Nơi cấp tiếng anh là gì

     

Nhiều bên tuyển dụng hiện giờ yêu mong ứng viên yêu cầu nộp CV bởi Tiếng Anh. Cùng việc thực hiện những từ bỏ vựng làm sao để cho đúng, phù hợp luôn là vấn đề ứng viên quan tiền tâmkhi trình bày CV.vincitysdaimo.com sẽ khối hệ thống lại gần như từ vựng thường xuất hiện thêm trong CV, chúng ta tham khảo nhé!

Apply position - địa chỉ ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ với tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - địa điểm sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity card No - Số CMND

Issued at - cung cấp tại

Permanent address - Địa chỉ trợ thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện nay tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - mức lương mong muốn


*

- Educational background - quy trình học tập

studied at/ attend - học tập tại trường

majored in - học siêng ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - kỹ năng tin học

Good at… - tốt về

typing skills - năng lực đánh máy

Foreign language skills - kỹ năng ngoại ngữ

Communication Skills - kĩ năng giao tiếp

Team-working - khả năng làm việc nhóm

work independently - thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - thao tác dưới áp lực đè nén cao

verbal communication skills - kĩ năng giao tiếp

problem-solving skill - kĩ năng giải quyết vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời gian tham gia

Institution - trung trung ương theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - bởi cấp

Certificate - hội chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - xuất sắc nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - tởm nghiệm

Undertake - Tiếp nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm việc cho ai, doanh nghiệp nào

Proffessional -Chuyên nghiệp

Believe in -Tin vào, sáng sủa vào

extensive experience in… - kinh nghiệm dồi dào sinh hoạt mảng…

professional in…- chuyên viên trong lĩnh vực….

Work History - lịch sử dân tộc làm việc

- Carrier Objectives - mục tiêu công việc

make a significant contributions to lớn the development of the company - đưa về những đóng góp đáng nói trong sự phát triển của công ty