Sách Bài Tập Toán 7 (Kết Nối Tri Thức): Ôn Tập Chương 1 Trang 20, 21

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Sách bài xích tập Toán 7 (Kết nối tri thức): Ôn tập chương 1 trang 20, 21


3.552

Với giải sách bài xích tập Toán 7 Ôn tập chương 1 trang 20, 21sách Kết nối trí thức hay, cụ thể giúp học tập sinh thuận lợi xem cùng so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài xích tập trong SBT Toán 7. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 7 Ôn tập chương 1 trang 20, 21

A. Thắc mắc (trắc nghiệm)

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đang cho:

Giải SBT Toán 7 trang đôi mươi Tập 1

Câu hỏi 1 trang trăng tròn sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Số−17là:

A. Số từ nhiên;

B. Số nguyên;

C. Số hữu tỉ dương;

D. Số hữu tỉ.

Bạn đang xem: Sách bài tập toán 7 (kết nối tri thức): ôn tập chương 1 trang 20, 21

Lời giải:

Đáp án đúng là D

−17là số hữu tỉ âm nên có thể có câu trả lời D thỏa mãn.

Câu hỏi 2 trang đôi mươi sách bài bác tập Toán lớp 7 Tập 1:Kết trái của phép nhân 43.49là:

A. 46;

B. 410;

C. 166;

D. 220.

Lời giải:

Đáp án và đúng là C

43.49= 43 + 9= 412= 42.6= (42)6= 166

Câu hỏi 3 trang 20 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Số hữu tỉabvớia,b∈ℤ,b≠0là dương nếu:

A. A, b cùng dấu;

B. A, b không giống dấu;

C. A = 0, b dương;

D. A, b là nhị số trường đoản cú nhiên.

Lời giải:

Đáp án chính xác là A

Số hữu tỉabvớia,b∈ℤ,b≠0là dương ví như a, b thuộc dấu.

Câu hỏi 4 trang 20 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Khẳng định như thế nào sau đây là sai?

A. Mỗi số hữu tỉ đều được trình diễn bởi một điểm trên trục số;

B. Trên trục số, số hữu tỉ âm nằm cạnh trái điểm trình diễn số 0;

C. Trên trục số, số hữu tỉ dương nằm cạnh sát phải điểm màn trình diễn số 0;

D. Nhị số hữu tỉ ko phải luôn so sánh được với nhau.

Lời giải:

Đáp án đúng là D

Hai số hữu tỉ luôn so sánh được cùng với nhau.

Câu hỏi 5 trang đôi mươi sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Khẳng định làm sao sau đó là đúng?

A. Rất nhiều số nguyên phần đa là số tự nhiên;

B. Mọi số hữu tỉ mọi là số nguyên;

C. đầy đủ số nguyên phần lớn là số hữu tỉ;

D. Phần đa phân số rất nhiều là số nguyên.

Lời giải:

Đáp án đúng là C

A sai do -7 là số nguyên nhưng chưa phải số trường đoản cú nhiên;

B không đúng vì−17không yêu cầu là số thực.

D không nên vì−17là phân số nhưng chưa phải là số nguyên.

B. Bài tập

Bài 1.32 trang 20 sách bài bác tập Toán lớp 7 Tập 1:Tính:

a) 5 –1+13:1−13

b)1+23−54−1−54+2022−23

Lời giải:

a) 5 –1+13:1−13

= 5 –33+13:33−13

= 5 –43:23

= 5 –43.32

= 5 – 2

= 3

b)1+23−54−1−54+2022−23

=1+23−54−1+54+2022−23

=23−23+−54+54+1+2022

= 0 + 0 + 2023

= 2023

Giải SBT Toán 7 trang 21 Tập 1

Bài 1.33 trang 21 sách bài bác tập Toán lớp 7 Tập 1:Tìm x, biết:

a) 0,72.x = 0,492

b) x : (-0,5)3= (-0,5)2.

Xem thêm: Hãy Chứng Minh Và Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn (5 Mẫu)

Lời giải:

a) 0,72.x = 0,492

x = 0,492: 0,72

x = (0,49 : 0,7)2

x = 0,72

x = 0,49

Vậy x = 0,49.

b) x : (-0,5)3= (-0,5)2.

x = (-0,5)2. (-0,5)3

x = (-0,5)2+3

x = (-0,5)5

Vậy x = (-0,5)5

Bài 1.34 trang 21 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Choa∈ℚvà a ≠0. Hãy viết a8dưới dạng:

a) Tích của nhị lũy thừa, trong số đó có một quá số là a3;

b) Lũy thừa của a2;

c) yêu mến của nhì lũy thừa trong các số ấy số bị chia là a10.

Lời giải:

a) Ta có:

a8= a5 + 3= a5.a3.

b) Ta có:

a8= a2.4= (a2)4

c) a8= a10 – 2= a10: a2

Bài 1.35 trang 21 sách bài bác tập Toán lớp 7 Tập 1:Bảng sau cho chúng ta đường kính xấp xỉ của một số trong những hàn tinh.

*

(1 dặm giao động 1,60934 km)

Hỏi 2 lần bán kính của trái đất nào béo nhất? Đường kính của hành tính nào bé dại nhất?

Lời giải:

Ta có:

7,4975.104= 74,975.103; 3,0603.104= 30,603.103

Vì 88,846 > 74,975 > 7,926 > 4,222 > 3,0603 > 3,032

Nên 88,846. 103> 74,975. 103> 7,926. 103> 4,222. 103> 3,0603. 103> 3,032. 103

Do đó, 2 lần bán kính của Mộc tinh là mập nhất, đường kính của thủy tinh là bé bỏng nhất.

Bài 1.36 trang 21 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Để làm 24 loại bánh, cần134cốc bột mì. Bạn An muốn làm 8 cái bánh. Hỏi bạn An cần bao nhiêu cốc bột mì?

Lời giải:

Đổi134=74

24 dòng bánh cấp 8 mẫu bánh tần số là:

24 : 8 = 3 (lần)

Bạn An bắt buộc số ly bột mì để triển khai 8 loại bánh là:

74 : 3=712 (cốc bột mì)

Bài 1.37 trang 21 sách bài bác tập Toán lớp 7 Tập 1:Biết 12+ 22+ 32+ … + 82+ 92= 285.

Tính một cách phải chăng giá trị của biểu thức:

22+ 42+ 62+ … + 162+ 182.

Lời giải:

22+ 42+ 62+ … + 162+ 182.

= (1.2)2+ (2.2)2+ (2.3)2+ (2.4)2+ …+ (2.8)2+ (2.9)2

= 12.22+ 22.22+ 22.32+ 22.42+ … + 22.82+ 22.92

= 22.( 12+ 22+ 32+ … + 82+ 92)

= 4.285 = 1140.

Xem thêm: Trong Các Mối Quan Hệ Giữa Các Loài Trong Quần Xã Sinh Vật, Mối Quan Hệ Giữa Các Loài Trong Quần Xã Sinh Vật

Bài 1.38 trang 21 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Tính cực hiếm của biểu thức:A=256+54255+25.