Even If Là Gì

     

Even if là một trong cụm từ phổ cập trong giờ Anh. Hãy cùng vincitysdaimo.com tò mò Even if tức thị gì, kết cấu và phương pháp dùng nó thế nào nhé!


Even if là gì?

Even if là từ ghép của nhị từ trơ trọi nhưng phần nhiều có chân thành và ý nghĩa trong tiếng Anh:

Even: Thậm chí, tức thì cả…If: Nếu, trả sử, cùng với điều kiện…

Khi kết hợp cả hai, Even If tức là ngay cả khi, mang đến dù…

Cấu trúc và biện pháp dùng Even If trong giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc: Even if + S + V, S + V

Cách dùng:

Even If là một kết cấu ngữ pháp tiếng Anh dùng để làm nhấn táo bạo điều kiện, trường hợp nào đó dù cho có xảy ra hay là không cũng không ảnh hưởng tới mệnh đề chính.

Bạn đang xem: Even if là gì

Ví dụ:

Even if John is hungry, he only eats a bit. (Ngay cả lúc đói, John cũng chỉ ăn một chút).

We still go to school even if it is rains. (Chúng tôi vẫn tới trường ngay cả khi trời mưa).

Even if Hoa had the money, she wouldn’t build a big house. (Cho mặc dù Hoa tất cả tiền, cô ấy sẽ không xây một căn nhà lớn).

Sự biệt lập giữa Even though với Even if

Even if: ngay cả khi

Even if thường được sử dụng khi nói tới tình huống không thật, hay chưa chắc chắn có xẩy ra hay không. Ví dụ:


I am going out at the weekend even if it is raining.

Xem thêm: Cách Làm Món Ăn Vặt Từ Bánh Tráng Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

Rõ ràng, sống đây, fan nói không biết cuối tuần gồm mưa hay không nhưng bọn họ vẫn đi ra ngoài.

Even though: Dẫu rằng

Even though thường được sử dụng khi nói tới tình huống có thật để diễn đạt một thực tiễn hay thời khắc mà chúng ta nghĩ điều gì đấy là đúng. Ví dụ:

I am going out at the weekend even though it is raining.

Ở đây, fan nói đang biết vào buổi tối cuối tuần có mưa dẫu vậy không thân yêu tới điều đó, chúng ta vẫn vẫn đi ra ngoài.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền những từ if ,even, even if hoặc even though vào vị trí trống

His Spanish isn"t very good .... He"s lived in Spain for three years..... With the heating on,it was very cold in the house.I couldn"t sleep .... . I was very tired.The bus leaves in five minutes, but we can stil catch it .... We run.The bus leaves in two minutes. We won"t catch it now .... We run.His Spanish isn"t very good – .... After three years in Spain.I won"t forgive them for what they did, .... They apologise..... I hadn"t eaten anything for 24 hours, I wasn"t hungry.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Decode Là Gì - Decode Là Gì, Nghĩa Của Từ Decode

Bài 2: Tìm và sửa lỗi không nên trong câu:

Even I had a headache, I enjoyed the movie.She eats anything. She eats even when raw potatoes.Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.I will do it even it hurts me.My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án:

Bài 1:

Even thoughEvenEven thoughIfEven ifEvenEven ifEven though

Bài 2:

Even ⇒ Even thougheven when ⇒ evenEven if ⇒ Even soeven ⇒ even ifeven if ⇒ even though
Chia sẻ bởi:
*
Vy Vy
vincitysdaimo.com