Inspector Là Gì

     
" class="title-header">Inspector là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ như mẫu và lý giải cách sử dụng Inspector
*

1848 điểm

tranthuy92


Inspector là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy ví dụ như mẫu và lí giải cách thực hiện Inspector
*

Inspector là tín đồ Kiểm Nghiệm; nhân viên cấp dưới Kiểm Tra; Viên Thanh Tra.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính .