LƯU VT LÀ GÌ

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ----------------

Số: 2160/TCT-VP V/v thực hiện thống nhất kỹ thuật trình diễn văn bản.

Bạn đang xem: Lưu vt là gì

Hà Nội, ngày thứ 7 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: viên Thuế cáctỉnh, tp trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện thống độc nhất thể thức với kỹ thuậttrình bày văn bản do cục Thuế ban hành, Tổng cục yêu cầu Cục Thuế những tỉnh,thành phố tiệm triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt những quy định trong phòng nước, cỗ Tàichính và hồ hết nội dung phía dẫn cụ thể dưới đây:

1. Quốchiệu

- cái chữ trên: "Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam" trình diễn bằng chữ in hoa, độ lớn chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm.

- mẫu chữ dưới: "Độc lập - tự do - Hạnhphúc" trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, vẻ bên ngoài chữ đứng, đậm. Chữ cáiđầu những cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ tất cả gạch ngang nhỏ, phía dưới cóđường kẻ ngang, nét liền, tất cả độ dài bằng độ dài của dòng chữ "Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc".

2. Têncơ quan, t chức soạnthảo văn bản

Tên cơ quan chủ công cấp trên của Cụcthuế- chữ "Tổng cục Thuế" trình bàybằng chữ in hoa, khuôn khổ chữ 12, thứ hạng chữ đứng.

Tên 1-1 vị ban hành văn bạn dạng "CụcThuế tỉnh, thành phố..." trình diễn bằng chữ in hoa, độ lớn chữ 13, phong cách chữđậm, đứng. Phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, gồm độ dài bởi 1/3 độ dài củadòng chữ cùng đặt bằng phẳng so với mẫu chữ.

- Văn phiên bản do những Chi viên Thuế ban hành:

Tên cơ quan chủ công cấp trên của Chicục Thuế, chữ "Cục Thuế tỉnh, thành phố..." trình diễn bằng chữ inhoa, cỡ chữ 12, giao diện chữ đứng.

Tên solo vị phát hành văn bạn dạng "Chicục Thuế…" trình bàybằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, dạng hình chữ đậm, đứng bên dưới có đường kẻ ngang, nétliền, tất cả độ dài bởi 1/3 độ dài của cái chữ cùng đặt cân đối so với chiếc chữ.

3. Địadanh ngày, tháng, năm phát hành văn bản

Trình bày bằng văn bản in thường, kích thước chữ14, thứ hạng chữ nghiêng, sau địa danh có dấu phẩy.

4. Tênloại với trích yếu nội dung đối vi văn bản

- Đối với những loại văn phiên bản có ghi tên loại (quyết định,tờ trình, báo cáo, thông báo...):

Tên các loại văn phiên bản trình bày cân đốigiữa dòng, bằng chữ in hoa, kích thước chữ 14, đẳng cấp chữ đứng, đậm.

Trích yếu câu chữ và phiên bản trình bàycân đối giữa dòng, bằng văn bản in thường, cỡ chữ 14, vẻ bên ngoài chữ đứng, đậm. Phía dướicó mặt đường kẻ ngang, nét liền, tất cả độ dài bởi 1/3 độ lâu năm của chiếc chữ với đặt cânđối so với loại chữ.

- Đối cùng với công văn:

Trích yếu câu chữ công văn trình bàybằng chữ in thường, kích thước chữ 12, mẫu mã chữ đứng ghi ở góc cạnh trái dưới mẫu số côngvăn, solo vị ban hành văn bản.

5. Nộidung văn bản

- Phần nội dung văn phiên bản trình bày bằng chữ inthường, kích thước chữ 14, giao diện chữ đứng.

- trường hợp nội dung văn bản được bố cục tổng quan theophần, chương, Mục, Điều Khoản, Điểm trình diễn như sau:

Phần, chương: từ "phần","chương" cùng số sản phẩm công nghệ tự của phần, chương trình bày trên một chiếc riêng,giữa dòng bằng văn bản in thường, kích thước chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số máy tự củaphần, chương dùng chữ số La Mã. Tiêu đề của phần, chương để ngay dưới, giữadòng bằng văn bản in hoa, khuôn khổ chữ 13, dạng hình chữ đứng, đậm.

- Mục: trường đoản cú "Mục" cùng số máy tự của Mụctrình bày trên một chiếc riêng, giữa dòng bằng văn bản in thường, kích thước chữ 14, kiểuchữ đứng, đậm. Số trang bị tự của Mục dùng bằng văn bản số Ả Rập. Title của Mục đặtngay dưới, giữa dòng bằng chữ in hoa, độ lớn chữ 12, giao diện chữ đứng, đậm.

