Gi tract là gì

     
It can indicate food allergies , lactose intolerance , or diseases of the gastrointestinal tract , such as celiac disease and inflammatory bowel disease .

Bạn đang xem: Gi tract là gì


Đây có thể là tín hiệu của triệu chứng dị ứng hoa màu , không dung nạp lactose , hoặc những bệnh về đường ruột , chẳng hạn như bệnh đường tiêu hóa và bệnh viêm ruột kinh niên .
Crohn"s disease is a type of inflammatory bowel disease (IBD) that may affect any part of the gastrointestinal tract from mouth to anus.
Bệnh Crohn là 1 trong những loại dịch viêm ruột (IBD) bao gồm thể tác động đến bất kỳ phần làm sao của con đường tiêu hóa trường đoản cú miệng đến hậu môn.
The first indication of iron poisoning by ingestion is stomach pain, as iron is corrosive to the lining of the gastrointestinal tract, including the stomach.
Dấu hiệu trước tiên của ngộ độc sắt khi ăn uống là đau dạ dày, vì chưng sắt ăn mòn niêm mạc của đường tiêu hóa, bao hàm cả dạ dày.
His discovery of the malarial parasite in the gastrointestinal tract of a mosquito in 1897 proved that malaria was transmitted by mosquitoes, và laid the foundation for the method of combating the disease.
Phát hiện tại của ông về cam kết sinh trùng sốt rét trong ống tiêu hóa của một nhỏ muỗi năm 1897 đã minh chứng rằng nóng rét do muỗi truyền bệnh, với đặt nới bắt đầu cho cách thức chống lại tình trạng bệnh này.
Ingesting cantharidin can initially cause severe damage lớn the lining of the gastrointestinal & urinary tracts, and may also cause permanent renal damage.
Ăn cantharidin ban sơ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho niêm mạc con đường tiêu hóa và tiết niệu, cùng cũng rất có thể gây ra tổn thương thận vĩnh viễn.
In vitro testing has been used lớn characterize specific adsorption, distribution, metabolism, & excretion processes of drugs or general chemicals inside a living organism; for example, Caco-2 cell experiments can be performed khổng lồ estimate the absorption of compounds through the lining of the gastrointestinal tract; The partitioning of the compounds between organs can be determined to lớn study distribution mechanisms; Suspension or plated cultures of primary hepatocytes or hepatocyte-like cell lines (HepG2, HepaRG) can be used to study và quantify metabolism of chemicals.
Thí nghiệm vào ống nghiệm vẫn được áp dụng để miêu tả các quy trình hấp phụ, phân phối, thương lượng chất, và bài trừ chất gây mê hoặc các hoá chất chung trong cơ thể sống; Ví dụ, các thí nghiệm tế bào Caco-2 hoàn toàn có thể được thực hiện để ước lượng sự hấp thu những hợp chất thông qua niêm mạc của đường tiêu hóa, các phân vùng của những hợp hóa học giữa các cơ quan rất có thể được xác định để nghiên cứu cơ chế phân phối; rất có thể sử dụng nuôi cấy hoặc nuôi cấy các tế bào gan nguyên phân phát hoặc các tế bào như thể tế bào gan (HepG2, HepaRG) để nghiên cứu và định lượng hóa sự đàm phán chất hóa học.

Xem thêm: Cách Làm Dưa Góp Bằng Su Hào, Cà Rốt, Cách Làm Dưa Góp Su Hào Cà Rốt Muối Xổi


In human digestion, pectin binds to lớn cholesterol in the gastrointestinal tract & slows glucose absorption by trapping carbohydrates.
Trong quá trình tiêu hóa của bé người, pectin link với cholesterol trong đường tiêu hóa cùng làm lờ lững sự hấp phụ glucose bằng phương pháp đặt mồi nhử carbohydrate.
This group of RNA viruses colonize the gastrointestinal tract – specifically the oropharynx & the intestine.
The không lấy phí fatty acid can readily cross the epithelial membrane lining the gastrointestinal tract, but the diacylglycerol cannot be transported across.
Axit mập tự do rất có thể dễ dàng trải qua màng biểu tế bào lót đường tiêu hóa, nhưng thiết yếu vận đưa diacylglycerol qua.
The bulk of sucralose ingested is not absorbed by the gastrointestinal tract (gut) and is directly excreted in the feces, while 11–27% of it is absorbed.
Phần phệ sucralose ăn không được hấp thụ vì đường tiêu hóa (GI) đường và được thải ra phía bên ngoài qua phân, trong những khi 11-27% được hấp thụ.
Elisa, however, was diagnosed at age ten with a khung of systemic scleroderma —a condition that can seriously affect not only the skin but also the function of internal organs, involving the kidneys, heart, lungs, & gastrointestinal tract.
Tuy nhiên, Elisa được chẩn đoán dịp mười tuổi là bị xơ cứng tị nạnh toàn thân, dịch trạng gồm thể tác động trầm trọng không chỉ đối với da mà lại còn công dụng của những cơ quan tiền nội tạng, trong số ấy có thận, tim, phổi cùng đường tiêu hóa.
In immune individuals, IgA antibodies against poliovirus are present in the tonsils & gastrointestinal tract, and are able to block virus replication; IgG and IgM antibodies against PV can prevent the spread of the virus khổng lồ motor neurons of the central nervous system.

Xem thêm: 100+ Mẫu Ảnh Chụp Gia Đình 4 Người Siêu Đẹp Dễ Thực Hiện


Ở những người dân miễn dịch, phòng thể IgA ngăn chặn lại poliovirus có mặt trong amidan cùng đường tiêu hóa, và rất có thể ngăn chặn việc xào nấu của virus; những kháng thể IgG với IgM ngăn chặn lại PV rất có thể ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào những nơ-ron vận tải của hệ thần gớm trung ương.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M