NHÀ SẢN XUẤT TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Các doanh nghiệp lớn trong ngành tiếp tế giữ vai trò đặc trưng trong việc chế tạo ra các sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm đáp ứng tốt nhất có thể nhu cầu của fan tiêu dùng. Trước hoàn cảnh hội nhập gớm tế, cũng như các doanh nghiệp ngày càng không ngừng mở rộng các hoạt động giao thương nước ngoài thì việc phải hay xuyên giao tiếp với công ty đối tác nước ngoài là vấn đề hiển nhiên. Để vận động giao thương thế giới diễn ra kết quả đòi hỏi bạn phải nắm rõ các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực sản xuất.Bạn vẫn xem: nhà máy sản xuất sản xuất giờ anh là gì

Sau đây, họ hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh thường chạm mặt trong ngành tiếp tế để các bạn đang thao tác trong ngành phân phối hoặc là mến mộ ngành sản xuất bao gồm sự chuẩn bị tốt rộng cho con đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Nhà sản xuất tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa.

The company's new model will be going into production early next year.

Mẫu mới của khách hàng sẽ được gửi vào sản xuất vào đầu năm sau.

The company expects to lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến sẽ sản xuất quay lại sau hai tháng.

Số số lượng hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của khách hàng tăng đều một trong những năm qua.

Bắt đầu / kết thúc sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled lớn go into / out of production by the end of the year.

Mẫu này dự loài kiến sẽ bước đầu / kết thúc sản xuất vào cuối năm.


*

Các các từ đi với production thường xuyên gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / bớt sản lượng

Go into / out of production: ban đầu / dứt sản xuất

Production cost: chi phí sản xuất, chi tiêu sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: tiêu chí sản xuất

Production plan: kế hoạch sản xuất

Production schedule: kế hoạch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: chuyển động sản xuất

Production step: quy trình sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách tiến hành sản xuất

Production possibility: năng lực sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất sản xuất

Production equipment: thứ sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials to lớn maximize returns.

Tập trung buổi tối đa hóa kết quả sử dụng nguyên liệu để về tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi chi phí nguyên trang bị liệu, cũng như chi phí sản xuất cùng phân phối.

We've got to discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải trao đổi về các nguyên liệu cần để cung ứng ra các sản phẩm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials.

Chi phí tổn nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng giống như nguồn cung cấp và vật liệu gián tiếp.

Các nhiều từ đi với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu thốn nguyên liệu

Turnover of raw materials: mức chu gửi nguyên liệu

Major raw materials: nguyên vật liệu chính

3. Factory: đơn vị máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi gồm 20 nhà máy sản xuất trên toàn gắng giới

I work in nhì Phong factory

Tôi làm việc tại xí nghiệp Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản báo cáo đánh giá cao những tiêu chuẩn an toàn tại công ty máy.

The company plans to lớn shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty có kế hoạch ngừng hoạt động bốn xí nghiệp và cắt sút 5.000 bài toán làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân xí nghiệp đã tổ chức triển khai một cuộc quốc bộ vào tuần trước vì một cuộc bất đồng quan điểm về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các nhiều từ đi cùng với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán đơn vị máy

Factory act: quy định tận nhà máy

Factory automation: tự động hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá bán xuất xưởng

Factory manager: giám đốc nhà máy

Factory overhead: giá cả chung của nhà máy

Factory layout: sắp xếp sắp để trong nhà máy

Aggregate at factory: giá xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: người công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Xem thêm: Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ Quay Phần 3, Thư Sướng Có Được Tiếp Tục Vào Vai “Cô Ngốc”?

Tôi thao tác cho một doanh nghiệp chuyên tiếp tế đồ chơi.

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Chúng tôi cung ứng các linh kiện cho nhà máy sản xuất sản xuất xe khá tại Châu Âu của chúng tôi.

Các cụm từ đi cùng với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture: tiếp tế quy mô lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do quốc tế sản xuất

Of home manufacture: sản xuất trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bản chạy thử, mẫu ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: tháng ngày sản xuất

The cốt tông manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: hãng sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new sản phẩm can require two years to develop.

Một thành phầm mới hoàn toàn có thể cần tới 2 năm để phát triển.

The manufacturer had khổng lồ withdraw the product because of a kiến thiết fault.

Nhà thêm vào đã đề xuất thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims khổng lồ develop more quality products over the coming year.

Công ty hy vọng muốn trở nên tân tiến nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong năm tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: thành phầm trung gian

NPS (network hàng hóa support): cung ứng sản phẩm mạng

UPC (universal hàng hóa code): model phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: sản phẩm không đóng bao, sản phẩm có trọng lượng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High unique product: sản phẩm chất lượng cao

Main product: thành phầm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: mẫu sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC khổng lồ ensure good quality of products.

Giữ contact với QA & QC để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of chất lượng materials.

Làm việc với những nhà cung cấp trong việc thiết lập cấu hình một hệ thống nhằm bảo đảm việc cung ứng kịp thời các nguyên vật liệu chất lượng.

Các các từ đi với unique thường gặp:

Acceptance quality level: tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu chất lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo vệ chất lượng sản phẩm

High quality goods: hàng chất lượng cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng chất lượng của bên sản xuất

Quality assurance: sự bảo vệ chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, làm chủ chất lượng

Quality control department: phòng soát sổ chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total unique control / management: cai quản chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control & analyze production activities lớn make improvement for cost efficiency lớn maximize productivity

Kiểm soát với phân tích hoạt động sản xuất để đổi mới hiệu quả ngân sách chi tiêu nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào khiến cho nhân viên cấp dưỡng để nâng cao năng suất của công ty.

Các các từ đi cùng với Productivity hay gặp:

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: năng suất sản xuất

Productivity tools: hiện tượng tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, mặt hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence và spoilage costs.

Sở hữu lượng lớn hàng tồn kho trong thời gian dài thường không tốt cho doanh nghiệp vì túi tiền lưu trữ hàng tồn kho, lỗi thời và hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc làm chủ toàn cỗ hàng tồn kho là một phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

Công ty thường triển khai kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào thời gian cuối tháng.

Các cụm từ đi cùng với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: điều hành và kiểm soát hàng tồn kho

Inventory records: biên bạn dạng kiểm kê mặt hàng tồn kho

Inventory management: cai quản hàng tồn kho

Inventory on consignment: hàng tồn kho gởi bán

Inventory pricing: bí quyết định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê sản phẩm tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment lớn supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch mua sắm máy móc, sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu cung cấp của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế định kỳ, bảo dưỡng máy móc, khối hệ thống thiết bị của phòng máy.

Các các từ đi cùng với Equipment thường xuyên gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị kiểm tra tự động

Capital equipment: thứ sản xuất

Equipment & infrastructure: trang vật dụng và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ buôn bán thiết bị

Stand-by equipment: máy dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo


Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to lớn reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang nỗ lực làm giảm thời gian của chu kỳ sản xuất.

Plans and directs the manufacturing engineering, chạy thử engineering và engineering support departments.

Xem thêm: Bị Đau Dạ Dày Có Ăn Được Chuối Tiêu Không ? Người Bị Bệnh Dạ Dày Có Nên Ăn Chuối Hay Không

Lập planer và chỉ đạo các phần tử kỹ thuật sản xuất, chuyên môn thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.