Phòng giáo vụ tiếng anh là gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Phòng giáo vụ
English translation:Academic / Educational Affairs Office
Entered by:This person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> nam Vo

Bạn sẽ xem: phòng giáo vụ giờ đồng hồ anh là gì

14:04 Oct 10, 2017
Vietnamese to English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: phòng giáo vụ
Nhờ những huynh, tỷ góp đệ! Context: Giáo viên có mặt tại phòng giáo vụ trước thời hạn thi về tối thiểu 15’ để nhấn đề thi với tài liệu phòng thi.
This person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo


Bạn đang xem: Phòng giáo vụ tiếng anh là gì

*

This person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese to English
Click the red seal for more information on what it means lớn be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 08:33Summary of answers provided4 +1Academic / Educational Affairs OfficeThis person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran
*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Viên Tịch Là Gì, Nghĩa Của Từ Viên Tịch, Nghĩa Của Từ Viên Tịch Trong Tiếng Việt

*

*Xem thêm: Sử Dụng Ollydbg Là Gì, Hướng Dẫn Sử Dụng Ollydbg Dùng Để Crack Phần Mềm

peer agreement (net): +1 Explanation:
My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/contact.htmlThis person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means lớn be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 08:33Native speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24