Patchim Là Gì

     

Từ vựng cùng ngữ pháp là nhị yếu tố đặc trưng nhất để chúng ta có thể chinh phục giờ Hàn hay bất kể một ngữ điệu nào. Vào chùm kiến thức và kỹ năng ngữ pháp tiếng Hàn hôm nay, Sunny vẫn tổng vừa lòng và giới thiệu với các bạn 7 bất nguyên tắc trong giờ đồng hồ Hàn. Hãy cùng chúng mình tò mò nhé!

Nguyên âm giờ Hàn

Tiếng Hàn tất cả 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm kép (nguyên âm mở rộng):

+ 10 nguyên âm cơ bản: ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ

+ 11 nguyên âm mở rộng: 애, 얘, 에, 예, 와, 왜, 외, 워, 웨, 위, 의

Phụ âm giờ đồng hồ Hàn

Tiếng Hàn có 14 phụ âm cơ bạn dạng và 5 phụ âm kép:

+ 14 phụ âm cơ bản: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ,ㅂ,ㅅ,ㅇ,ㅈ,ㅊ,ㅋ,ㅌ,ㅍ,ㅎ

+ 5 phụ âm kép: ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ

Patchim là gì?

Patchim là phụ âm cuối của một từ. Tất cả 3 nhiều loại patchim là patchim đơn, patchim đôi và patchim kép.

Bạn đang xem: Patchim là gì

Đang xem: Patchim là gì

+ Patchim 1-1 gồm 14 patchim chính: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ,ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ

+ Patchim đôi có 11 patchim chính: ㄳ, ㄵ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㅄ, ㄺ, ㄻ, ㄿ, ㄶ, ㅀ

+ Patchim kép bao gồm 2 patchim chính: ㄲ, ㅆ

7 bất phép tắc trong giờ Hàn

Bất phép tắc

*

1.1 Khi hễ từ hoặc tính từ chấm dứt bằng ㅂ cùng theo sau là nguyên âm thì ta vứt ㅂvà thêm 우 vào còn theo sau là phụ âm thìㅂ được duy trì nguyên.

Ví dụ một số động tự bất phép tắc trong giờ Hàn:

+ 춥다 (lạnh): 춥다 + 어요 => 추우어요 => 추워요.

Đặt câu: 날씨가 추워서 집에 있었어요 => bởi vì thời ngày tiết lạnh nên tôi sinh sống nhà.

+ 덥다 (nóng): 덥다 + 어요 => 더우어요 => 더워요

Đặt câu: 커피가 뜨거니까 조심하세요 => cafe còn lạnh hãy cẩn thận.

1.2 Riêng rượu cồn từ 돕다 (giúp đỡ) và tính trường đoản cú 곱다 (xinh đẹp) thì ㅂ gửi thành 오

+ 돕다 (giúp đỡ) + 아요 => 도오아요 => 도와요.

+ 곱다 (xinh đẹp) +아요 => 고오아요 => 고와요.

Bất nguyên tắc

*

2.1 Khi rượu cồn từ ngừng bằng ㄷ cùng theo sau là nguyên âm thì ㄷ ta bỏ ㄷ với thêm ㄹ vào, còn theo sau là phụ âm thì ㄷ được giữ nguyên.

Ví dụ các cồn từ bất quy tắc:

+ 듣다 (nghe): 듣 + 어요 => 들어요.

Đặt câu: 음악을 들으면서 운동해요 => Tôi vừa nghe nhạc vừa bầy đàn dục.

+ 묻다 (hỏi): 묻 + 어 보다 => 물어 보다.

Đặt câu: 잘 모르면 저한테 물어 보세요. => nếu như bạn không rõ thì hỏi tôi nhé.

+ 걷다 (đi bộ ): 걷 + 었어요 => 걸었어요.

Đặt câu: 돈이 없어서 걸어서 갔어요 => Vì không có tiền cần tôi đi bộ.

