ĐOẠN OKAZAKI LÀ GÌ

     

A.Đoạn ADN được tổng hợp một bí quyết liên tục chiều dỡ xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi ADN.

Bạn đang xem: đoạn okazaki là gì

B.Đoạn ADN được tổng hợp loại gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo dỡ xoắn của ADN trong quy trình nhân đôi.

C.Đoạn ADN được tổng hợp một cách gián đoạn theo chiều tháo dỡ xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

D.Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên đoạn ADN trong quá trình nhân đôi.

Đáp án đúng:B

Giải đưa ra tiết:

Đoạn Okazaki là đoạnADN được tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều dỡ xoắn của ADN trong quy trình nhân đôi, vì chưng enzim ADN polymeraza chỉ dịch chuyển theo chiều 3"-5"

Cùng vincitysdaimo.com đọc thêm về Gen, mã di truyền và quy trình nhân đôi & nhé

I. Gen

*

1. Khái niệm

- gene là một đoạn của phân tử ADN mang tin tức mã hóa một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit tuyệt một phân tử ARN).Ví dụ:

+ gen Hb alpha là gene mã hóa mang đến chuỗi polipeptit alpha.

+ ren tARN mã hóa mang đến phân tử ARN vận chuyển.

2. Cấu trúc phổ biến của ren cấu trúc

Mỗi ren cấu trúc gồm 3 vùng trình tự nucleotit:

- Vùng điều hòa:nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, tất cả trình tự nucleotit đặc biệt giúp: ARN polymerase có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã; điều hòa quy trình phiên mã.

- Vùng mã hóa:mang thông tin mã hóa những axit amin. Các gen ở SVNS là gen không phân mảnh còn ở SVNT là gene phân mảnh.

- Vùng kết thúc:nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, sở hữu tín hiệu kết thúc phiên mã.

Xem thêm: Cách Viết Mail Hỏi Kết Quả Phỏng Vấn Tạo Thiện Cảm Và Gây Ấn Tượng Ntd

II. Mã di truyền


*

1. Khái niệm

Mã di truyền là trình tự sắp xếp những nucleotide trong gen quy định trình tự sắp xếp các acid amine trong prôtêin.

2. Đặc điểm

-Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ bố (không gối lên nhau).

- Mã di truyền gồm tính phổ biến (các loài đều tất cả chung một mã di truyền (trừ một vài ngoại lệ)).- Mã di truyền bao gồm tính đặc hiệu (một bộ tía chỉ mã hoá mang lại một acid amine).

- Mã di truyền mang tính thoái hóa (nhiều bộ ba không giống nhau cùng mã hóa đến một loại acid amine trừ UGG và AUG).

III. Quy trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ

*

Quá trình nhân đôi ADN gồm 3 bước chính:

*

-Bước 1: dỡ xoắn phân tử ADN

Nhờ những enzim tháo dỡ xoắn, 2 mạch đơn phân của phân tử ADN tách bóc nhau dần tạo yêu cầu chạc nhân đôi (hình chữ Y) cùng để lộ ra 2 mạch khuôn.

-Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới

ADN pôlimeraza xúc tác xuất hiện mạch đơn mới theo chiều 5’ → 3’ (ngược chiều với mạch làm cho khuôn). Các nuclêôtit của môi trường nội bào liên kết với mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – T, G – X).

Trên mạch khuôn (3’ → 5’) mạch mới được tổng hợp liên tục.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Của Cổng Line In Là Gì, Cổng Iine In, Line Out Là Gì

Trên mạch khuôn (5’ → 3’) mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo nên những đoạn ngắn (đoạn Okazaki), sau đó những đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối.

-Bước 3: hai phân tử ADN được tạo thành

Các mạch mới tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn xoắn đến đó à tạo thành phân tử ADN con, trong đó một mạch mới được tổng hợp còn mạch tê là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn)