Quantifier là gì

     

Từ hướng đẫn lượng (Quantifiers) là trong số những từ hay xuyên lộ diện trong các bài kiểm soát tiếng Anh, nhất là các bài xích thi triệu chứng chỉ thế giới và trong cuộc sống giao tiếp thường xuyên ngày. Cùng vincitysdaimo.com theo dõi bài viết sau nhé!


1. Khái niệm

Các từ chỉ con số hay nói một cách khác là định lượng từ, để trước danh từ bỏ để bổ nghĩa đến danh từ.

Bạn đang xem: Quantifier là gì

Một số tự chỉ con số chỉ trong giờ đồng hồ anh đi cùng với danh từ đếm được, số dị kì đi với danh từ không đếm được, và một số lại hoàn toàn có thể đi đối với tất cả danh tự đếm được cùng không đếm được.

2. Phân một số loại định lượng từ

*
Phân một số loại định lượng từ

Các tự đi cùng với danh từ không đếm được:

mucha great khuyến mãi ofa large (amount) ofa little,little,very littlelessa bit (of)

Các tự đi cùng với danh tự đếm được:

manya large number ofa great number ofa majority of, a number (of)a few,few,very fewseveral

Các tự đi với cả 2 nhiều loại danh từ:

alla lot oflots ofplenty ofa (large) quantity ofenoughmoremostnononenot anysomeany

3. Cấu trúc và bí quyết dùng những loại định lượng từ

*
Cấu trúc và bí quyết dùng những loại định lượng từ

3.1. Tự chỉ số lượng đi cùng với danh từ bỏ số nhiều

Some

Some + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Eg: Some pens are on the table. – Có một số cây viết bên trên bàn.

Any

Eg: There aren’t any chairs in the room. – không có cái ghế nào trong phòng cả.

Many

Many + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Eg: There aren’t many people living here. – Không có rất nhiều người sống sống đây.

A large number of

A large number of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Eg: A large number of English books have been bought by him Một số lượng lớn sách giờ đồng hồ Anh đã làm được anh ta mua.

A great number of

A great number of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Eg: A great number of students said they were forced lớn practise the piano. Rất những học sinh bảo rằng họ bị ép phải luyện piano.

Plenty of

Plenty of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Eg: There were plenty of berries. – có nhiều trái mâm xôi.

A lot of/ lots of

A lot of/ lots of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Eg: A lot of pupils/ ots of pupils are in the library now. (Rất những học sinh/rất nhiều học viên đang nghỉ ngơi trong thư viện bây giờ.)

Few/ a few

Few + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

A few + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Eg:

The house isn’t full. There are a few rooms empty. Ngôi bên này chưa bí mật chỗ đâu. Bao gồm một vài phòng trống.He isn’t popular. He has few friends. Anh ấy không nổi tiếng. Anh ấy tất cả ít các bạn bè.Several

Eg:

I’ve checked it several times. – Tôi đã soát sổ nó vài lần rồi.

3.2. Từ bỏ chỉ số lượng đi cùng với danh từ đếm được số ít

Every

Eg: I go for walk every morning. – Tôi đi bộ mỗi sáng.

Each

Eg: Each day seems khổng lồ pass very slowly. Mỗi ngày hình như trôi qua siêu chậm.

3.3. Trường đoản cú chỉ con số đi với danh từ ko đếm được

Some

Some + uncountable noun + V(số ít)

Eg: There is some ink in the inkpot. Có một chút mực vào lọ mực

Any

Eg: We haven’t got any butter. – shop chúng tôi không gồm tí bơ nào.

Much

Much + uncountable noun + V(số ít)

Eg: There isn’t much fresh water on earth. Không có khá nhiều nước không bẩn trên trái đất.

A large amount of

Eg: He borrowed a large amount of money. Anh ta sẽ mượn một trong những tiền lớn.

A great deal of

A great khuyễn mãi giảm giá of + uncountable noun + V (số ít)

Eg: A great deal of rice is produced in Vietnam Rất các gạo được cung cấp tại Việt Nam

Plenty of

Plenty of + noun (không đếm được) + V(số ít)

Eg: Don’t rush, there’s plenty of time. Đừng gấp vàng, còn tương đối nhiều thời gian.

