Polime Nào Sau Đây Được Tổng Hợp Bằng Phản Ứng Trùng Ngưng

     

Polime được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng

Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? Một số các loại polime hay gặp1. Các polime được pha trộn từ làm phản ứng trùng ngưng2. Những polime được pha trộn từ phản nghịch ứng trùng hợp3. Phân loại polimeBài tập áp dụng liên quan 

Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng dừng được VnDoc soạn hướng dẫn chúng ta tìm gọi về Polime, phân loại các polime thuộc bội nghịch ứng gì. Từ bỏ đó áp dụng vào làm những dạng bài tập. Hi vọng với tài liệu sau đây giúp các bạn học sinh cụ chắc cũng giống như học xuất sắc môn hóa học hơn.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Mời những bạn tìm hiểu thêm một số câu hỏi liên quan

Polime nào tiếp sau đây thuộc loại polime thiên nhiênChất không có chức năng tham gia bội phản ứng trùng ngưng làChất thâm nhập phản ứng trùng hợp tạo thành polime làChất tham gia phản ứng trùng ngưng làPolime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (etylen terephtalat).

C. Polistiren.

D. Poliacrilonitrin.

Đáp án B


 Một số các loại polime hay gặp

1. Những polime được pha chế từ phản nghịch ứng trùng ngưng

nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), poli(phenol fomanđehit) (PPF) gồm 3 dạng: vật liệu bằng nhựa novolac, vật liệu bằng nhựa rezol, vật liệu nhựa rezit, keo dán giấy ure fomanđehit.

2. Những polime được điều chế từ làm phản ứng trùng hợp

polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), poli(vinyl clorua) (PVC), poli(vinyl axetat) (PVA), poli(metyl metacrylat) (PMMA), poli(tetrafloetilen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su isoprene, cao su thiên nhiên clopren, cao su đặc buna.

Lưu ý:

+ Đồng trùng hợp: cao su đặc buna – N, cao su đặc buna – S.

+ Nilon – 6 (capron): cả trùng hợp cùng trùng ngưng.

3. Phân nhiều loại polime

Các polime được phân một số loại dựa theo mối cung cấp gốc

Polyme thiên nhiên: Có xuất phát từ từ nhiên

Ví dụ: Xenlulozo, tơ tằm, cao su đặc thiên nhiên, cao su thiên nhiên…

Polyme tổng hợp: vị con tín đồ tổng thích hợp (chủ yếu bằng phản ứng trùng dừng hoặc trùng hợp.)

Ví dụ: Polypropylen (nhựa PP), Polyvinyl clorua (nhựa PVC), polyetylen (nhựa PE)…

Polyme bán tổng thích hợp (nhân tạo): Được bé người chế tạo từ polyme thiên nhiên thành những loại polyme mới.

Theo cấu trúc

Polime mạch ko phân nhánh.

Ví dụ: vật liệu nhựa PVC, vật liệu bằng nhựa PE, cao su, xenlulozơ, tinh bột…

Polyme gồm nhánh.

Ví dụ: glicogen, amilopectin…

Polime mạch ko gian.

Ví dụ: cao su lưu hóa, vật liệu nhựa rezit, nhựa bakelit


Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Polime làm sao sau đấy là polime thiên nhiên?

A. Amilozơ.

Xem thêm: Tả Một Người Em Mới Gặp Lần Đầu Nhưng Để Lại Cho Em Nhiều Ấn Tượng Sâu Sắc

B. Nilon-6,6.

C. Nilon-7

D. PVC.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Cacbohidrat nào tiếp sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Xenlulozơ


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. Tơ nilon-6,6 với bông.

B. Tơ nilon-6,6 cùng tơ nitron.

C. Tơ tằm cùng bông.

D. Tơ visco với tơ axetat.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. có thể điều chế hóa học dẻo PVC bởi phản ứng trùng phù hợp monome làm sao sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. đến sơ vật dụng phản ứng sau:

X → Y → Z → T → poli(vinyl axetat)

X là hóa học nào dưới đây ?

A. C2H5OH

B. CH≡CH

C. CH3COOH

D. CH3CHO


Xem đáp án
Đáp án B

C2H2 (X) => CH3CHO (Y) => CH3COOH (Z) => CH3COOC2H3 (T)


Câu 6. Tơ làm sao sau đó là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ nitron.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Bài Đêm Nay Bác Không Ngủ Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2 Cánh Diều Siêu Ngắn

D. Tơ tằm.


Xem đáp án
Đáp án A

Tơ tự tạo hay tơ chào bán tổng hợp xuất phát điểm từ polime thiên nhiên