Nhóm gen liên kết là gì

     

A.Các ren alen nằm vào bộ nhiễm sắc thể phân li bên nhau trong quá trình phân bào.

Bạn đang xem: Nhóm gen liên kết là gì

B.Các ren không alen nằm vào bộ nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quy trình phân bào.

C.Các gen không alen nằm trên thuộc một nhiễm sắc thể phân li cùng cả nhà trong quy trình phân bào.

D.Các ren alen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quy trình phân bào.

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Các gene không alen nằm trên thuộc một nhiễm sắc thể phân li cùng cả nhà trong quá trình phân bào.

Giải thích:

Các gene không alen thuộc nằm bên trên một NST thì phân li với mọi người trong nhà trong quá trình phân bào và có tác dụng thành một đội gen liên kết. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số đội gen liên kết. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loại bằng số NST vào bộ đơn bội (n) của chủng loại đó.

*

Liên kết ren là gì? Ý nghĩa của liên kết gen

I. LIÊN KẾT GEN

1. Thí nghiệm của Moocgan

- Moocgan mang đến lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài cùng thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài.

- Lai đối chiếu ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh lâu năm : 1 thân đen, cánh cụt

- Sơ đồ lai

*

- Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời với nhau.

- Hiện tượng này được giải thích bằng sự liên kết các gen quy định tính trạng ở trên cùng NST đề cùng phân li về giao tử và thuộc được tổ hợp qua quy trình thụ tinh

2. Kết luận

Các gen trên thuộc 1 NST luôn luôn di truyền bên nhau được gọi là một đội gen liên kết. Số lượng team gen liên kết của một chủng loại thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội.

3. Ý nghĩa

- Di truyền liên kết là hiện tượng một team tính trạng được di truyền thuộc nhau, được quy định bởi những gen bên trên một NST thuộc phân li trong quy trình phân bào.

- Di truyền liên kết làm cho hạn chế biến dị tổ hợp.

Xem thêm: " Vision Là Gì Trong Tiếng Anh, Vision Là Gì

- Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng team tính trạng được quy định bởi các gen bên trên một NST. Nhờ đó, trong chọn giống người ta gồm thể chọn được những tính trạng tốt đi kèm với nhau.

II. HOÁN VỊ GEN


1. Thí nghiệm của Moocgan và hiện tượng hoán vị gen

Pt/c: (cái) thân xám, cánh nhiều năm x (đực) thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám, cánh dài

Lấy con cái ở F1 thân xám, cánh dài x con đực thân đen, cánh cụt

Fa: 965 thân xám, cánh dài : 944 thân đen, cánh cụt : 206 thân xám, cánh cụt : 185 thân đen, cánh dài

* Nhận xét:

- khác biệt là đem lai đối chiếu ruồi đực hoặc ruồi mẫu F1.

­- Kết quả không giống với thí nghiệm vạc hiện ra hiện tượng liên kết gen với hiện tượng phân li độc lập của Menđen.

2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

-­ mang lại rằng gene quy định hình dạng cánh với màu sắc thân cùng nằm trên 1 NST, khi giảm phân bọn chúng đi cùng nhau nên phần lớn con giống bố hoặc mẹ.

-­ Ở một số tế bào cơ thể loại khi giảm phân xảy ra trao đổi chéo cánh giữa những NST tương đồng khi chúng tiếp hợp dẫn đến đổi vị trí những gen xuất hiện tổ hợp gene mới. Hiện tượng này được gọi là hoán vị gen.

* phương pháp tính tần số hoán vị gen:

-­ Bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có kiểu hình tái tổ hợp trên tổng số cá thể ở đời con

-­ Tần số hoán vị gen nhỏ hơn hoặc bằng 50%

III. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT gene VÀ HOÁN VỊ GEN

1. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

- duy trì sự ổn định của loài.

- Nhiều gene tốt được tập hợp với lưu giữ bên trên 1 NST.

- Đảm bảo sự di truyền bền vững của đội gen quý bao gồm ý nghĩa trong chọn giống.

2. Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen

- Tạo nguồn biến dị tổ hợp, nguyên liệu mang lại tiến hóa cùng chọn giống.

- những gen quý có cơ hội được tổ hợp lại trong một gen.

- Thiết lập được khoảng cách tương đối của các gen bên trên NST. Đơn vị đo khoảng phương pháp được tính bằng 1% tần số hoán vị gene hay 1cM (centiMoocgan).

Xem thêm: Thực Hư Lời Đồn Cây Óc Chó Chữa Hở Van Tim ? Thực Hư Lời Đồn Cây Óc Chó Chữa Hở Van Tim

- Biết bản đồ gen có thể dự đoán trước tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai, bao gồm ý nghĩa vào nghiên cứu khoa học và trong chọn giống (giảm thời gian chọn đôi giao phối một cách mò mẫm).