PARAM LÀ GÌ

     

Rack

Để hiểu cách Rails diễn giải params, các bạn sẽ phải hiểu mọi điều cơ bản của Rack và giải pháp Rails liên can với nó. Theo document của rack:

Rack provides a minimal interface between web servers that tư vấn Ruby and Ruby frameworks.To use Rack, provide an “app”: an object that responds lớn the điện thoại tư vấn method, taking the environment hash as a parameter, và returning an Array with three elements:

The HTTP response codeA Hash of headersThe response body, which must respond khổng lồ each

Về cơ bạn dạng thì Rack sẽ nằm trong lòng web server và ứng dụng Rails của bạn.

Đang xem: Param là gì

Nó nhận request từ web server, gửi nó thành biến env (Ruby hash) cơ mà Rails hoàn toàn có thể hiểuRails lấy trở thành env đó, triển khai những gì nó đề nghị với nó và trả về một mảng đơn giản trở lại Rack với HTTP response code, headers và response body.Rack mang mảng đó, chuyển nó quay lại thành bình luận HTTP tương thích và chuyển nó đến trình để mắt để hiển thị.!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Param Là Gì ? Tham Số cùng Đối Số không giống nhau Như ráng Nào 24

ActionController::Metal::action

Điều nhưng stack trace này nói là sau thời điểm Rails được khởi tạo với biến đổi env, biến này được truyền qua Rails. Tại một số trong những điểm, nó nhắm đến class method ActionControll::Metal::action. Bên phía trong phương thức này, ActionContoder::Metal khởi sản xuất một instance mới của chính nó và điện thoại tư vấn #dispatch, nó để _request là một instance mới của lớp ActionDispatch:: Request.

ActionDispatch::Request là giao diện Rails sử dụng để liên tưởng với HTTP request (env) có bắt đầu từ Rack. Giữa những phương thức nhưng mà API này hỗ trợ là #parameters.
Bạn đang xem: Param là gì

Điều hướng bài bác viết


Xem thêm: Sau Scandal Về Công Ty Mỹ Phẩm My Miu Làm Giấy Tờ Giả, Thông Tin Mỹ Phẩm My Miu Làm Giả Giấy Tờ

Cách có tác dụng Bánh Bao Kim Sa Trứng muối hạt Tan rã Thơm Ngon mềm mịn Dễ Làm


Xem thêm: Gửi Đào Tạo Ngành Y La Gì ? Thi Khối Gì? Thi Khối Gì

Định Nghĩa Của tự ” Raw nghĩa là Gì ? Nghĩa Của từ Raw Trong giờ Việt