Note payable là gì

     

Tìm hiểu Notes Payable Là Gì – note Payable: yêu đương Phiếu buộc phải Trả là chủ đề trong nội dung bài viết bây giờ của cái đẹp Reviews. Theo dõi nội dung để biết khá đầy đủ nhé.

Bạn đang xem: Note payable là gì

Bạn vẫn xem: cảnh báo payable là gì

CHƯƠNG HAIBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – THE BALANCE SHEETBảng phẳng phiu kế toán của một công ty sẽ chỉ ra thực trạng tài chính của khách hàng đó tại 1 thời điểm vẫn cho. Đó đơn giản là một biểu hiện hình thức của Phương trình kế toán tài chính (the Accounting Equation). Như chúng ta có thể đoán ra, bố thành phần của một bảng phẳng phiu kế toán là gia sản có, công nợ, với vốn của nhà sở hữu.Hãy nhìn vào lấy một ví dụ về một bảng bằng phẳng kế toán sau. Ta xét từng thông tin tài khoản (account) mà bảng này đề cập.CHƯƠNG HAIBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – THE BALANCE SHEET

Bạn vẫn xem: Notes payable là gì


*

Tài sản cóCash & Cash Equivalents (tiền mặt và phần đa thứ tương đương tiền mặt): các số dư giữa những tài toàn séc (checking account) với tài khoản tiết kiệm (savings account), cũng như bất kỳ đầu tứ nào vẫn đáo hạn (mature) trong khoảng 3 tháng tốt ít hơn.Inventory (hàng tồn kho): hàng hóa lưu vào kho, sẵn gồm để bán.Accounts Receivable (khoản yêu cầu thu): tiền nợ từ quý khách do hàng hóa hay dịch vụ đã giao.

Xem thêm: Pence Là Gì - Pence Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Property, Plant, and Equipment (tài sản, đơn vị xưởng, và thiết bị): những tài sản không dễ dàng chuyển đổi sang tiền khía cạnh – tức đa số thứ auto tính, thiết bị sản xuất, xe pháo cộ, nội thất, …


Công nợAccounts Payable (khoản đề nghị trả): tiền nợ nhà hỗ trợ do sản phẩm & hàng hóa hay thương mại dịch vụ đã nhận.Notes Payable (thương phiếu buộc phải trả): nhiệm vụ theo thích hợp đồng đối với người giải ngân cho vay (chẳng hạn những khoản nợ ngân hàng).Vốn của chủ sở hữuCommon Stock (cổ phiếu thường): Tiền đầu tư chi tiêu bởi những chủ tải công ty.

Xem thêm: Top 16 Trồng Hoa Mười Giờ Trong Chai Nước Suối Mới Nhất 2022

Retained Earnings (lợi nhuận để lại): Tổng toàn bộ các các khoản thu nhập ròng trong sale mà không phân phối cho các chủ sở hữu dưới dạng lợi nhuận. (Nếu điều đó còn mơ hồ dịp này, đừng lo lắng. Nó sẽ được diễn giải cụ thể sau.)NGẮN HẠN SO VỚI DÀI HẠNThông thường, tài sản có và nợ công trên một bảng phẳng phiu kế toán đã được phân thành tài sản ngắn hạn(current assets) hay công nợ ngắn hạn (current liabilities) và gia sản dài hạn (long-term assets) hay công nợ dài hạn (long-term liabilities). Tài sản thời gian ngắn là gia tài được kỳ vọng đưa thành tiền mặt trong tầm 12 tháng giỏi ít hơn. Các tài sản thời gian ngắn điển hình bao gồm khoản đề xuất thu (accounts receivable), chi phí mặt, và hàng tồn kho.Mọi thứ chưa phải là gia tài ngắn hạn, theo ngầm định, là tài sản dài hạn. Đôi khi gia sản dài hạn được call là gia sản không ngắn hạn (non-current assets). Tài sản, nhà xưởng và trang bị là tài khoản tài sản dài hạn.Công nợ ngắn hạn là công nợ rất cần phải trả trong tầm 12 tháng tuyệt ít hơn. Ví dụ điển hình nổi bật nhất của công nợ thời gian ngắn là khoản buộc phải trả (accounts payable). Mến phiếu yêu cầu trả (notes payable) mà lại được trả theo chu kỳ thời gian thì được phân chia trên bảng bằng phẳng kế toán làm sao cho các chi trả trong khoảng 12 mon tới được ghi nhấn là công nợ ngắn hạn, phần còn lại được ghi thừa nhận là nợ công dài hạn.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NHIỀU KỲ – MULTIPLE-PERIOD BALANCE SHEETSĐiều bạn thường trông thấy khi nhìn vào các report tài chính được ra mắt là bảng bằng phẳng kế toán – chẳng hạn bảng sau đây – bao gồm hai cột. Một cột cho biết thêm số dư vào thời điểm cuối kỳ kết toán ngay gần nhất, và cột kế bên cho biết số dư của thời điểm cuối kỳ trước. Báo cáo được trình bày như vậy để người đọc có thể thấy được tình trạng tài chính của công ty đã biến đổi ra sao theo thời gian.Chẳng hạn, nhìn vào bảng cân đối kế toán sau đây ta có thể biết đôi nét về tình hình hoạt động của công ty. Bên trên tổng thể, phần lớn thứ vẫn diễn tiến tốt đẹp. Gia tài có của người tiêu dùng gia tăng trong lúc công nợ đang rất được trả dần.Điều tuyệt nhất đáng sốt ruột là khoản phải thu (accounts receivable) tăng. Khoản yêu cầu thu tăng có thể là vệt hiệu khó khăn trong câu hỏi thu tiền quý khách đúng hạn. Phương diện khác, đó cũng có thể chỉ là kết quả của việc gia tăng bán hàng, với chẳng tất cả gì đáng lo.