Hỗn hợp gồm 0 1 mol một axit

     

Giả sử axit là RCOOH ⇒muối RCOOM (M là kim loại kiềm)⇒15,8 = 0,1.(R + 45) + 0,1.(R + 44 + M)⇒R = 34,5 – 0,5M+) M = 23 (Na)⇒R = 23 (L)+) M = 39 (K)⇒15 (CH3)⇒ axit etanoic

Đáp án D
Bạn đang xem: Hỗn hợp gồm 0 1 mol một axit

Cho 10,6 gam hỗn hợp 2 ancol no, đối kháng chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với sắt kẽm kim loại Na dư, chiếm được 2,24 lít khí(đktc). Hai ancol đó là:


Cho dãy những chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số hóa học trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là


Cho các chất sau đây: HCHO, CH3OH, CH3COOH, CH3 – O- CH3, HCOOH, CH2 = CH – CHO. Số chất gồm phản ứng tráng gương là?


Thực hiện những thí nghiệm sau:

TN 1 : Trộn 0,015 mol ancol no X cùng với 0,02 mol ancol no Y rồi cho chức năng hết với na thì thu được 1,008 lít H2. TN 2 : Trộn 0,02 mol ancol X cùng với 0,015 mol ancol Y rồi đến hợp tính năng hết với na thì thu được 0,952 lít H2. TN 3 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng tất cả hổn hợp ancol như trong phân tích 1 rồi đến tất cả sản phẩm cháy trải qua bình đựng CaO bắt đầu nung, dư thấy cân nặng bình tạo thêm 6,21 gam. Biết thể tích các khi đo sống đktc. Bí quyết 2 ancol là
Xem thêm: Soạn Bài Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La-Phông-Ten, Soạn Bài Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La

Đốt cháy hỗn hợp 2 anđehit thuộc thuộc dãy đồng đẳng thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (đo thuộc điều kiện). Nhị anđehit trên thuộc


Đốt cháy hoàn toàn a gam lếu hợp những este no, đối chọi chức mạch hở. Sản phẩm cháy được đem vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 12,4 gam. Cân nặng kết tủa tạo nên là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm metanol, etylen glicol, glyxerol, etyl metacrylat, metyl propionat, etyl axetat trong những số ấy số mol metanol cùng glyxerol bằng nhau. Biết 24,2 gam X hoàn toàn có thể cộng tối đa 0,12 mol Br2 vào dung dịch. Mặt khác 24,2 gam X công dụng với kim loại Na dư chiếm được 2,688 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn 24,2 gam X đề nghị dùng V lít khí O2 (đktc) ra đời V’ lít khí CO2 (đktc) và m gam nước. Kết luận đúng là


Cho hỗn hợp X tất cả một ester E cùng hai axit cacboxylic A với B 1-1 chức, mạch hở. Biết E với A là đồng phân của nhau; nhì axit A với B gồm tổng số C vào phân tử không lớn hơn 5. Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam X chiếm được 7,84 lít khí CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước. Mặt khác nếu cho 9,6 gam X tính năng với mãng cầu dư nhận được 0,84 lít khí H2. Nếu đến 9,6 gam X chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH dư thì khối lượng muối nhận được là
Xem thêm: Bài Soạn Lớp 8: Phương Pháp Thuyết Minh Ngữ Văn 8 : Phương Pháp Thuyết Minh

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam