Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được $frac{2}{5}$ số gạo, ngày thứ hai bán được $frac{1}{3}$ số gạo và 16kg, ngày thứ ba bán 40kg nữa thì vừa hết

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được $frac{2}{5}$ số gạo, ngày thứ hai bán được $frac{1}{3}$ số gạo và 16kg, ngày thứ ba bán 40kg nữa thì vừa hết

*

Một siêu thị ngày thứ nhất bán được 249kg gạo, số gạo ngày thiết bị hai bán được bằng 2/3 số gạo của ngày máy nhất. Lúc ấy số gạo còn sót lại trong kho bằng 4/5 tổng số gạo đã cung cấp trong hai ngày. Hỏi trước khi bán siêu thị có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?


*

Ngày thứ 2 bán được số kilogam gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã phân phối của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo còn sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu vào kho bao gồm số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)


*

ngày thứ hai bán đc số kilogam gạo là:249x2/3=166(kg)

tổng số kg gạo đang bán trong thời gian 2 ngày là:249+166=415(kg)

số gạo còn lại trong kho là:415x4/5=332(kg)

trước khi bán siêu thị có toàn bộ số kilogam là:415+332=747(kg)

Đ/S.......


Tóm tắt:

Ngày 1 bán:249kg

Ngày 2 bán:=2/3 số gạo của ngày trang bị nhất

còn lại:4/5 tổng số gạo đã cung cấp trong 2 ngày

Có:..?kg gạo

Bài giải

Ngày trang bị 2 bán được số kilogam gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã chào bán của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu vào kho có số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)

Đáp số:747 kilogam gạo


Ngày máy 2 bán tốt số kilogam gạo là :249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã cung cấp của 2 ngày là :166+ 249= 415 (kg)

Số gạo sót lại trong kho là :415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu vào kho có số gạo là :332 + 415 = 747 (kg)

 


Ngày sản phẩm 2 bán tốt số kilogam gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã chào bán của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu vào kho bao gồm số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)
Xem thêm: Tổng Hợp Những Stt Cảm Động Viết Cho Người Yêu Cũ Hay Nhất, Những Stt Cảm Động Viết Cho Người Yêu Cũ

Ngày lắp thêm 2 bán tốt số kilogam gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã cung cấp của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo còn lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu trong kho có số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)


Một siêu thị bán gạo ngày thứ nhất bán được 3750kg gạo, ngày đồ vật hai bán được bằng 4 5  số gạo bán được của ngày trang bị nhất, ngày máy ba bán tốt số gạo bởi trung bình cùng số gạo của hai ngày đầu. Hỏi trong cả tía ngày cửa hàng bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

A. 12125kg

B. 11115kg

C. 10125kg

D. 10105kg


Một shop gạo vào ngày đầu tiên bán được 250kg gạo.Số gạo ngày thứ hai bán được bằng 4/5 số gạo ngày trước tiên bán được.Hỏi cả nhị ngày đó bán tốt bao nhiêu ki lô gam gạo ?


Một shop lương thực bao gồm 4 tấn 6 tạ gạo. Ngày thiết bị nhất cửa hàng đó bán tốt 9 tạ 5 yến gạo, ngày thứ hai cửa hàng đó phân phối được gấp rất nhiều lần số gạo chào bán ngày vật dụng nhất. Hỏi sau nhì ngày bán, shop còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo? 


Một siêu thị có 350 kg gạo. Ngày đầu tiên bán được 100kg gạo. Ngày đồ vật hai bán tốt 2/5 số gạo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán hàng, shop còn lại từng nào ki – lô – gam gạo?


Một siêu thị có 40 8000 kg gạo, ngày trước tiên bán được 1234, ngày đồ vật hai phân phối được gấp đôi số gạo bán được của ngày đồ vật nhất. Hỏi:

a) từng ngày cửa hàng bán được từng nào ki-lô-gam gạo

b) Sau hai ngày, siêu thị còn lại từng nào ki-lô-gam gạo


một cửa hàng bán gạo ngày đầu tiên bán được 3750kg gạo với ngày máy hai chào bán đượcbằng 3/5 số gạo bán được của ngày trước tiên ngày đồ vật ba bán được bằng cả nhị ngày đầu . Hỏi cả bố ngày cửa ngõ hành bán tốt bao nhiêu ki lô gam gạo?


Một cửa hàng có 8 tấn 550kg thóc. Ngày lắp thêm nhất, shop bán được 4/9 số gạo. Ngày sản phẩm hai, shop bán được 4/5 số gạo còn lại. Hỏi sau nhì ngày, shop còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Xem thêm: Mua Đất An Phú An Khánh Q2 Hcm, Mua Bán Nhà Đất Khu Đô Thị Mới An Phú

Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 8600kg gạo và bằng (frac45) số gạo bán được của ngày máy hai. Hỏi cả nhị ngày siêu thị đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 


Một siêu thị bán gạo. Ngày trang bị nhất, cửa hàng bán được 1/7 số gạo. Ngày máy hai, cửa hàng bán được không ít hơn ngày thứ nhất 1/14 số gạo. Ngày lắp thêm ba, siêu thị bán nốt 2100kg thì vừa hết. Hỏi ban đầu, shop đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?Đáp án: ... Kg