2.2 chú ý một số cồn từ ngừng bằng ㄷ cơ mà không thuộc bất quy tắc trên với được phân tách theo cách chia động tự trong giờ Hàn có quy tắc.

Ví dụ: 닫다 (đóng), 받다 (nhận), 믿다 (tin), 묻다 (chôn)…

Đặt câu:

+ 문을 닫아 주세요. => có tác dụng ơn ngừng hoạt động giúp đến tôi.

+ 어제 친구한테서 편지를 받았어요. => Tôi đã nhận được thư từ chúng ta tôi.

Bất nguyên tắc

*

3.1 Khi cồn từ chấm dứt bằng ㄹ và theo ngay lập tức phía sau nó là ㅅ, ㄴ, ㅂ thì ta lược bỏ ㄹ đi.

3.2 Khi động từ xong bằng ㄹ và theo ngay phía sau nó là 으 thì ta lược quăng quật 으 đi.

Ví dụ:

+ 살다(Sống): 살다 + 으세요 => 사세요

Đặt câu: 어디에서 사세요? => bạn sống sống đâu?

+ 알다(Biết): 알다 + ㅂ니다 => 압니다

Đặt câu: 저는 그 사람을 잘 압니다. => Tôi hiểu ra về fan đó.

Xem thêm: "You Are My Boo Là Gì ? You Are My Boo Nghĩa Là Gì

Bất phép tắc

*

4.1 Khi rượu cồn từ dứt bằng 르 mà có nguyên âm tức khắc trước 르 là 아 hoặc 오 thì ta đổi khác 르 thành 라 và thêm ㄹ vào có tác dụng patchim của chữ lập tức trước.

Ví dụ:

+ 모르다 (không biết): 모르다 + 아요 => 몰라요

Đặt câu: 그 사람에 대해 잘 몰랐어요 => Tôi lừng khừng rõ về tín đồ đấy.

+ 빠르다 (nhanh): 빠르다 + 아서 => 빨라서

Đặt câu: 비행기는 빨라요 => Máy cất cánh thì nhanh.

4.2 Khi đụng từ chấm dứt bằng 르 mà bao gồm nguyên âm tức thời trước là các âm khác 아 hoặc 오 thì ta đổi khác 르 thành 러 và thêm ㄹ vào làm cho patchim của chữ tức khắc trước.

Ví dụ:

+ 부르다 (hát) : 부르다 + 어요 => 불러요.

Đặt câu: 노래를 불러요. => Tôi hát bài xích hát.

+ 기르다 (nuôi) : 기르다 + 어서 => 길러서

Đặt câu: 저는 어렸을 때, 강아지를 길렀습니다. => Hồi nhỏ tuổi tôi gồm nuôi một con chó con.

+ 누르다 (nhấn, ấn): 누르다 + 어야 하다 -> 눌러야 하다.

Đặt câu: 그러면, 여기를 눌러 주세요. => nếu như vậy, hãy bấm vào đây.

Bất luật lệ

*

5.1 phần đông các động từ/ tính từ đối kháng có âm xong xuôi bằng 으 đông đảo được áp dụng như một hễ từ/ tính từ bất quy tắc.

Ví dụ:

+ 쓰 (다) + -어요: ㅆ+ㅓ 요 => 써요: viết, đắng, team (nón)

Đặt câu: 저는 편지를 써요. => Tôi sẽ viết thư.

+ 크 (다) + -어요: ㅋ + ㅓ 요 => 커요: to, cao

Đặt câu: 동생은 키가 커요. => Em trai tôi cao lớn.

5.2 Đối với những động từ/ tính từ gồm 2 trường đoản cú trở lên

5.2.1 Động từ/ tính từ bỏ đó kết thúc bằng 으 và:

trước 으 là 아, 오sau 으 phân chia với các ngữ pháp bước đầu bằng 아

=> ta đổi khác 으 thành 아.

