DƯ NỢ TÍN DỤNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng thiên tài chính bank phần 1 , vincitysdaimo.com xin share phần 2 cùng với 38 từ bỏ thường gặp gỡ nhất khi các bạn sử dụng và giao dịch thanh toán với các ngân hàng.Bạn đã xem: Dư nợ tiếng anh

chúng ta cùng quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán giao dịch bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý thanh toán

6. Refer lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát bạn ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không hiểu được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: đổ vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký phát, viết (Séc)

Banker /’bæɳkə/ (n): fan của ngân hàng

20.


Bạn đang xem: Dư nợ tín dụng tiếng anh là gì


Xem thêm: Cách Tính Vị Trí Đất Tại Hà Nội, Cách Xác Định Vị Trí Đất Ở Hà Nội

Place of cash: nơi sử dụng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu nhựa (các các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): sản phẩm rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào website của vincitysdaimo.com tại đây để cải thiện và bổ sung kiến thức giờ đồng hồ Anh của bản thân nhé! Chúc các bạn thành công
Xem thêm: Mua Lịch Thi Đấu World Cup 2018 Ở Đâu, Lịch Thi Đấu World Cup 2018

*

“Tiếng Anh bồi” có phù hợp với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn tồn tại khá nhiều. Cho dù bị...