In contrast to là gì

     
Để gồm một bài xích Task 2 tốt và có được điểm số cao, bạn nên xem xét sử dụng một số từ nối đúng cách dán và linh hoạt. Trong bài viết ngày bây giờ IELTS Vietop sẽ chia sẻ đến các bạn 6 từ bỏ nối bạn nên dùng trong IELTS Writing Task 2, cùng tìm hiểu nhé!
*

*

1. Albeit/ Notwithstanding/ Much as

Từ đồng nghĩa

Cách dùng

Cả 3 từ trên được dùng để đưa ra hai mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to lớn remote area, I still believe that the benefits are more significant.Bạn đã xem: In contrast to là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added lớn our entertainment options, albeit with some detrimental material.Albeit expensive, the house was huge và located in one of the best neighborhoods in the city.

Bạn đang xem: In contrast to là gì

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps lớn reduce the damage that we are causing khổng lồ the planet.

Tìm hiểu về khóa học ôn thi IELTS online trực tuyến tại nhà

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” tất cả nghĩa giống như như “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” cùng “in contrast” gồm nghĩa tương đương nhau và được sử dụng để cho thấy thêm một sự không giống nhau hoặc so sánh.By contrast, S +VVí dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit lớn museums và historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them. S, by/ in contrast, VThe birth rate for older women has declined. Births lớn teenage mothers, by contrast, have increased.“On the contrary” thì có nghĩa không giống hệt như “by/in contrast”. Ta cần sử dụng “on the contrary” để không đồng ý hoàn một ý kiến hoặc lời xác minh trước đó.

Some people think that playing đoạn phim games does not have any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them to lớn improve problem-solving skills & enhance memory.Cả nhì từ nối “on the contrary” & “in/ by contrast” rất có thể được áp dụng trong Part 2 của phần thi Writing , nhất là với đa số đề yêu thương cầu bạn đưa ra luận điểm chấp nhận hoặc bội phản đối một chủ ý được chỉ dẫn trong đề bài.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương từ như bí quyết dùng của tía từ therefore, hence cùng thus, bọn họ dùng accordingly hoặc consequently khi mong mỏi nói về kết quả của một vụ việc nào đã làm được đề cập trước đó.

Riêng accrodingly có thể đứng cuối câu Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative effects, it effectively hinders fishing and thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Xem thêm: Download Facebook App For Samsung Galaxy Y S5360 Facebook Lite

Sadly Enough (đáng ảm đạm là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger and younger ages.

Ironically (mỉa mai thay)

Despite the fact that authorities are urging people into using environmentally- friendly producrs và campaigns to lớn keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen lớn produce as many cars as possible.

5. More importantly

Gần nghĩa cùng với moreover/furthermore/besides, more importantly (quan trọng hơn nữa) sử dụng để bổ sung thêm một vụ việc có tầm quan trọng hơn ý trước.

Ví dụ: Students should wear uniforms when going to school as It may take them less time to lớn get ready for school each morning. More importantly, it reduces clothing-related peer pressure as every student wears the same outfit.

6. Adv + speaking

Cách dùng

Cấu trúc này hay được áp dụng trong IELTS Writing task 2 lúc chúng nói tới tác động của một vụ việc lên các nghành nghề dịch vụ của xã hội như khiếp tế, giáo dục, môi trường…

Việc sử dụng cấu trúc “Adv + speaking” sẽ phân tách bóc các ý cùng nhau một cách ví dụ và giúp người đọc thâu tóm được điều tỉ mỷ mà câu mong đề cập.

Các nhiều từ nhưng các bạn cũng có thể sử dụng là:

Culturally speaking, …Economically speaking, …Environmentally speaking, …Politically speaking, …Legally speaking, ….

Ví dụ: Cùng nói tới ngành du lịch, ta hoàn toàn có thể dùng cấu trúc Adv + speaking nhằm nói về ảnh hưởng tích cực lẫn xấu đi của nó lên văn hoá, tài chính và môi trường xung quanh như sau:

Culturally speaking, tourism promotes cultural awareness và also helps to lớn preserve local culture và traditions.

Economically speaking, tourism brings numerous job opportunities for local people, helping them to lớn making ends meet.

Xem thêm: Lịch Trình Ăn, Ngủ Tham Khảo Cho Trẻ 5 Tháng Tuổi Giúp Con Ăn No, Ngủ Đủ 10

Environmentally speaking, the development of tourism may result in pollution as irresponsible tourists often litter the tourist spots visited by them.

Chúc bạn làm việc tập xuất sắc và thành công xuất sắc với 6 tự nối bắt buộc dùng trong IELTS Writing Task 2 nhé!