Nguồn vốn tiếng anh là gì

     

Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng – Để công việc của chúng ta được thuận tiện and đơn giản và thuận lợi hơn, bạn không thể thiếu năng lực và kiến thức về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế toán tương tự như vậy. Về sau, cửa hàng chúng tôi sẽ tổ hợp list trường đoản cú vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán – tróc nã thuế kiểm toán mà tất cả chúng ta hay gặp gỡ trong lĩnh vực này, ước muốn chúng sẽ cung cấp tất cả bọn họ đơn giản và dễ dãi thao tác làm việc trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kế toán- tróc nã thuế truy thuế kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì

Bài Viết: nguồn chi phí tiếng anh là gì


*

** Phía dưới đấy là đa số từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng độc nhất hiện tại, cùng công ty chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: ngân sách chi tiêu phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : giao dịch trả tiền trước người bán

5. Advances to employees: nhất thời ứng

6. Assets: Gia sản

7. Balance sheet: Bảng thăng bởi kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập giải trình

9. Capital construction: ra đời và hoạt động cơ bản

10. Cash: chi phí mặt

11. Cash at ngân hàng: chi phí gửi tiết kiệm chi phí ở ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Check và take over: tiếp giáp hoạch

15. Construction in progress: chi phí Thành lập và hoạt động cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá bán vốn phân phối loại sản phẩm

17. Current assets: gia tài lưu động & góp vốn đầu tư thời gian ngắn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành chờ kết chuyển


20. Deferred revenue: người tiêu dùng giao dịch thanh toán trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt vô hình dung

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt và thắt chặt thuê kinh tế tài chính

24. Equity cùng funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: chi tiêu hoạt động kinh tế tài chính

28. Extraordinary expenses: chi phí không bình thường

29. Extraordinary income: nguồn thu không bình thường

30. Extraordinary profit: lệch giá không bình thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị công dụng tính: triệu VND

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính tài chính

33. Financials : ghê tế

34. Finished goods: kết quả tồn dư

35. Fixed asset costs: Nguyên giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Gia sản cố định và thắt chặt

37. General và administrative expenses: chi phí chủ tịch doanh nghiệp

38. Goods in transit for giảm ngay ngay: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: lệch giá tổng

40. Gross revenue: doanh thu tổng

41. Income from financial activities: nguồn thu chuyển động kinh tế tài chính

42. Instruments với tools: Công cụ, loại thiết bị vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá gia sản thắt chặt và cố định và thắt chặt vô hình dung dung

44. Intangible fixed assets: Gia sản cố định và thắt chặt và thắt chặt vô hình dung dung

45. Intra-company payables: đề xuất trả những cơ quan tiền nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn dư

47. Investment cùng development fund: Quỹ góp vốn chi tiêu cải giải pháp và phạt triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá chỉ gia sản cố định và thắt chặt và thắt chặt thuê tài chính tài chính

50. Leased fixed assets: Gia sản cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản vốn tài chính tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Góp vốn đầu tư chi tiêu kinh doanh thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: mặt hàng hoá tồn dư

Bài Viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: doanh thu thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: nguồn Ngân sách ngân sách công danh với sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi công danh và sự nghiệp

62. Non-current assets: Gia sản cố định và thắt chặt và thắt chặt and góp vốn đầu tư dài hạn

63. Operating profit: doanh thu từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia tài lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn giá cả chi tiêu, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: những khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Góp vốn chi tiêu thời gian ngắn khác

70. Owners” equity: nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables lớn employees: đề xuất trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: túi tiền thanh toán trước

73. Profit before taxes: lệch giá trước thuế


74. Profit from financial activities: doanh thu từ hoạt động kinh tế tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn dư

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang chuyển động và di chuyển trê đường phố

