmation letter of employment  (Thư xác thực việc làm)

GIA TAI Service & Trading CO., LTD

24, Le Van Luong, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho bỏ ra Minh City

Confirmation Letter of Employment

March 4th , 2019

To Whom it May Concern,

Best regards,

GIA TAI Service và Trading CO., LTD

Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp (Certificate of Business registration). Các chúng ta cũng có thể tham khảo như hình bên dưới hoặc vào liên kết này soạn thảo lại mang lại phù hợp  https://chungminhtaichinhsg.vn/mau-dich-giay-dang-ky-kinh-doanh/