Mạch Hở Là Gì

     

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây khó khăn nhất cho các em trong câu hỏi hiểu và ghi nhớ con kiến thức. Chính vì như thế Kiến Guru đang biên soạn bài xích Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ một bí quyết đầy đủ, dễ dàng nhớ tuyệt nhất về hiđrocacbon để cung cấp các em.Bạn đang xem: Mạch hở là gì

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất dễ dàng và đơn giản như CO, CO2, các muối cacbonat, các hợp chất xianua.Bạn đang xem: Mạch hở là gì

- Đặc điểm:

+ Phải gồm cacbon, thông thường sẽ có hiđro, hay gặp mặt oxi và nitơ, tiếp đến đến những halogen, lưu huỳnh, photpho...

Bạn đang xem: Mạch hở là gì

+ links hoá học công ty yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường ra mắt chậm cùng không hoàn toàn, không theo một hướng độc nhất định.

+ con số các hợp hóa học hữu cơ khoảng 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon không no (có cả liên kết đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần yếu tố và công thức phân tử:

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho thấy thêm thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy chất cơ học đó cho chứa ba nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTĐGN): cho biết thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ phương pháp phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của từng nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta gồm C2H4O2.

Để xác định được phương pháp phân tử nên biết thành phần các nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

- phân tích định tính và định lượng những nguyên tố:


*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ


*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Xác định khối lượng mol phân tử:

+ nhờ vào tỉ khối so với bầu không khí hoặc so với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không bay hơi: khẳng định bằng phương thức nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

2. Cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

- cách làm cấu tạo:


*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Thuyết kết cấu hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo như đúng hoá trị và theo một sản phẩm công nghệ tự duy nhất định. Trang bị tự link đó được call là kết cấu hoá học.

Sự biến hóa thứ trường đoản cú tự links đó sẽ tạo nên ra chất mới.

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. đông đảo nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và kết hợp trực tiếp với nhau chế tác thành phần lớn mạch cacbon khác nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất và con số các nguyên tử) và cấu tạo hoá học tập (thứ trường đoản cú liên kết của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng với đồng phân

- Đồng đẳng: những chất có đặc thù hoá học giống như nhau tuy nhiên hơn yếu nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: những chất gồm cùng bí quyết phân tử cơ mà khác về cấu trúc hoá học.

Ví dụ: Cùng bí quyết là C2H6O, có 2 công thức kết cấu là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học tập trong hợp chất hữu cơ

- những chất hữu cơ có thể có những liên kết đơn, link đôi hay link ba.

- link hiđro là loại links yếu, làm cho giữa nguyên tử hiđro linh động và nguyên tử gồm độ âm điện cao. Loại liên kết này ảnh hưởng lớn mang đến độ tan trong nước, đến nhiệt độ sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của nhiều chất.

5. Làm phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là phần lớn hợp chất hữu cơ bao gồm hai thành phần là cacbon và hiđro.

1. Ankan:

- hàng đồng đẳng ankan (parafin): công thức tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Khi số C làm nhánh thông qua số C mạch chính thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

- bí quyết tính nhanh: 3

- hotline tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch dài nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía C ngay sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch thiết yếu + an.


*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- tính chất vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, hầu hết không chảy trong nước, tan các trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, các ankan tiếp theo sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- đặc thù hoá học:

+ bội phản ứng đặc trưng của ankan là bội nghịch ứng thế.

+ bội nghịch ứng đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng chứa phân đoạn dầu mỏ, ta chiếm được ankan.

Xem thêm: Giáo An Đo Độ Dài Một Vật Bằng Các Đơn Vị Đo Khác Nhau

- Ứng dụng:


*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

2. Anken:

- dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng thể CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken có đồng phân cấu tạo (mạch C với vị trí nối đôi) với đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh cùng nối đôi, kiểm soát hoá trị C. Khi số C có tác dụng nhánh ngay số C mạch chủ yếu thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm gắng của nguyên tử C mang nối đôi khác nhau thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu những nhóm vậy ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một bên với nối đôi vẫn là dạng cis, khác phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối đôi, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay gần nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch thiết yếu – số chỉ vị trí nối đôi – en.

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử gồm một liên kết đôi, trong đó có một liên kết π và một liên kết σ.

- đặc điểm vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, ko tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, ánh sáng nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

- đặc điểm hoá học tập của anken:

+ phản ứng đặc là bội phản ứng cùng (vì có links π hèn bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cùng H2 hiện ra ankan tương ứng; cộng với halogen xuất xắc hợp chất halogen sinh ra dẫn xuất halogen; cộng với nước hình thành ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên đã nhập vào C bậc cao.

+ phản bội ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử bao gồm 2 nối đôi.

- phương pháp tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi thường xuyên nhau, ankađien có 2 nối đôi cách một nối 1-1 (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien gồm 2 nối đôi bí quyết nhau các nối đôi....

- tính chất hoá học: Ankađien có đặc thù hoá học tương tự như anken.

4. Ankin:

Ankin là đều hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử chứa một nối ba.

- cách làm tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin bao gồm đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối ba, kiểm tra hoá trị C. Khi số C có tác dụng nhánh ngay số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, chứa nối ba, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía ngay gần nối bố nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chính – số chỉ vị trí nối cha – in.

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- thương hiệu thông thường:

- tính chất hoá học: Ankin gia nhập phản ứng cộng, trùng thích hợp và các ank-1-in gia nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là hầu như hiđrocacbon thơm, trong phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- công thức tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen có đồng phân về địa chỉ nhóm ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa điểm C bên trên vòng chính là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ trường hợp số C của nhánh từ bỏ 3 trở lên sẽ có được đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao để cho chỉ số nhánh nhỏ dại nhất.

+ ví như 2 team thế ở phần 1,2 với nhau, ta điện thoại tư vấn là ortho- (o-).

+ nếu như 2 đội thế tại phần 1,3 cùng với nhau, ta hotline là meta- (m-).

+ trường hợp 2 đội thế ở trong phần 1,4 với nhau, ta gọi là para- (p-).

Xem thêm: De Tóc Đen Mà Không Bị Già, Những Kiểu Tóc Đen Đẹp Đốn Tim Mọi Ánh Nhìn

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- đặc điểm hoá học:

- Ứng dụng:

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp lý thuyết hoá cơ học về hiđrocacbon bên trên đây để giúp các em nắm rõ kiến thức hoá cơ học và chuẩn bị tốt nhằm học rất nhiều chương tiếp theo.