77. Raw materials: Nguyên đồ dùng liệu, có tác dụng từ cấu tạo từ chất tồn dư

78. Receivables: các khoản đề nghị thu

79. Receivables from customers: phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : so sánh

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: lợi nhuận chưa ưng ý

83. Revenue deductions: các khoản sút trừ

84. Sales expenses: chi tiêu bán nhiều loại sản phẩm

85. Sales rebates: giảm giá ngay buôn bán loại sản phẩm

86. Sales returns: Hàng buôn bán bị hoàn trả

87. Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn

88. Short-term investments: các khoản vốn kinh tế tài chính tài chính thời hạn ngắn

89. Short-term liabilities: Nợ thời hạn ngắn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký kết quỹ thời hạn ngắn

91. Short-term security investments: Góp vốn đầu tư chi tiêu kinh doanh triệu chứng khoán thời gian ngắn

92. Stockholders” equity: nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa ngóng giải quyết

94. Tangible fixed assets: Gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes cùng other payables to the State budget—- Thuế and các khoản phải nộp Chính phủ

96. Total assets: tổng thể gia sản

97. Total liabilities cùng owners” equity: tổng số nguồn bỏ ra phí

98. Trade creditors: yêu cầu trả cho toàn bộ những tín đồ bán

99. Treasury stock: CP quỹ

100. Welfare với reward fund: Quỹ tán dương and an sinh an sinh

** Một số một trong những từ vựng siêng ngành khi kế toán tài chính thao tác thao tác làm việc với ngân hàng nhà nước:

1. Account holder: chủ tin tức tài khoản

2. Accounts payable: tin tức tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: tin tức tài khoản đề xuất thu

4. Accrual basi: cách thức thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng nhà nước

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng ngày một nhiều (trị giá)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: túi tiền vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán giao dịch bằng chuyển khoảng tầm tầm

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi CP

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại đi lại giao dịch thanh toán không áp dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (thông tin tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số một trong những từ vựng ảnh hưởng đến kế toán quản lý và điều hành: 1. Accounting: Kế Toán

2. General với administrative expenses: giá cả chủ tịch doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế nguồn thu doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: chi tiêu hoạt động tài chính tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính tài chính


6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: tróc nã thuế kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: ngân sách bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : hình thức giá gốc

** Các phương pháp trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( dùng so với doanh nghiệp kinh tế tài chính tài đó là hầu hết)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable cùng trade payable = số dư nợ bắt buộc trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ cần trả thời điểm đầu kỳ + những khoản chiết khấu nhận thấy + các khoản chi phí nợ trả đến nhà vừa lòng + bù trừ giữa nợ phải thu và nợ yêu cầu trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý tịch thu) / The amount of years of use life(Giá cả năm sử dụng).

Xem thêm: Tìm Việc Làm Cắt Ráp Áo Dài Tphcm Mới Nhất 2022, Top 19 Tìm Việc May Áo Dài Tphcm Mới Nhất 2022

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest cùng tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation với amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước từ

Nội dung bài bác viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng

Trên đó là những từ bỏ vựng chuyên ngành kế toán tài chính được sử dụng kinh điển nhất ngơi nghỉ mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Tình Đẹp Là Tình Bơ Vơ Chờ Người Đến Bao Giờ, Lời Bài Hát Chờ Ngưòi (Khánh Băng)

Để rất có công dụng làm tốt nhất rất có thể hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ tất cả họ cần triết lý Khuynh hướng cải tân và cải tiến và phát triển trong công danh sự nghiệp và sự nghiệp của mình. Mà lại rất có khả năng chiêu bài tốt nhất có thể and tác dụng tối ưu nhất bay giờ là không xong xuôi nghỉ đổi mới kỹ năng và kiến thức y như tay nghề thao tác làm việc làm việc của mình qua các khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện và đào tạo kế toán ở các giữa trung tâm.

Thể Loại: share trình bày trình diễn kiến thức và kỹ năng Cộng Đồng


Bài Viết: nguồn chi phí Tiếng Anh Là Gì, Tra Từ nguồn Vốn

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://vincitysdaimo.com nguồn chi phí Tiếng Anh Là Gì, Tra Từ mối cung cấp Vốn