Giải bài tập toán 8 sgk tập 2 hình học

     

Giải bài bác tập trang 100 bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: bạn ta đánh đậm mọi cạnh song song và đều bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như làm việc hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối cùng với hình 29b và 29c...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 sgk tập 2 hình học


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta sơn đậm hồ hết cạnh tuy nhiên song và bằng nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như làm việc hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối cùng với hình 29b với 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy vậy song và bằng nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là 1 hình lập phương (h30). Quan liền kề hình và mang lại biết :

a) phần lớn cạnh nào song song cùng với cạnh C1C?

b) đông đảo cạnh nào tuy nhiên song với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy vậy song với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh song song cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một căn phòng dài 4,5m, rộng lớn 3,7m với cao 3,0m. Fan ta hy vọng quét vôi trần nhà và tứ bức tường. Hiểu được tổng diện tích những cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích xà nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích rất cần phải quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích s của 4 bức tường chắn (diện tích xung quanh) ta cần sử dụng công thức

2(a + b). C cùng với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Xem thêm: Nói Về Thần Tượng Bằng Tiếng Anh Hay, Ngắn Gọn, Viết Về Thần Tượng Bằng Tiếng Anh Hay, Ngắn Gọn

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một chống ở. Quan giáp hình và lý giải vì sao:

a) Đường thẳng b tuy nhiên song với mp (P)?

b) Đường trực tiếp p tuy nhiên song cùng với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta tất cả a ⊂ (P) ;

b // (P)

còn mặt khác b không thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có p. Không nằm trong sàn công ty và con đường thẳng p song song với mặt đường thẳng q trong sàn nhà yêu cầu p tuy nhiên song với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) gồm cạnh AB tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (EFGH).

Xem thêm: Truyện : Sự Tích Dưa Hấu ( Chủ Đề : Nghề Nghiệp), Câu Chuyện: Sự Tích Dưa Hấu

Hãy đề cập tên những cạnh khác song song với khía cạnh phẳng (EFGH)

Cạnh CD tuy nhiên song với gần như mặt phẳng nào?

Đường trực tiếp AH không tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng tuy nhiên song với con đường thẳng đó.