Non-Current Assets Là Gì

     

Cách học bài tài sản dài hạn hữu hình trong môn học tập FA/F3 ACCA

Trong doanh nghiệp, gia tài dài hạn (non-current assets) là những gia sản có vốn đầu tư chi tiêu lớn, thời hạn sử dụng thọ dài.Bạn sẽ xem: Non-current assets là gì

Tài sản nhiều năm hạn bao gồm: tài sản thắt chặt và cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và những tài sản dài hạn khác.

Bạn đang xem: Non-current assets là gì


*

Trong bài học kinh nghiệm này, họ sẽ triệu tập vào gia sản Đất đai, nhà xưởng, Thiết bị; bí quyết hạch toán khấu hao, đánh giá lại cùng thanh lý gia sản dài hạn trong doanh nghiệp.

I. Mục tiêu

Chuẩn mực kế toán IAS 16: Đất đai, đơn vị xưởng, Thiết bị.Hạch toán khấu hao gia tài dài hạnĐánh giá chỉ lại gia sản dài hạnThanh lý gia sản dài hạn

II. Nội dung

1. Giá thành vốn hóa (Capital Expenditure) và ngân sách hoạt động (Operating Expenditure)


*

*

3. Chuẩn chỉnh mực IAS 16: Đất đai, công xưởng và đồ vật (PPE - Property, Plant, Equipment)

Trong các tài sản dài hạn hữu hình (Tangible non-current assets) của người sử dụng sản xuất, PPE chỉ chiếm một tỷ trọng bự về mặt giá chỉ trị. Vì chưng thế, bọn họ sẽ ưu tiên nói đến PPE khi nhắc đến gia sản dài hạn hữu hình.

a. Định nghĩa

Theo IAS 16, Đất đai, nhà máy và đồ vật là gia sản hữu hình (tangible assets) đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn:

Được sở hữu bởi doanh nghiệp, phục vụ cho sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ, để cho thuê hoặc giao hàng cho quá trình quản lýƯớc tính thời hạn sử dụng nhiều hơn nữa 1 kỳ kế toán


*

Lưu ý: PPE không bao gồm bất rượu cồn sản cho thuê và bất động sản nắm giữ hóng tăng giá

PPE có thể được hình thành từ việc mua từ bạn bán, thi công nội cỗ hoặc qua trao đổi. PPE còn được gọi là tài sản cố định và thắt chặt (fixed assets) trong doanh nghiệp, với được trình bày trong mục gia tài dài hạn trên Bảng phẳng phiu kế toán.

b. Những thuật ngữ liên quan


*

c.
Tiêu chuẩn ghi nhấn PPE

Kế toán ghi dìm PPE nếu gia tài đó thỏa mãn:

Có thể thu được tiện ích kinh tếChi phí của tài sản hoàn toàn có thể xác định một biện pháp đáng tin cậy

Ngoài ra, gia sản cũng phải vừa lòng các yêu cầu ví dụ về mức ngân sách trị vì doanh nghiệp quy định.

Ghi nhận ban sơ (Initial Measurement)

Nguyên giá của PPE được ghi nhận bao gồm tât cả chi phí quan trọng để đưa gia sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các giá thành cần thiết bao gồm các khoản dưới đây:

Giá thiết lập trên hóa đối kháng (sau lúc trừ đi chiếu khấu thương mại dịch vụ và các khoản sút giá)Chi phí chuẩn bị địa điểmChi phí vận chuyểnChi chi phí lắp đặtChi phí tổn thuê siêng giaChi mức giá chạy thử sau khoản thời gian trừ chi phí thu được từ việc bán sản phẩm tạo ra lúc chạy thửChi phí nhân viên cấp dưới phát sinh trực tiếpChi phí ước tính cho câu hỏi tháo dỡ tài sản và phục hồi địa điểm về nguyên trạng

Nguyên giá chỉ của PPE không bao gồm:

Hao hụt vượt định nút (hỏng hóc, mất…) trong quy trình hình thành và upgrade tài sảnChi phí cai quản và túi tiền sản xuất chungChi phí lắp đặt và ngân sách chi tiêu trước vận hànhChi giá thành vận hành ban sơ trước khi tài sản đạt mức hiệu suất yêu cầuChi phí huấn luyện và đào tạo nhân viên áp dụng tài sảnHợp đồng bảo trì đã trả mang lại tài sản

Ghi nhận tiếp theo sau (Subsequently Measurement)

Trong các kỳ kế toán tài chính tiếp theo, quý hiếm trên sổ sách (CV) của PPE được đo lường và tính toán theo 2 phương pháp:

Phương pháp nguyên giá chỉ (Cost model):
Phương pháp reviews lại cực hiếm (Revaluation model):

Bút toán ghi dấn ban đầu:

Nợ PPE trên nguyên giá

Tiền/Nợ đề xuất trả

dự trữ cho vấn đề tháo dỡ gia tài và giá cả phục hồi địa điểm

4. Kế toán khấu hao gia sản (Depreciation Accounting)

a. Các khái niệm

Khấu hao (Depreciation) là phần phân chia giá trị hao mòn của tài sản trong thời hạn sử dụng hữu ích.