Ví dụ:

+ 바쁘다 (bận): 바쁘다 + 아요 => 바빠요

+ 나쁘다 (xấu): 나쁘다 + 아서 => 나빠서

+ 배가 고프다(đói bụng): 배가 고프다 + 아요 => 배가 고파요

+ 잠그다(khoá): 잠그다 + 아야 하다 => 잠가야 하다

5.2.2 Động từ/ tính trường đoản cú đó chấm dứt bằng 으 và:

trước 으 là các nguyên âm không giống 아, 오sau 으 phân chia với các ngữ pháp ban đầu bằng어

=> ta biến đổi 으 thành어.

Ví dụ:

+ 예쁘다 (đẹp): 예쁘다 + 어요 => 예뻐요

+ 슬프다 (buồn): 슬프다 + 어서 => 슬퍼서

+ 기쁘다 (vui): 기쁘다 + 어요 => 기뻐요

Bất quy tắc

*

6.1 một trong những động từ xong xuôi bằng ㅅ và theo sau nó là một trong nguyên âm thì ta lược bỏ ㅅ đi còn theo sau nó là một trong những phụ âm thì ta duy trì nguyên, không cố đổi.

Ví dụ:

+ 잇다 (nối, kế thừa ): 잇다 + 어요 => 이어요

+ 짓다 (xây, nấu): 짓다 + 어요 => 지어요

+ 붓다 (sưng lên) : 붓다 + 어서 => 부어서

+ 낫다 (tốt, khỏi bệnh) : 낫다 + 아서 => 나아서

6.2 một số trong những động từ, tính từ ko thuộc bất nguyên tắc trên : 벗다 (cởi), 빗다 (chải), 웃다 (cười), 씻다 (rửa), 빼엇다 (giật, tước, đoạt)…

Bất phép tắc

*

7.1 một trong những động từ, tính từ bỏ khi xong xuôi bằng ㅎ và theo sau nó là 1 trong nguyên âm thì ta lược vứt ㅎ đi.

Ví dụ:

+ 빨갛다 (đỏ): 빨갛다 + 으니까 => 빨가니까

+ 그렇다 (như thế): 그렇다 + 을까요? => 그럴까요?

7.2 một trong những động từ, tính tự khi xong xuôi bằng ㅎ với theo sau nó là 어/아 thì ta lược bỏ ㅎ và gửi 어/아 thành 애/ 얘.

Ví dụ:

+ 어떻다 (như rứa nào): 어떻다 + 어요 => 어때요?

+ 그렇다 (như vắt đó): 그렇다 + 어요 => 그래요?

+ 이렇다 (như rứa này): 이렇다 + 어요 => 이래요?

+ 파랗다 (xanh): 파랗다 + 아요 => 파래요

+ 노랗다 (vàng): 노랗다 + 아요 => 노래요

+ 까맣다 (đen): 까맣다 + 아요 => 까매요

+ 하얗다 (trắng): 하얗다 + 아요 => 하얘요

7.3 một vài động từ, tính từ không áp theo 2 bất phép tắc trên.

Xem thêm: Cổng Line Out Là Gì ? Amply Không Có Cổng Line Line Out Là Gì

+ Động từ: 놓다 (Đặt, nhằm ), 넣다 (Bỏ vào ), 낳다 (Sinh con, con quay tơ ), 찧다n(Giã gạo ), 쌓다 (Chồng chất ),…

+ Tính từ: 좋다 (Tốt), 싫다 (Không thích), 많다 (Nhiều), 괜찮다 (Không sao),…

Tính từ, động từ gồm quy tắc luôn là phần ngữ pháp tiếng nước hàn dễ học, dễ nhớ cơ mà tính từ, cồn từ bất luật lệ thì luôn luôn gây nhầm lẫn cho ít nhiều bạn học tiếng Hàn. Vì chưng vậy, bạn hãy học thiệt kĩ, nỗ lực thật chắc 7 bất phép tắc trong giờ đồng hồ Hàn đã được Sunny ra mắt ở bên trên để hoàn toàn có thể áp dụng cực tốt trong mọi tình huống nhé! Chúc các bạn thành công.