- Điều: tự "Điều", số thiết bị tự và tiêuđề của Điều trình bày bằng chữ in thường, khuôn khổ chữ 14, loại chữ đứng, đậm. Số thiết bị tự của Điềudùng bằng chữ Ả rập và bao gồm dấu chấm làm việc ngay sau số.

- Khoản: số trang bị tự những Khoản trong mỗi Điềudùng chữ số Ả rập và gồm dấu chấm ở ngay sau số, trình diễn bằng chữ in thường,cỡ chữ 14, giao diện chữ đứng.

- Điểm: sản phẩm công nghệ tự những Điểm trong mỗi Khoản dùngcác chữ cái tiếng Việt theo vật dụng tự a, b, c kế tiếp có vết ngoặc đơn, trình bàybằng chữ in thường, độ lớn chữ 14, dạng hình chữ đứng.

6. Chứcvụ, bọn họ tên bạn ký

Quyền hạn, dùng cho của bạn ký trìnhbày bằng chữ in hoa, kích thước chữ 13, mẫu mã chữ đứng, đậm.

Họ với tên người ký văn bản và học hàm,học vị (nếu có) trình diễn bằng chữ in thường, độ lớn chữ 14 hình dáng chữ đứng, đậm.

7. Nơinhn

- từ bỏ "kính gửi" và tên cơ quan, tổchức, cá thể nhận văn phiên bản bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, phong cách chữ đứng. Sau từ"kính gửi" tất cả dấu nhị chấm. Nếu công văn gửi cho 1 cơ quan, tổ chức triển khai hoặccá nhân thì từ " kính gửi" có dấu nhị chấm ngay sau cùng tên cơ quan,tổ chức hoặc cá nhân trình bày trên cùng một dòng.

Nếu công văn gửi mang đến hai cơ quan, tổ chức hoặccá nhân trở lên trên thì từ bỏ "kính gửi" có dấu nhị chấm ngay sau với tên cơquan, tổ chức triển khai hoặc cá thể đầu tiên trình bày trên cùng một dòng. Từng cơ quan,tổ chức hoặc cá nhân trình bày trên một mẫu riêng. Đầu mỗi dòng cơ quan, tổchức hoặc cá thể có gạch men ngang.Cuối mỗi dòng tất cả dấu chấm phẩy, cuối dòng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân cuốicùng bao gồm dấu chấm.

Từ "nơi nhận" trình bày trênmột cái riêng, gồm dấu nhị chấm tức thì sau, bằng chữ in thường, khuôn khổ chữ 12, kiểuchữ nghiêng, đậm.

Tên từng cơ quan, đơn vị, cá thể hoặcmỗi nhóm cơquan, đơn vị, cá nhân nhận văn bạn dạng trình bày bên trên một chiếc riêng, đầu loại cógạch ngang, cuối dòng gồm dấu chấm phẩy. Dòng ở đầu cuối là chữ "lưu” tất cả dấuhai chấm ngay lập tức sau, sau đó là VT (văn thư của cơ quan, tổ chức), chữ viết tắttên đơn vị chức năng soạn thảo văn bản, số lượng phiên bản lưu để trong dấu ngoặc 1-1 (chỉtrong ngôi trường hợp buộc phải thiết) cuối cùng là vệt chấm, trình diễn bằng chữ inthường, kích thước chữ 11, loại chữ đứng.

8. Cácthành phần thể thức khác

- Các hướng dẫn về phạm vi lưu hành "trả lạisau lúc họp (hội nghị)", "xem xong xuôi trả lại", "lưu hành nộibộ"...; chỉ dẫn về dự thảo "dự thảo", "dự thảolần..."; hướng dẫn về độ mật " Mật", " tối mật","Tuyệt mật" ... Trình diễn trong khung người chữ nhật viền đơn, bằng chữin hoa, cỡ chữ 13, dạng hình chữ đứng, đậm.

- Địa chỉ cơ sở Tổng cục Thuế, cục thuế; Chicục Thuế; add e- mail; showroom trên mạng (website); số năng lượng điện thoại; số faxđược trình diễn phía dưới cùng của page đầu văn bản (nếu phải thiết) bằng văn bản inthường, kích thước chữ 11, vẻ bên ngoài chữ đứng, dưới một kẻ ngang nét liền nhiều năm hết bềngang của vùng trình bày văn bản.

