Miễn là tiếng anh là gì

     

As long as được thực hiện khá thông dụng trong những trường phù hợp văn nói, viết của giờ Anh, nếu dịch riêng từng xuất phát điểm từ 1 thì chúng ta có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng các cách hiểu vậy đã đúng chưa?


*

Hãy cùng Anh ngữ Ms Hoa search ra lời giải qua nội dung bài viết này nhé.Bạn đang xem: miễn là tiếng anh là gì

➢ Cấu trúc wish và các phương pháp dùng thông dụng nhất

➢ Ngữ pháp về các dạng so sánh trong giờ đồng hồ Anh

➢ Full ngữ pháp về 4 thì tương lai trong tiếng Anh

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang chân thành và ý nghĩa là miễn như, miễn là, đây là nghĩa được gọi theo nhiều từ, bạn không thể dịch nghĩa từng từ để hiểu cả cụm. As long as thuộc team từ (hay còn gọi là liên từ) được tạo nên bởi sự liên kết giữa 2 từ “as” và “long”

Trong giờ đồng hồ Anh có 3 nhiều loại liên từ thiết yếu là: Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên tự tương quan) cùng Subordinating Conjunctions (liên trường đoản cú phụ thuộc). As long as nằm trong nhóm liên tự phụ thuộc.

Bạn đang xem: Miễn là tiếng anh là gì

Lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh có khá nhiều cụm từ bỏ được dịch nghĩa theo cụm, nếu bóc tách rời các từ đó, nó sẽ được hiểu theo các nghĩa không giống nhau.

Ex: She may stay here as long as she likes.

> Các cấu trúc tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ vào cụm

As long as /trạng từ/ miễn sao As /trạng từ/ Nhân vì, như As /liên từ/ vị vì, trên vì, bởi Long /tính từ/ dài, lâu

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang ý nghĩa so sánh

Trong trường phù hợp này, cụm từ as long as được sử dụng mang ý nghĩa sâu sắc so sánh ( phù hợp nghĩa của các từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook. The fish was as long as my arm.

2. “as long as” cùng với nghĩa trong khoảng thời hạn hoặc sinh sống thời kỳ này 

Cụm trường đoản cú được áp dụng mang nghĩa về thời gian để chỉ khoảng thời gian hoặc 1 thời kì ở hiện tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live. I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Tương tự nghĩa cùng với Providing/ provided that cùng với nghĩa miễn là

Cụm trường đoản cú được thể hiện theo như đúng như nghĩa thường được sử dụng nhiều nhất hiện nay, với nghĩa miễn là

Ex:

You can use my điện thoại thông minh as long as you use it carefully. You can stay here as long as you don’t drink. You can stay here so long as you don’t drink.

4. “as long as” mô tả độ lâu dài của hành động trong một khoảng tầm thời gian.

Ex: 

The Asian Games can last as long as a month. A cricket trò chơi can last as long as five days.

Xem thêm: Không Vào Được Facebook Trên Google Chrome, Cách Khắc Phục Lỗi Chrome Không Vào Được Facebook

Giải trí: bài bác hát As long as you love me

Sub lời bài hát:


*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa tương tự như if not, cùng với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi như thế nào không được sử dụng unless: Unless có thể được dùng thay cho if…not khi chúng ta đề cập cho tới những tình huống ngoại lệ sẽ đổi khác một triệu chứng nào đó. Nhưng họ không cần sử dụng unless để nói tới sự đậy định của 1 việc nào đó là lý do chính của tình huống bọn họ nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu người nói không trở lại, vấn đề này là tại sao chính tạo ra sự bất bình của người mẹ người đó – if not ở đây không có nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề cùng với unless, bọn họ thường cần sử dụng thì hiện nay tại nói đến tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là phần đông thành ngữ có nghĩa “nếu” tốt “trong trường thích hợp mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my oto as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta cần sử dụng thì lúc này để miêu tả ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: chọn dạng đúng của không ít câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not khổng lồ drive too fast. (as long as is correst)

2. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

4. I don"t mind if you come trang chủ late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me to lớn stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else to do.

7. Children are allowed to lớn use the swimming pool unless/provided they are with an adult.

8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed lớn use the swimming pool.

Xem thêm: Thuế Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Thuế? Các Loại Thuế Ở Việt Nam Hiện Nay

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.