Norm là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Norm là gì

*
*
*

norm
*

Norm (Econ) Định mức tăng lương.+ Là nút tăng lương thông thường được xác định tại từng thời gian trong cơ chế thu nhập.
norm /nɔ:m/ danh từ
phép tắc tiêu chuẩn chỉ tiêu (trong sản xuất)chi tiêuchuẩn tắcđịnh chuẩnđịnh mứcconstruction norm: định mức xây dựngmẫumứcconstruction norm: định nút xây dựngmức chuẩnquy phạmLĩnh vực: toán & tinchuẩn, định chuẩnindustry normchuẩn công nghiệpnorm axiomcác tiên đề chuẩnnorm axiomscác định đề chuẩnnorm formdạng chuẩnnorm homomorphismđồng cấu chuẩnnorm of a vectorchuẩn của một vectơnorm of n matrixchuẩn của ma trậnnorm of vectorchuẩn của một vectơnorm residuethặng dư chuẩnspecified norm of living areatiêu chuẩn diện tích sinh hoạt tính toánuniform normchuẩn phần lớn o chỉ tiêu, định mức, tiêu chuẩn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): normality, normalcy, abnormality, norm, normalize, normal, abnormal, normally, abnormally
Xem thêm: Hạt Nhựa Tiếng Anh Là Gì ? Các Thông Tin Cần Biết Về Hạt Nhựa

*

*

*Xem thêm: Uncorrectable Sector Count Là Gì, Ổ Cứng Lỗi C5 Nhưng Quét Không Thấy Bad Sector

norm

Từ điển Collocation

norm noun

ADJ. accepted, established | ethical, moral | cultural, social | statistical | community, family, group

VERB + NORM conform lớn Their behaviour conforms to the group norm. | break, challenge | deviate from, differ from

PREP. above the ~, below the ~, over the ~ They want lớn discourage pay settlements over the norm. | ~ for On-screen editing has become the norm for all student work. | ~ of accepted norms of behaviour

PHRASES a deviation/departure from the norm, an exception to lớn the norm, the norm rather than the exception In the inner-city areas, poverty is the norm rather than the exception.

Từ điển WordNet


n.

a standard or mã sản phẩm or pattern regarded as typical

the current middle-class norm of two children per family