GIÁO VỤ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Phòng giáo vụ
English translation:Academic / Educational Affairs Office
Entered by:This person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> nam Vo

Bạn đang xem: Giáo vụ tiếng anh là gì

14:04 Oct 10, 2017
Vietnamese to English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: phòng giáo vụ
Nhờ các huynh, tỷ góp đệ! Context: Giáo viên có mặt tại chống giáo vụ trước thời gian thi tối thiểu 15’ để dìm đề thi với tài liệu chống thi.
This person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo


Bạn đang xem: Giáo vụ tiếng anh là gì

*

This person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese khổng lồ English
Click the red seal for more information on what it means khổng lồ be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 07:05Summary of answers provided4 +1Academic / Educational Affairs OfficeThis person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran
*Xem thêm: Tìm Hiểu Tokusatsu Là Gì

*

*Xem thêm: Microtransactions Là Gì ? Các Tác Động Của Nó Đối Với Ngành Game

peer agreement (net): +1 Explanation:
My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/contact.htmlThis person is a vincitysdaimo.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a vincitysdaimo.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 07:05Native speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *