Hàm Lấy Phần Nguyên Trong Pascal

     
*Bạn đang xem: Hàm lấy phần nguyên trong pascal

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: The Benefits Of Reading In A Foreign Language Is Important, How To Read Effectively In A Foreign Language

Giới ThiệuTổ CMThủ Tục Hành ChínhHọc HànhDạy học OnlineTư Vấn Thi thpt Q.GiaMôn từ NhiênMôn làng mạc HộiNghiên cứu vãn Khoa HọcĐiểm kiểm soát thường xuyênĐề Thi Tham KhảoTổ chuyên MônĐảng BộTT bên TrườngChuyên MônVăn BảnCông ĐoànĐoàn TN


Xem thêm: Ý Nghĩa Bài Thơ Con Cáo Và Tổ Ong ( Chủ Đề: Thế Giới Động Vật )

bạn gửi câu chữ

*

CÁC THỦ TỤC THÔNG DỤNG Str(x,S) Ðổi giá trị kiểu số X sang dạng chuỗi S. Val(S,x,code) Đổi chuỗi S thành sô x.Nêu đổi chuỗi thành công biên Code nhận cực hiếm 0. Nêu không thay đổi đc,code là sô nguyên đến biêt vtrí tạo lỗi. INC(x,r) tăng giá trị của x cần r đơn vị. Tương tự với x:=x+r; DEC(x,r) giảm ngay trị của x xuống r đơn vị. Tương tự với x:=x-r. (Thủ tục INC(x), DEC(x) coi như tăng, bớt x một đối chọi vị) Insert(S,T,vt); Chèn chuoi S vào chuoi T vtrí vt. Delete(S,P,L) Xoá L cam kết tự tự vtrí phường ra khỏi Break ;kết thúc vòng lặp CÁC HÀM THÔNG DỤNG Ord(X) lấy thứ tự của cam kết tự X trong phiên bản mã ASCII. Chr(X) Lấy ký kết tự đồ vật X trong bảng mã ASCII PRED(x) Cho thành phần đứng trước x SUCC(x) mang đến ra phần tử đứng sau x Round(x) làm cho tròn x Trunc(x) mang phần nguyên Int(x) đem phần nguyên Frac(x) rước phần lẻ ABS(x) đem giá trị tuyệt vời nhất Copy(S,P,L) Trích chuỗi S một chuỗi con dài L ký tự bước đầu từ vtrí p Odd(I:Integer) mang đến True lúc I là sô lẻ cùng False lúc I là sô chẵn Pos(X,S):Integer mang đến vtrí bước đầu của chuỗi con X vào S. Nêu X không thuộc S thì hàm POS đến giá trị 0. A Page A Future