ELECTORAL COLLEGE LÀ GÌ

     
Cử Tri ĐoànĐể tuân hành theo những biện pháp phòng ngừa an ninh COVID-19, chỉ những nhân viên được ủy quyền và những người tham gia mới được phép tham dự buổi lễ. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp mang lại công chúng trên TVW.

Bạn đang xem: Electoral college là gì

Bạn đang xem: Electoral college là gì

Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn trường đoản cú Cơ Quan quản lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia

Video:Hướng Dẫn về Đại Cử Tri Đoàn


*

Đại Cử Tri Đoàn là một trong những quy trình, chưa phải là địa điểm hay đoàn thể

Mỗi ứng cử viên tranh cử Tổng Thống trong tiểu bang của quý vị sẽ lựa chọn ra một đội nhóm người được hotline là những đại biểu cử tri (hay còn được gọi là danh sách ứng cử viên để bầu cử). Các đảng thiết yếu trị sẽ lựa chọn ra đại biểu cử tri thông qua hệ thống bỏ phiếu kín và tham dự đại hội, thường diễn ra vào mùa xuân của năm thai cử tổng thống.

vincitysdaimo.comshington tất cả 12 lá phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại biểu cử tri được phân bổ cho mỗi tiểu bang đến từ đoàn đbqh của tiểu bang:một đại biểu đại diện cho từng dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và một đại biểu đại diện cho từng thượng nghị viên trong Thượng Viện Hoa Kỳ. đái Bang vincitysdaimo.comshington có 10 dân biểu vào Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và hai dân biểu là Thượng nghị viên Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám đái bang, bao hàm vincitysdaimo.comshington, thực hiện nguyên tắc “được ăn cả, té về không”; ứng viên tổng thống làm sao nhận được rất nhiều phiếu thai nhất trong tiểu bang của chúng tôi sẽ bao gồm quyền thừa nhận được toàn bộ lá phiếu thai của vincitysdaimo.comshington.

Luật được thông qua năm 2019 vẻ ngoài mỗi đại biểu cử tri bỏ phiếu cho đảng và ứng cử viên tổng thống mà người ta làm đại biểu cử tri. Từng đại biểu cử tri buộc phải ký thương hiệu vào cam kết phục vụ với điền vào lá phiếu thai tổng thống với phó tổng thống cho người được đề cử của đảng đã hướng dẫn và chỉ định họ. Lúc đại biểu cử tri điền vào lá phiếu vi phạm cam đoan nói trên hoặc để phiếu trống, đại biểu cử tri đó sẽ được thay thế sửa chữa bằng đại biểu cử tri khác.

Quy Trình với Thủ Tục.

Xem thêm: Yield Strength Là Gì - Tổng Quan Về Độ Bền Kéo Vật Liệu

Tổng số năm trăm tía mươi tám đại biểu cử tri toàn quốc bỏ phiếu thai Tổng Thống với Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng cử viên phải giành được 270 trong tổng thể 538 lá phiếu bầu để biến chuyển Tổng Thống. Còn nếu không ứng cử viên tổng thống nào dấn được phần lớn lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ sẽ lựa chọn Tổng Thống với Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ lựa chọn Phó Tổng Thống.

Những thành viên sản xuất khung Hiến Pháp thành lập Đại Cử Tri Đoàn như một sự dàn xếp giữa những việc bầu lựa chọn Tổng Thống bởi vì Quốc Hội và việc bầu lựa chọn Tổng Thống vày phiếu phổ thông. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… ko Thượng nghị sĩ hoặc Dân Biểu, hay tín đồ nào đảm nhiệm Chức Vụ có lợi Tức ngơi nghỉ Hoa Kỳ, được bổ nhiệm làm Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng tuyển Cử – Ngày 3 mon 11 năm 2020

Khi các cử tri của đái bang bỏ phiếu thai Tổng Thống và Phó Tổng Thống trên lá phiếu Tổng tuyển chọn Cử, nghĩa là họ đang lựa chọn ra danh sách các đại biểu cử tri sẽ thay mặt cho tiểu bang trong Đại Cử Tri Đoàn. Những người được đề cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống nhận được không ít phiếu bầu nhất trong cuộc Tổng tuyển Cử Năm 2020 ngơi nghỉ vincitysdaimo.comshington đã nhận được toàn bộ 12 lá phiếu thai của vincitysdaimo.comshington và phiếu thai tổng thống vẫn gửi12 đại biểu cử triđến Olympia vào trong ngày 14 mon 12 để quăng quật phiếu cho người được đề cử.

Tiểu Bang chứng nhận – Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Văn chống Tổng Thư ký Tiểu Bang triệu chứng nhận hiệu quả bầu cử không muộn hơn ngày 3 mon 12 năm 2020.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Mỗi tiểu bang sẽ tập trung cuộc họp các đại biểu cử tri vào cùng trong ngày và gửi phiếu thai đến chủ tịch Thượng Viện và Cơ Quan cai quản Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia.

Xem thêm: Những Loại Hải Sản Dành Cho Bà Bầu Ăn Sò Lông Được Không, Mẹ Bầu Ăn Hải Sản Có Tốt Không

Kiểm Phiếu thai Cử – Ngày 6 tháng một năm 2021

Để hiểu thêm thông tin.

Văn chống Đăng cam kết Liên Bang cùng Cơ Quan thống trị Hồ Sơ cùng Văn Khố Quốc Gia làm chủ Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị bao gồm thể đọc thêm thông tin về Đại Cử Tri Đoàn trên trang web của họ:http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/