A lot of/ Lots of

A lot of/ lots of + noun (không đếm được) + V(số ít)

Eg:

Lots of sugar is sold in the shop.Rất nhiều đường được cung cấp tại shop đó.A lot of time is needed khổng lồ learn a language. Cần nhiều thời gian để học một ngôn ngữ.Little/ a Little

A little (không những nhưng đầy đủ dùng) + uncountable noun + V(số ít)Little (gần như không tồn tại gì) + uncountable noun + V(số ít)

Eg:

There is little sugar in my coffee.Có rất ít mặt đường trong coffe của tôi.He spoke a little English, so we was able lớn communicate with him.Anh nói một chút tiếng Anh, vì vậy shop chúng tôi có thể tiếp xúc với anh ấy.

4. Phân biệt một số trong những cách cần sử dụng của định lượng từ

Some/Any

SomeAny
Dùng trong câu với nghĩa khẳng định. VD: I havesome money.Dùng vào câu bao phủ định hoặc câu hỏi.VD: I don’t haveany money.
Dùng cùng với nghĩa “một vài”. VD:Some dictionariescan give you the meaning of this world.Dùng với nghĩa là “bất kỳ”. VD:Any dictionariescan give you the meaning of this world.
Dùng vào câu mời/câu đề nghịVD: Would you likesome coffee?Dùng vào câu tất cả mệnh đề “If/Whether”VD:If you have any questions, feel không tính phí toask me.

Few/Little – A few/A little

Few/LittleA few/A little
– dùng với nghĩa bao phủ định: thừa ít, không đủ, gần như không cóVD: I’ve gotfew interesting books.– sử dụng sau các từ: “very, so, too” mang chân thành và ý nghĩa nhấn mạnhVD: We hadtoo little timeleft before the exam.– dùng sau các từ chỉ định: “the, my, her, their, its”VD: We should usethe little moneyto buy food.Dùng cùng với nghĩa khẳng định: 1 vài, 1 chútVD: I’ve gota few interesting books.– sử dụng sau “only”: với nghĩa chỉ chút ít, ko nhiềuVD: We brought onlya few itemswhile travelling abroad.

Much/Many – Lots of/A lot of/Plenty of

MuchLots of/A lot of/Plenty of
– Dùng thông dụng trong câu hỏi và câu che địnhVD: They didn’t showso much interestin my talk.– sử dụng trong câu xác định khi đứng sau những từ: so, too, asVD: She offered meso much food, I couldn’t eat them all.– Much: sử dụng như trạng từ bửa nghĩa cho động từ, tính từ. Hoàn toàn có thể đứng trước “more, too”, đứng sau “so, very, too”VD: We love childrenso/very much.– Dùng thịnh hành trong câu khẳng địnhVD: He spenta lot of moneyfor the car.

Not a/Not any – No/None of

Not a/Not anyNo/None of
Mang ý nghĩa sâu sắc là “không”VD: There isnot a keyfor this door.– No + Noun/Nothing/Nobody = not + anydùng để thay thế cho “not a” hoặc “not any” để nhấn mạnh nghĩa bao phủ định.

Xem thêm: Mẹ Bầu Ăn Rong Nho Được Không ? Bà Bầu Ăn Rong Nho Được Không Và Có Lợi Ích Gì

VD: There isno keyfor this door.None = no + nounđược dùng làm thay cầm cố cho một danh tự được nói tới trước đó.VD: Marry has 2 children but Annhas none.

Most/Mostly – Almost

Most/MostlyAlmost
– “Most”: cần sử dụng trước danh từ ko xác định.VD:Most young peoplelike facebook.– “A most = a very”VD: Thank you fora most interesting party.– “Mostly”: cần sử dụng như một trạng từVD: The customers here aremostly kids.– dùng như một trạng từ, bổ nghĩa mang đến động từ, tính từ, danh từVD: It wasalmost midnightwhen she came home.– luôn đi với nhiều danh từ bắt đầu bằng những từ: all, every, no, any.VD:Almost everyonehere likes her speech.

Each/Every – All

Each/EveryAll
– cần sử dụng với các danh trường đoản cú đếm được số ítVD:Each ticketcosts 200,000 VND.– sử dụng “every” với các từ: “almost, virtually, nearly” để bao quát cả nhóm đối tượngVD: Almostevery visitorwas surprised at the scenery.– cần sử dụng “every” cùng với danh từ bỏ số đôi khi nói về 1 thời hạn nỗ lực thể.VD: We should have a medical checkevery six months.– sử dụng với danh tự đếm được số nhiều/danh từ ko đếm đượcVD:All studentshave khổng lồ wear uniforms.– Dùng nhấn mạnh cho đại tự số nhiều: “you, we, they, us, them”VD: Weall likecomic books.– “All = everything”: sử dụng khi theo sau là mệnh đề quan tiền hệVD: I agree withall that they said.

