Giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì

     

Nếu bây giờ bạn là trong số những nhân viên tại phòng giao dịch thanh toán của nhân hàng, các bạn sé khôgnt ránh hỏi vấn đề tiếp xúc cùng với các người tiêu dùng là bạn nước ngoài. Vậy các bạn phải làm cố nào lúc khôgn thể phân tích và lý giải cho khách hàng hàng của bản thân mình những thủ tục cần thiết.

Đó chính là lý do chúng ta nên đọc bài viết này về số đông mẫu câu và thuật ngữ tiếng anh cho giao dịch viên ngân hàng.

Bạn đang xem: Giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì

 
*

1.Từ vựng tiếng anh cho giao dịch viên ngân hàng

withdraw /wɪðˈdrɔ/ .v rút tiền

– cheque /tʃek/ .n séc

ID card .n thẻ căn cước (CMT)

balance /’bæləns/ .n số dư

identification /ai,dentifi’keiʃn/ .n sách vở và giấy tờ tùy thân (ID)

statement /’steitmənt/ .n bạn dạng sao kê

passport /’pɑ:spɔ:t/ .n hộ chiếu

interest rate /’ɪntrɪst,reɪt/ .n lãi suất

overdrawn /’ouvə’drɔ/: rút quá số tiền giữ hộ (ngân hàng)

current /’kʌrənt/ .n hiện nay hành

transfer /’trænsfə:/ .n sự chuyển

mortgage /’mɔrgɪdʒ / .n câu hỏi thế chấp

deposit /di’pɔzit/ .n tiền gửi

chequebook /ˈtʃek.bʊk/ .n sổ séc

change /tʃeɪndʒ/ .v đổi

2.Mẫu câu giờ đồng hồ anh cho giao dịch thanh toán viên ngân hàng

I want khổng lồ make a withdrawal from my private account — tôi hy vọng rút chi phí từ tài khoản cá nhân

I would like to pay this in my account, please — tôi mong muốn gửi tiền vào tài khoản

how many days will it take for the cheque to lớn clear? — Để thanh đoán một tấm séc thì bắt buộc mất bao nhiêu thời gian

I would lượt thích to cancel a cheque — Tôi muốn hủy tấm séc này

I would lượt thích to open another personal tài khoản for myself — Tôi mong mỏi mở 1 thông tin tài khoản khác tôi

I would like to xuất hiện more business tài khoản for my company — Tôi ước ao mở 1 tài khoản marketing cho doanh nghiệp tôi.

Xem thêm: Bear In Mind Là Gì ? Cách Sử Dụng Ra Sao Các Thành Ngữ Với Mind

I have forgotten the sạc pin number for my card — Tôi bị mất mật khẩu thẻ

May I order a new chequebook, please? — Tôi rất có thể mở thêm một cuốn sổ séc được không

what is the exchange rate for euros?  — giá đổi khác ngoại tệ cho triệu euro là từng nào vậy

I want to lớn report a lost credit card — Tôi muốn thông báo việc mất thẻ

I would lượt thích to transfer some money lớn my personal account. — Tôi ý muốn chuyển một vài tiền vào tài khoản cá thể của tôi.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Phương Án Là Gì, Nghĩa Của Từ Phương Án

 – I have lost my bank card — tôi bị mất thẻ ngân hàng

I would like to change some money — tôi hy vọng đổi tiền

I would like to exchange some foreign currency — Tôi muốn biến đổi một chút tiền nước ngoài tệ.

Hãy thực hành thực tế những chủng loại câu và sử dụng những chủng loại câu tiếng anh chuyên ngành ngân hàng với các bạn đồng nghiệp và cải thiện trình độ giờ đồng hồ anh của bạn dạng thân các bạn nhé!