- Phụ lục tất nhiên văn phiên bản trình bày trên cáctrang giấy riêng. Từ bỏ "phụ lục" với số vật dụng tự của phụ lục (trường hợpcó từ nhì phụ lục trở lên) trình bày trên một loại riêng, thân dòng, bằng chữin thường, độ lớn chữ 14, đẳng cấp chữ đứng, đậm, số vật dụng tự của phụ lục sử dụng chữ số Lamã. Tiêu đề của phụ lục đặt ngay dưới, thân dòng bằng văn bản in hoa, kích thước chữ 13,kiểu chữ đứng, đậm.

- Số trang của văn bản: trường hợp văn phiên bản có01 trang thì không đặt số trang; trường vừa lòng văn phiên bản có các trang thì đánh số từ trangthứ 2, trình diễn tạigóc đề xuất ở chân trang giấy bằng chữ số Ả rập, khuôn khổ chữ 14, dạng hình chữ đứng.

- font chữ: áp dụng phông chữ Times New Romanvới chữ in thường, dùng Uconvert để chuyển thành chữ in hoa.

9. Kỹthuật trình diễn các thành phần thể thức phiên bản sao

Các yếu tố thể thức sao được trìnhbày trên và một trang giấy, ngay sau phần ở đầu cuối của văn phiên bản được sao,dưới một mặt đường kẻ nét liền kéo dãn dài hết chiều ngang của vùng trình bày văn bản.

- Trường hợp sao y phiên bản chính, giữ nguyên phầncuối địa điểm nhận, chữ ký, con dấu của văn bản được sao;

- Trường vừa lòng sao lục, giữ nguyên cả phần nơinhận, chữ ký bé dấu của văn bản được sao với phần sao y bạn dạng chính;

Đối với viên thuế, khi nhận ra vănbản sao lục của Tổng cục Thuế thì chỉ được foto gửi các Phòng, đưa ra cục (nếucó); không được thực hiện thể thức sao lục tiếp trường đoản cú văn phiên bản sao lục.

Trường hòa hợp văn bạn dạng được sao, trangcuối cùng gồm chữ ký, bé dấu và địa điểm nhận đã trình diễn hết mẫu giấy A4 ko cònchỗ để ký kết sao thì triển khai thể thức sao ở mặt sau của trang sau cùng văn bảnđược sao hoặc tại 1 trang riêng và đóng dấu cạnh bên lai cùng với trang cuối cùng củavăn bạn dạng được sao thay đổi văn bảnkhông còn trang trắng ởmặt sau.

Hình thức sao: các từ "sao y bảnchính", "trích sao", "sao lục" trình diễn bằng chữ inhoa, khuôn khổ chữ 13, thứ hạng chữ đứng, đậm. Thương hiệu cơ quan, đơn vị sao văn bản, số, kýhiệu bạn dạng sao, địa danh và ngày, tháng, năm sao, chức vụ, họ tên người ký, nơinhận trình diễn tươngtự như đã hướng dẫn so với văn phiên bản ban hành.

10. Mu các loạivăn bản

Mẫu văn phiên bản của cục Thuế gồm 09 loại theo phụlục đính kèm.

11. Tổchức thựchiện

Phòng (tổ) Hành chính Cơ quan thuế địaphương có trách nhiệm rà soát, bảo vệ đúng vẻ ngoài về thể thức cùng kỹ thuậttrình bày văn phiên bản của đơn vị mình trước khi lưu hành.

Trong quy trình triển khai thực hiện,nếu gây ra những vấn đề vướng mắc những đơn vị phản chiếu kịp thời qua Văn phòngTổng viên để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận: - Như trên; - LĐTC: Anh Vu (để b/c); - những Ban, đơn vị chức năng TCT; - Đại diện TCT trên TP-HCM - Lưu: VT, VP (HC,TH)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Hà Văn Đào

Mẫu1:Quyết định bộ Tài thiết yếu (loại văn bản hành chính)

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) -------------

Số: /QĐ-BTC (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Về việc ...(TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

BỘ TRƯỞNG BỘTÀI CHÍNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Căn cứ.............................................................................................................................. ;

Căn cứ ………………………………………..(TimesNewRoman 14-đứng)................................. ;

Xét đề nghị của................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng)

......................... (TimesNewRoman14-đứng).......................................................................

..........................................................................................................................................

Điều ... (TimesNewRoman14-đậm-đứng)

………………….....(TimesNewRoman-14-đứng).....................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như Điều... ; (TimesNewRoman 11-đứng) - doanh nghiệp A; - ……..; - ……..; - Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị soạn thảo)

BỘ TRƯỞNG (hoặc) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu2: quyết định (ký TUQ) bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) -------------

Số: /QĐ-BTC (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Về việc ...

Xem thêm: Thai 36 Tuần Gò Nhiều Có Nguy Hiểm Đến Mẹ Và Con Không? Thai 36 Tuần It Đạp Gò Nhiều

(TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

BỘ TRƯỞNG BỘTÀI CHÍNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Căn cứ.............................................................................................................................. ;

Căn cứ ………………………………………..(TimesNewRoman 14-đứng)................................. ;

Xét ý kiến đề nghị của................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng)

......................... (TimesNewRoman14-đứng).......................................................................

..........................................................................................................................................

Điều ... (TimesNewRoman14-đậm-đứng)

………………….....(TimesNewRoman-14-đứng).....................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như Điều... ; (TimesNewRoman 11-đứng) - công ty A; - ……..; - ……..;

- Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị soạn thảo)

TUQ. BỘ TRƯỞNG TNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H cùng tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu3: Công văn cỗ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ----------------

Số: /BTC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng)

V/v: (TimesNewRoman 12-đứng)

Hà Nội, ngày mon năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

Kính gửi: ……………..(TimesNewRoman14-đứng)

……………… (TimesNewRoman 14-đứng)............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) - công ty A; - ……..; - ……..; - Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo).

BỘ TRƯỞNG (hoặc) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H cùng tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu4: Công văn (ký TUQ) cỗ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) --------------

Số:  /BTC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng)

Hà Nội, ngày tháng  năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

Kính gửi: ……….(TimesNewRoman14-đứng)

……………… (TimesNewRoman 14-đứng)............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) - doanh nghiệp A; - ……..; - ……..; - Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị soạn thảo).

TUQ. BỘ TRƯỞNG TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu5: Tờ trình bộ Tài thiết yếu trình TTCP

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) --------------

Số:  /TTr-BTC (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, ngày tháng năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

TỜ TRÌNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Về vấn đề … (TimesNewRoman14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman14-đứng).............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Thủ tướng thiết yếu phủ; (TimesNewRoman 11-đứng); - Văn phòng thiết yếu phủ; - ……..; - ……..; - Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị soạn thảo).

BỘ TRƯỞNG (hoặc) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu 6: Giấy mờihọp của bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) --------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) -------------

Số: /GM-VP (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, tháng ngày năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Kính gửi: - ...(TimesNewRoman 14-đứng)

(TimesNewRoman14-đứng).............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

Người nhà trì: ………………………………….. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Bộ Tài chủ yếu xin trân trọng kính mờiquý đại biểu mang lại dự họp./.(TimesNewRoman14-đứng)

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); - ……..; - Vụ TVQH (để bố trí phòng họp); - Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo).

TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu7: ra quyết định Tổng viên Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) -------------

Số: /QĐ-TCT (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, ngày tháng năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Về việc ...(TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

TỔNG CỤCTRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Căn cứ.............................................................................................................................. ;

Căn cứ …………………….. (TimesNewRoman14-đứng)........................................................

Xét ý kiến đề nghị của................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng)

……………………… (TimesNewRoman14-đứng)..................................................................

..........................................................................................................................................

Điều ... (TimesNewRoman14-đậm-đứng)

……………………… (TimesNewRoman14-đứng)..................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như Điều …; (TimesNewRoman 11-đứng); - công ty A; - ……..; - ……..; - Lưu: VT; TCT (VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo).

TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H với tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu 8: Công vănTổng viên Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) -------------

Số: /TCT-…….. (TimesNewRoman 14-đứng)

V/v: (TimesNewRoman 12-đứng)

Hà Nội, ngày  tháng  năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

Kính gửi: …………...(TimesNewRoman 14-đứng)

(TimesNewRoman14-đứng).............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); - công ty A; - ……..; - ……..; - Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo.

TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H với tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu9: Công văn (các Ban, đơn vị ký TL) Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) -------------

Số: /TCT-….. (TimesNewRoman 14-đứng)

V/v: (TimesNewRoman 12-đứng)

Hà Nội, ngày  tháng năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

Kính gửi: ………..(TimesNewRoman 14-đứng)

(TimesNewRoman14-đứng).............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); - công ty A; - ……..; - ……..; - Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG BAN (hoặc) KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu 10: Thôngbáo của Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) -------------

Số: /TB-TCT (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, ngày mon năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

THÔNG BÁO(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Về việc ...(TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman14-đứng).............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- ……..; (TimesNewRoman 11-đứng) - ……..; - Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc) KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H cùng tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu11: report của Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) -------------

Số: /BC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, ngày  tháng năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

BÁO CÁO(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Về việc ...(TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman14-đứng).............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Lãnh đạo cỗ TC; (TimesNewRoman 11-đứng) - chỉ huy TCT; - văn phòng công sở Bộ; - Vụ NSNN; - ……..; - Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo.

TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu 12: Giấymời họp của TCT

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) -------------

Số: /GM-TCT (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, ngày mon năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Kính gửi: - ...(TimesNewRoman 14-đứng)

(TimesNewRoman14-đứng).............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

Người công ty trì: ………………………………….. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tổng viên Thuế xin trân trọng kính mờiquý đại biểu mang lại dự họp./.(TimesNewRoman14-đứng)

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) - ……..; - Ban TVQT (để sắp xếp phòng họp); - Lưu: VT, tên đơn vị chức năng soạn thảo.

TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H với tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu13: Giấy mời họp (ký TL) của TCT

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) -------

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) -------------

Số: /GM-VP (TimesNewRoman 14-đứng)

Hà Nội, ngày  tháng năm 200... (TimesNewRoman 14-nghiêng)

GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng)

Kính gửi: - ...(TimesNewRoman 14-đứng)

(TimesNewRoman14-đứng).............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

Người công ty trì: …………………………………..

(TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tổng cục Thuế xin trân trọng kínhmời quý đại biểu mang đến dự họp./.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Pizza Bằng Lò Vi Sóng Tại Nhà Đơn Giản, Cách Nướng Pizza Bằng Lò Vi Sóng

(TimesNewRoman14-đứng)

Nơi nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm)

- Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) - ……..; - Ban TVQT (để bố trí phòng họp); - Lưu: VT, tên đơn vị soạn thảo.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc) KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng)

H và tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu14: Sao văn bản do công sở ký

PHẦN CUỐI CỦAVĂN BẢN

(Giữ nguyên du, chữ ký,nơi nhận)

TỔNG CỤC THUẾ (Times New Roman, kích thước chữ 12 in hoa, đậm, đứng) ----------

SAO Y BẢN CHÍNH (Hoặc SAO LỤC, TRÍCH SAO) (Times New Roman, kích thước chữ 13 in hoa, đậm, đứng)

Số: /SY(hoặc SL, TS)-VP (Times New Roman, kích thước chữ 13 in thường, đứng)

Hà Nội, ngày mon  năm 2005 (Times New Roman, độ lớn chữ 14 in thường, nghiêng)

Nơi nhận: (Times New Roman, kích thước chữ 12 kiểu chữ nghiêng, đậm)

- …… - …… (TimesNewRoman, kích cỡ chữ 11 in thường, đứng); - lưu giữ VT.(viết tắt)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Times New Roman, khuôn khổ chữ 13 in hoa, đậm, đứng)

Nguyễn Văn A (Times New Roman, cỡ chữ 14 in thường, đậm, đứng)

Mẫu15: Sao văn bản do lãnh đạo Ban TCCB ký

PHẦN CUỐI CỦAVẢN BẢN

(Giữ nguyên du, chữ ký,nơi nhận)

TỔNG CỤC THUẾ (Times New Roman, kích thước chữ 12 in hoa, đậm, đứng) ----------

SAO Y BẢN CHÍNH (Hoặc SAO LỤC, TRÍCH SAO) (Times New Roman, độ lớn chữ 13 in hoa, đậm, đứng)

Số: /SY(hoặc SL, TS)-TCCB (Times New Roman, kích thước chữ 13 in thường, đứng)

Hà Nội, ngày mon  năm 2005 (Times New Roman, độ lớn chữ 14 in thường, nghiêng)

Nơi nhận: (Times New Roman, độ lớn chữ 12 đẳng cấp chữ nghiêng, đậm)

- …… - …… (TimesNewRoman, kích cỡ chữ 11 in thường, đứng); - Lưu: TCCB, VT (nếu có)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ hoặc KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÓ TRƯỞNG BAN (Times New Roman, độ lớn chữ 13 in hoa, đậm, đứng)

kimsa88
cf68