Thời gian thực hiện hữu ích (Useful life) là thời hạn mà gia tài dài hạn phát huy được tính năng cho sản xuất, khiếp doanh.

Giá trị còn lại (Residual value) là cực hiếm chênh lệch cơ mà doanh nghiệp mong muốn thu được từ bỏ một gia tài vào cuối thời gian sử dụng hữu ích, sau thời điểm trừ đi các ngân sách kỳ vọng của vấn đề thanh lý gia tài đó.

b. Biện pháp ghi nhấn khấu hao gia sản dài hạn

Khấu hao của gia sản trong kỳ được xem vào lãi hoặc lỗ của kỳ kế toán tài chính một phương pháp trực tiếp hoặn con gián tiếp

Bút toán ghi nhận:

Nợ Chi mức giá khấu hao (Depreciation Expense)

Tài khoản khấu hao lũy kế/Dự chống khấu hao

(Accumulated deprication account/Allowance for depreciation)

c. Các cách thức tính khấu hao

Phương pháp khấu hao con đường thẳng (Straight line method)

Phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao hàng kỳ kế toán tài chính không thay đổi vào suốt thời hạn khấu hao của TSCĐ

Giá trị khấu hao sản phẩm năm được tính bằng:


Phương pháp khấu hao theo số dư sút dần (Reducing balance method)

Phương pháp trích khấu hao nhưng mà mức khấu hao sản phẩm năm được xem theo xác suất phần trăm cố định của giá trị trên sổ sách của tài sản

Giá trị khấu hao hằng năm được xem bằng:

Trong đó:

n: Số năm thực hiện hữu ích

r: cực hiếm còn lại

c: Nguyên giá

Phương pháp khấu hao tổng những chữ số (Sums of digits)

Phương pháp trích khấu hao này tạo ra mức khấu hao ở những năm đầu áp dụng lớn và giảm dần ở những năm tiếp theo.

Xem thêm: Định Nghĩa Multimedia Là Gì ? Ngành Multimedia Cần Học Những Gì?

Giá trị khấu hao mặt hàng năm được xem bằng:


Trong đó:

y: Số năm áp dụng hữu ích còn lại

d: Tổng các chữ số của những năm sử dụng =

5. Đánh giá chỉ lại quý hiếm PPE (PPE Revaluation)

Theo phương thức đánh giá lại quý giá (Revaluatuon model), việc reviews lại gia sản phải được triển khai thường xuyên, nhằm mục đích để quý giá ghi sổ (carrying amount) của một gia sản không khác hoàn toàn một cách trọng yếu hèn so với giá trị hợp lý (fair value) trên Bảng bằng phẳng kế toán.

Nguyên tắc chung:

Khi một gia sản được đánh giá lại giá trị, các tài sản cùng một số loại trong PPE cũng cần được nhận xét lạiViệc reviews lại tài sản phải được dựa trên giá trị hợp lý – dựa trên giá trị sửa chữa hoặc chỉ số định giá chuyên nghiệpKhi có một gia sản được reviews lại, bắt buộc thường xuyên update việc review lại này để đảm bảo rằng cực hiếm trên sổ sách (carrying value) xê dịch giá trị phù hợp (fair value) trên ngày lập báo cáo Tài chính.

Có nhì trường đúng theo khi doanh nghiệp reviews lại PPE: Đánh giá chỉ lại đội giá trị và nhận xét lại giảm giá trị.

Đánh giá bán lại làm đội giá trị tài sản(Upward Revaluation):

Các cách ghi nhận:

Điều chỉnh giá trị hợp lí cũ thành giá bán trị phù hợp mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập hồ hết khoản lỗ (nếu có) gây ra từ các khoản đánh giá lại tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị trước đóGhi nhấn khoản chênh lệch tăng giá trị tài sản vào tài khoản Thặng dư reviews lại gia tài (Revaluation Surplus)

Đánh giá bán lại làm ưu đãi giảm giá trị tài sản (Downward Revaluation):

Các cách ghi nhận:

Điều chỉnh giá bán trị hợp lí cũ thành giá trị phù hợp mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập số đông khoản thu được (nếu có) gây ra từ các khoản đánh giá lại tăng giá trị trước đóGhi nhận khoản chênh lệch ưu đãi giảm giá trị gia sản lên báo cáo Thu nhập (Income Statement)

6. Thanh lý gia tài dài hạn (Non-current assets disposal)

Trong doanh nghiệp, gia tài dài hạn được thanh lý lúc hết thời hạn sử dụng hữu ích, hoặc cần phải được sửa chữa để mua gia tài mới có kết quả cao hơn. Khi thanh lý, công ty sẽ tạo ra khoản lãi hoặc lỗ tùy thuộc vào giá trị thu hồi được và giá trị trên sổ sách của tài sản đó:

Giá trị tịch thu được > quý hiếm trên sổ sách (NBV): Doanh nghiệp có lãiGiá trị tịch thu được

Lợi nhuận thu được từ những việc thanh lý gia tài dài hạn được trình bày trên report Thu nhập (Income Statement) vào phần Thu nhập khác.

