Orchestration là gì

     

Container Orchestration là gì?

Orchestration là 1 trong những thuật ngữ hơi rộng dùng để chỉ vấn đề lên định kỳ container, làm chủ cụm và khả năng cung ứng các sever bổ sung.Bạn đã xem: Orchestration là gì

Container Orchestration là toàn bộ việc quản lý vòng đời của container, nhất là trong môi trường thiên nhiên lớn, năng động. Trọng trách chính của vấn đề container orchestrations là:

1. Cung ứng và triển khai container2. Dự trữ và sẵn gồm của container3. Quản lý Cluster4. Không ngừng mở rộng hoặc vứt bỏ các containers để phân bổ ứng dụng mua đồng những trên cơ sở hạ tầng máy chủ5. Di chuyển containers từ đồ vật host này sang vật dụng host khác giả dụ thiếu khoáng sản trong lắp thêm host như thế nào đó, hoặc trường hợp 1 host nào kia die.6. Phân bổ resources giữa các container7. Tiếp xúc phía bên ngoài của những dịch vụ đang làm việc trong một container với trái đất bên ngoài8. Thăng bằng tải của mày mò dịch vụ giữa các containers9. Theo dõi sức khỏe của container với máy host10. Thông số kỹ thuật ứng dụng liên quan đến container chạy nóMột số chiến thuật orchestration mã nguồn mở như: Docker Swarm, Kubernetes, Apache Mesos, OPENSHIFT, Nomad etc.Bạn sẽ xem: Orchestration là gì


*

Container Ecosystem Layers

Trong lĩnh vực điều phối container (container orchestration) đang ngày 1 phát triển, Kubernetes và Docker Swarm có thể được xem như các “tay chơi” gồm tiếng. Cả hai đều là các công cụ quan trọng được thực hiện để deploy container bên trong một cluster. Bằng những nhân tài vượt trội của mình, chúng dần củng cố vị trí vững chắc của bản thân trong hệ sinh thái xanh Docker.

Bạn đang xem: Orchestration là gì


*

Docker Swarm là gì ?

Là một điều khoản giúp họ tạo ra một clustering Docker. Nó giúp chúng ta gom các Docker Engine lại với nhau cùng ta có thể “nhìn” nó như độc nhất một virtual Docker Engine.

Tất nhiên là bất cứ công nuốm nào có thể giao tiếp cùng với Docker Engine thì cũng trở nên giao tiếp với Docker Swarm bình thường theo chính xác Docker API, và tất nhiên là vào suốt. Một các Swarm rất có thể được thông số kỹ thuật và deploy trải qua Docker-Machine.

Kiến trúc Docker Swarm ?

Các thành phần bản vẽ xây dựng chính của Swarm bao gồm:

Swarm:

Service:

Các tasks được khẳng định bởi tín đồ quản trị swarm nhưng mà người thống trị hoặc các node agent(đại lý) cần thực hiện.Nó xác minh hình hình ảnh container như thế nào mà bầy đàn đàn nên sử dụng và lệnh nào bè cánh đàn đang chạy trong mỗi container.Nó xác định container images nào mà lại swarm nên sử dụng và lệnh làm sao swarm đã chạy trong mỗi container.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gộp Cột Họ Và Tên Trong Excel Không Mất Nội Dung Đơn Giản Nhất

Manager Node:

Node manager cung cấp một số tính năng sau khi chúng ta deploy một ứng dụng, chẳng hạn như:

Nó phân phối công việc (dưới dạng nhiệm vụ) cho các node worker,Quản lý tâm lý của swarm mà nó ở trong về.

Worker Node:

Các node worker chạy các tác vụ được trưng bày bởi node manager vào swarm.Mỗi node worker chạy một agent (tác nhân) report lại cho node master về trạng thái của những tác vụ được gán mang đến nó, vày vậy node manager có thể theo dõi các dịch vụ với tác vụ đang hoạt động trong swarm.

Task:

Tasks là các Docker containers thực thi những lệnh các bạn đã tư tưởng trong service.Các node manager gán các task cho các node worker, và sau khoản thời gian việc gán này, task cần yếu chuyển sang một worker khác. Nếu task thua thảm trong bộ bạn dạng sao, người thống trị sẽ hướng dẫn và chỉ định một phiên phiên bản mới của tác vụ đó cho một node có sẵn khác trong swarm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Electrolux Hiệu Quả, Bền Bỉ


*

Khởi chế tác Docker Swarm ?

Step 1|| Install Docker Machine

$ base=https://github.com/docker/machine/releases/download/v0.16.0 && curl -L $base/docker-machine-$(uname -s)-$(uname -m) >/tmp/docker-machine && sudo install /tmp/docker-machine /usr/local/bin/docker-machine

Step 2|| Create Docker machine to lớn act as nodes for docker swarm

Create manager node:

$ sudo docker-machine create --driver virtualbox manager1Create two worker nodes:

1. $ sudo docker-machine create --driver virtualbox worker12. $ sudo docker-machine create --driver virtualbox worker2Check created machine list:

$ sudo docker-machine lsTo kiểm tra ip address of a specific machine run:

$ sudo docker-machine ip manager1

Step 3|| Connect manager & worker machine from terminal by ssh

Open 3 terminal windows:

# connect lớn manager1 node1. $ sudo docker-machine ssh manager1# connect to worker1 node2. $ sudo docker-machine ssh worker1# connect khổng lồ manager1 node3. $ sudo docker-machine ssh worker2

Step 4|| Initialize Docker swarm

Khởi chế tạo docker swarm bên trên node manager bằng add IP manager1 chạy theo lệnh:

# kiểm tra manager1 IP_address1. $ sudo docker-machine ip manager1# initialize docker swarm on manager12. $ docker swarm init --advertise-addr manager1_ip_addressoutput will be something like this:Swarm initialized: current node (vq7xx5j4dpe04rgwwm5ur63ce) is now a manager.To add a worker lớn this swarm, run the following command: docker swarm join --token SWMTKN-1-50qba7hmo5exuapkmrj6jki8knfvinceo68xjmh322y7c8f0pj-87mjqjho30uue43oqbhhthjui 10.0.120.3:2377 To add a manager to this swarm, run "docker swarm join-token manager" & follow the instructions.Lệnh docker swarm init ra đời 1 join token. Mã token bảo đảm an toàn rằng không tồn tại node độc hại nào gia nhập vào swarm. Bạn cần sử dụng token này để join những nodes khác tới swarm.