GIẢI BÀI TẬP HÓA 10 SGK BÀI 2

     
- Chọn bài xích -Bài 1: nguyên tố nguyên tửBài 2: phân tử nhân nguyên tử - Nguyên tố chất hóa học - Đồng vịBài 3: Luyện tập: nhân tố nguyên tửBài 4: cấu trúc vỏ nguyên tửBài 5: cấu hình electronBài 6: Luyện tập: kết cấu vỏ nguyên tử

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập hóa học 10 – bài bác 2: phân tử nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị giúp HS giải bài bác tập, hỗ trợ cho những em một hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho câu hỏi phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa 10): Nguyên tố hóa học là phần lớn nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 sgk bài 2

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron với số proton.

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Câu và đúng là câu C.

Bài 2 (trang 13 SGK Hóa 10): Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ các đặc trưng cho 1 nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

Xem thêm: Tác Phẩm: Lòng Yêu Nước Lớp 6, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2

D. Số khối A cùng số hiệu nguyên tử Z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Câu trả lời và đúng là câu D.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 10): yếu tố cacbon gồm hai đồng vị:
*
chiếm phần 98,89% với
*
chiếm 1,11%

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

a) 12,500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Xem thêm: Bài Toán Vật Trượt Trên Mặt Phẳng Nghiêng, Mặt Phẳng Nghiêng, Lực Hướng Tâm Vật Lý 10

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Đáp số và đúng là b

*


Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 10): Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc những nguyên tố sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 10): Đồng tất cả hai đồng vị bền với
*
Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

Lời giải:

Gọi x là yếu tố % của đồng vị

Ta có:

*


*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 10): Hidro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị …

Lời giải:

Gọi % đồng vị là a:

*


*

m của 1ml H2O: 1 gam

⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016u

Khối lượng của một mol H2O là 18,016g.

Trong 1 mol nước % cân nặng

*

(Do 1 phân tử H2O gồm 2 nguyên tử H, với MH = 2 trong đồng vị )

1mol có 6.1023 nguyên tử

⇒ Số nguyên tử của đồng vị
tất cả là:

*

Bài 7 (trang 14 SGK Hóa 10): Oxi thoải mái và tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi nhiều loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O

Lời giải:

Giả sử gồm 10000 nguyên tử O ta bao gồm

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị:

*

Khi gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

*

Bài 8 (trang 14 SGK Hóa 10): Agon tách bóc ra từ không gian là láo lếu hợp tía đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Lời giải:

*
*