Mẫu công văn đòi nợ khó đòi

     

Bạn đang tò mò về chủng loại công văn đòi nợ dùng cho doanh nghiệp hay cá nhân. Với chủng loại công văn đòi nợ được lập ra nhằm ghi chép về câu hỏi đòi nợ của doanh nghiệp. Mẫu sẽ nêu rõ tin tức của bên đòi nợ, mặt nợ…Hôm nay, shop chúng tôi sẽ tổng hợp cho những bạn, đầy đủ mẫu công văn đòi nợ được không ít người thực hiện nhất.

Bạn đang xem: Mẫu công văn đòi nợ khó đòi


Công văn đòi nợ theo mẫu sử dụng cho doanh nghiệp, cá nhân

Mẫu công văn đòi nợ cần sử dụng cho doanh nghiệp

Mẫu công văn đề nghị giao dịch nợ công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..Kính gửi:……………………………………………………………………………………………Họ, tên người ý kiến đề nghị thanh toán:……………………………………………………..Địa chỉ (hoặc cỗ phận):……………………………………………………………………….Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………..Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………(Kèm theo ……………………… triệu chứng từ gốc).

Xem thêm: Cho Bé 1 Tuổi Uống Nước Dừa Được Không ? Bé Mấy Tháng Thì Uống Được?

Người đề xuất thanh toán(Ký, bọn họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, bọn họ tên)

 

Mẫu công văn đề nghị giao dịch thanh toán giữa hai công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

Mẫu công văn đòi nợ đến cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

….., ngày…. Tháng…. Năm..…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

Mẫu biên bạn dạng họp, thao tác làm việc về vụ việc thanh toán

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

———————–

Số: … /BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự bởi – Hạnh phúc

——————–

…….. Ngày …. Mon …. Năm ……

BIÊN BẢN

(V/v đề nghị giao dịch thanh toán theo hòa hợp đồng…..)Thời gian bắt đầu:……………………………………………………………………………………….Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………….Thư ký kết (người ghi biên bản):……………………………………………………………………………Nội dung: Về việc ý kiến đề xuất …………..thanh toán công văn đòi nợ…………………..Cụ thể:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng … năm …/.

Xem thêm: Ăn Bánh Mì Với Gì Ngon? Các Món Kết Hợp Với Bánh Mì Ăn Bánh Mì Với Gì Ngon

THƯ KÝ(Chữ ký)CHỦ TỌA(Chữ ký, vệt (nếu có))
Nơi nhận:– ……….– lưu lại văn phòng

*

Mẫu công văn đòi nợ thừa hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

Kết luận

Các mẫu công văn đòi nợ bên trên đây mang tính chất tham khảo, bạn đọc nên để ý đến và chọn lọc mẫu công văn phù hơp với nhu cầu và đặc điểm của công việc.