NEGOTIABLE LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

negotiable
*

negotiable /ni"gouʃjəbl/ tính từ có thể thương lượng được có thể đổi thành tiền, rất có thể chuyển nhượng cho tất cả những người khác để lấy tiền, có thể trả bởi tiền (chứng khoán, hối phiếu, ngân phiếu) hoàn toàn có thể đi qua được (đường sá, sông...); có thể vượt qua được (núi, trang bị chướng ngại...)
bàn biên soạn thống nhất, bàn thảo ký kếtcó thể đưa nhượngnegotiable bill: phiếu khoán rất có thể chuyển nhượngnegotiable bill of lading: vận đơn có thể chuyển nhượngnegotiable document: hội chứng từ hoàn toàn có thể chuyển nhượngnegotiable instrument: phiếu khoán hoàn toàn có thể chuyển nhượngnegotiable insurance policy: đối chọi bảo hiểm có thể chuyển nhượngnegotiable note: lệnh phiếu rất có thể chuyển nhượngnegotiable securities: bệnh khoán rất có thể chuyển nhượngnegotiable warehouse receipt: phiếu kho rất có thể chuyển nhượngcó thể giữ thôngcó thể mến lượngprice negotiable: giá có thể thương lượngcó thể hiệp thương thanh toánđàm phándàn xếpđiều đìnhkhả nhượngnhượng dịchlaw of negotiable instrumentsluật về những công thay thanh toánnegotiable amountsố tiền hội đàm thanh toánnegotiable billchi phiếu giữ thôngnegotiable billphiếu khoán giữ thôngnegotiable bill of ladingvận đơn hoàn toàn có thể nhận hàngnegotiable certificate of depositchứng chỉ chi phí gởi lưu lại thôngnegotiable certificate of depositgiấy chứng tiền gửi lưu lại thôngnegotiable certificate of depositphiếu chi phí gửi lưu thôngnegotiable chequechi phiếu lưu lại thôngnegotiable chequeséc lưu lại thôngnegotiable chequesức chuyển khoảnnegotiable contracthợp đồng vẫn thương lượngnegotiable copybản lưu giữ thôngnegotiable credit instrumentchứng khoán lưu giữ thông. Negotiable documentchứng từ lưu thôngnegotiable documentthương phiếunegotiable instrumentchứng từ giữ thôngnegotiable instrumentcông cầm cố lưu thôngnegotiable instrumentphiếu khoán lưu giữ thôngnegotiable letter of creditthư tín dụng chiết khấunegotiable letter of creditthư tín dụng rất có thể nhượng muanegotiable notekỳ phiếunegotiable order of withdrawallệnh rút tiền lưu giữ thôngnegotiable order of withdrawal accounttài khoản NOW
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

negotiable

Từ điển WordNet


adj.

Bạn đang xem: Negotiable là gì

capable of being passed or negotiated

a negotiable road


Bloomberg Financial Glossary

可转让|可流转可转让;可流转A security whose title is transferable by delivery . See also: Negotiable instrument.

Xem thêm: " Giá Niêm Yết Tiếng Anh Là Gì ? Giá Niêm Yết (Quoted Price) Của Chứng Khoán Là Gì

Investopedia Financial Terms


1.Describing the price of a good or securitythat is not firmly established. 2. Describing a good or security whose ownership is easily transferable from one tiệc nhỏ to another.

Xem thêm: 14 Công Dụng Của Quả Mơ Ngâm Đường Có Tác Dụng Gì, Quả Mơ Ngâm Đường Có Tác Dụng Gì


1. You will often hear the term "negotiable" in reference lớn the purchase price of a particular good. The termstates that the asking price is not set in stone and can be adjusted depending on the circumstance. 2. Most securities are negotiable, which means that they can be easily transferred from one tiệc ngọt to the next, provided all proper documentation is included. An example of a negotiable instrument would be a certificate of deposit. These can be easily bought and sold between different parties. Also known as "marketable", "transferable" or "un-registered".
Certificate of DepositNegotiable Certificate of DepositNon-NegotiableSeries EE BondSeries HH BondSeries I Bond

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: assignable conveyable on the table transferable transferrable