Lỗ từ những việc thanh lý tài sản dài hạn được trình diễn trong phần Chi phí trên report Thu nhập (Income Statement).

Bút toán ghi nhận:

Kế toán ghi dìm đồng thời 3 cây viết toán khi thanh lý:

Xóa sổ tài sản

Nợ Thanh lý tài sản dài hạn (Disposal of non-current asset)

tài sản dài hạn tại nguyên giá chỉ (Non-current asset at cost)

Xóa sổ Hao mòn lũy kế

Nợ Khấu hao lũy kế (Accumulated depreciation)

Thanh lý gia tài dài hạn tại cực hiếm của khấu hao tại ngày thanh lý (Disposal of non-current asset with the accumulated depreciation on the asset á at the date of sale)

Ghi dấn tiền nhận được từ thanh lý

Nợ nên thu khách hàng/Tiền

Thanh lý gia sản dài hạn tại giá cả (Disposal of non-current asset at price)

7. Trình bày Tài sản dài hạn (Disclosure of non-current assets)

IAS 16 yêu thương cầu so sánh giữa cực hiếm ghi sổ đầu kỳ và vào cuối kỳ của gia sản dài hạn trước khi được trình diễn trên report tài chính.

Việc đối chiếu cần phải trình bày sự dịch rời của số dư của gia tài dài hạn, bao gồm những khoản:

Thêm tài sảnThanh lý tài sảnTăng/Giảm quý hiếm từ việc review lại tài sảnGiảm cực hiếm ghi sổ tài sảnKhấu hao tài sảnCác khoản đổi khác giá trị khác

Báo cáo tài chủ yếu phải trình bày:

Một diễn giải chế độ kế toán trình bày cơ sở tính toán để xác định giá trị mà tài sản được khấu hao, với các chế độ kế toán khácVới mỗi nhiều loại Đất đai, công xưởng và thiết bị:

Phương pháp khấu hao được sử dụngThời gian sử dụng hữu ích và xác suất khấu hao được sử dụngTổng khấu hao được phân bổ từng kỳKhấu hao lũy kế vào đầu kỳ và cuối kỳ

Đối với tài sản được review lại:

Cơ sở đánh giá lại tài sảnNgày có hiệu lực hiện hành của việc đánh giá lạiNgười định giá (nếu không chủ quyền với công ty)Giá trị ghi sổ của mỗi nhiều loại đất đai, nhà máy và thiết bị đã được bao hàm trong báo cáo tài chính

Sự biến hóa thặng dư reviews lại gia tài trong kỳ và mọi giảm bớt trong việc phân phối số dư tới chủ sở hữu8. Bảng hạng mục Tài sản cố định (The fixed assets register)

Bảng hạng mục tài sản thắt chặt và cố định được thực hiện để ghi chép tổng thể tài sản nạm định. Bảng hạng mục tài sản cố định phục vụ đến việc kiểm soát nội bộ dựa trên tính chính xác của sổ cái.

Bảng hạng mục tài sản thắt chặt và cố định cần đề nghị được kiểm tra theo những ghi chép kế toán. Ngẫu nhiên một sự khách nhau nào giữa bảng hạng mục và các ghi chép kế toán tài chính cũng rất cần được được khẳng định và biên chép một cách bao gồm xác. Điều này giúp cho khách hàng ngặn ngăn được các sự vắt mất cắp.

Xem thêm: Nem Rán Tiếng Anh Là Gì, Học Cách Làm Nem Rán Bằng Tiếng Anh


The business adopts a date of 31 December as its year end. The oto was traded in for replacement vehicle in August 20X3 at an agreed value of $5000. It has been depreciated at 25% per annum on the reducing balance method, changing a full year’s depreciation in the year of purchase and non in the year of sale.

What was the profit và loss on disposal of the vehicle during the year ended December 20X3?

Hướng dẫn giải:

B1: Tính giá trị còn lại tại năm thứ 3 từng năm áp dụng của tài sản


B2: Tính lợi nhuận/lỗ khi thanh lý

Lãi/Lỗ khi thanh lý = giá bán trị rất có thể thu hồi được – quý giá ghi sổ năm cuối = 5000 – 4,218.75 = 781.25