Both – Neither/Either

BothNeither/Either
– dùng làm chỉ 2 người/vật, hễ từ theo sau luôn luôn ở dạng số nhiềuVD: Both girls are singers.– trong khi “both” thường mở ra trong các cấu trúc sau:S + both + V/ ( S + be + both)VD: Sam and Tim both want lớn be singers.Both A & B + V (số nhiều)VD: Both Sam & Tim are singers.Both of + V (số nhiều)VD: Both of them are singers.– dùng để chỉ 2 người/vật cơ mà ngược nghĩa cùng với “and”, danh tự theo sau luôn luôn ở dạng đếm được số ítVD1:Neither dressfitted her.VD2: She didn’t likeeither dress.– Neither of/Either of + đại trường đoản cú (danh tự số nhiều) + đụng từ (số ít hoặc số nhiều)VD:Neither of themis French.

Another – Others/the others

AnotherOther(s)/The other(s)
– sử dụng với danh từ bỏ đếm được số ítVD: Can you give meanother cup of coffee.– sử dụng với những cụm từ chỉ tầm cách/thời gian/tiền bạc.VD: It’ll costanother$10 khổng lồ get it.one another: lẫn nhau (3 fan trở lên)each other: lẫn nhau (giữa 2 người)VD: Our team always helpone another.VD: I và my sister always helpeach other.Other + Danh từ không đếm được/danh từ bỏ số nhiều.VD: Some music calms people,other musichas the opposite effect.Từ hướng dẫn và chỉ định + other + danh trường đoản cú đếm được số ítVD: There’sone other thingwe need to lớn mention before we stop.Some + N (số nhiều). Others + VVD: Some children like fish.Otherslike meat.the others = the restVD: These books are Tom’s,the othersare mine.Every other:xen kẽ, ko liên tụcVD: I go joggingevery otherday.the other day = a few day agoVD: I bumped into Georgethe other day, he looked well.the other one(s) = not this/these but something elseVD: These shoes are too small. Can I try the other one, please?

5. Bài bác tập ứng dụng

Hãy thuộc làm bài xích tập dưới đây để hiểu rõ hơn về định lượng trường đoản cú nhé!

*
Bài tập ứng dụng

Bài tập 1

Fill in the gaps with a word from the box below in the correct form.If the word is countable, you may need khổng lồ change it to a plural form.

advice cake challenge electricity information situation size
I’ve faced many____________ in my life, but none as difficult as this.Some of the best____________ I heard while I was a student was khổng lồ take regular breaks when studying so that you don’t thua concentration.A dictionary is a wonderful source of ____________I’ve made some little ____________ for Claire’s birthday party.One hundred years ago cars all lookedthe samebut these days they come in lots of different shapes and____________My job as a journalist means I can find myself in difficult____________ at times, but at least it’s never boring.

Bài tập 2

Fill in the gaps withamount, number, few, little, manyormuchin the reading thử nghiệm below

How much sleep bởi we need?

The 1 _____________ of sleep each person needs depends on 2 _____________ factors, including age. Infants generally require about 16 hours a day. For most adults, seven khổng lồ eight hours a night appears khổng lồ be the ideal 3 ____________ of sleep,althougha 4 ____________ people may need as 5 ____________ as ………………………………. Five hours’ sleep or as 6 ____________ as ten hours sleep each day. Getting too 7 ____________ sleep creates a sleep debt, và eventually, your body will demand that the debt be repaid.

Xem thêm: Thảo Luận: Gậy Tự Sướng Tiếng Anh Là Gì, Gậy Tự Sướng Trong Tiếng Tiếng Anh

A large 8 ____________ of people over 65 have frequent sleeping problems, such as insomnia, & deep sleep stages in 9 ____________ elderly people often become very short or stop completely. Microsleeps, or very brief episodes of sleep in an otherwise awake person, are another mark of sleep deprivation. In 10 ____________ cases, ____________ people are not aware that they are experiencing microsleeps. The widespread practice of burning the candle at both ends in western industrialized societies has created so 11____________ sleep deprivation that what is really abnormal sleepiness is now almost the norm.

Đáp án

Bài tập 1challengeadviceinformationcakesizessituationsBài tập 2amountmanyamountfewlittle (sleep is uncountable) /few(hours are countable)much/manylittlenumbermanymanymuch

Với nội dung bài viết trên, vincitysdaimo.com hy vọng sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về định lượng trường đoản cú cùng bài xích tập ứng dụng ở trên để giúp bạn làm rõ hơn cấu trúc ngữ pháp của từng lượng từ. Chúc bạn làm việc tập thật xuất sắc nhé!