Độ Điện Li Là Gì

     
lý thuyết sự năng lượng điện li mà bọn chúng tôi share dưới đây đang là nguồn thông tin có lợi cho các bạn đọc, cùng tìm hiểu thêm nhé


Bạn đang xem: độ điện li là gì

I. Hóa học điện li- sự năng lượng điện li cùng phương trình năng lượng điện li

- hóa học điện li là phần lớn chất rã trong nước tạo thành dung dịch gồm tính dẫn điện.- Sự năng lượng điện li là việc phân li thành ion dương với ion âm của phân tử hóa học đện li lúc tan trong nước.- hóa học không năng lượng điện li khi tan vào nước sản xuất thành hỗn hợp không dẫn điện.- Sự điện li hoàn toàn có thể minh họa thành một phương trình phản nghịch ứng call là phương trình điện li tuyệt phương trình ion hóa. NaCl → Na+ + Cl-

II. Tính thuận nghịch của sự điện li - hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu

1. Tính thuận nghịch của sự việc điện li

Khái niệm: những cation và anion chuyển động hỗn lọan nên rất có thể va chạm vào nhau để tái thích hợp thành phân tử vì thế ta nói sự điện li gồm tính thuận nghịch và phương trình năng lượng điện li hoàn toàn có thể là phương trình phản ứng thuận nghịch.

2. Chất điện li mạnh- chất điện li yếu

a. Hóa học điện li mạnh:Là chất khi tung trong nước, các phân tử hòa tan rất nhiều phân li ra ion.Ví dụ:- axit dũng mạnh như HCl, HNO3, H2SO4...- bazơ bạo phổi như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2…- các muối của axit mạnh dạn và bazơ dạn dĩ như NaCl, KNO3, KCl, K2SO4Khi được trộn loãng thì chúng điện li hầu như hoàn toàn ta nói bọn chúng là phần đông chất năng lượng điện li mạnh và phương trình năng lượng điện li của chúng không thuận nghịch. Na2SO4→ 2Na++ SO42- b. Hóa học điện li yếu:Là chất khi rã trong nước chỉ có một phần số phân tử tổng hợp phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.Ví dụ:- các axit yếu như axit hữu cơ, axit HF, axit HCN, cation NH4+…- bazơ yếu đuối như NH3, các amin R-NH2…phương trình năng lượng điện li của chúng là là rất nhiều phương trình làm phản ứng thuận nghịch Cân bằng điện li:Tất nhiên các phương trình phản bội ứng thuận nghịch như trên là 1 trong hệ cân đối và được hotline là cân bằng điện li.- cân đối điện li cũng trực thuộc loại thăng bằng động nên theo Le Chatelier, thăng bằng sẽ chuyển dịch theo chiều hạn chế lại các lý do làm biến đổi cân bằng.- Sự phân li càng hoàn toàn khi cân đối càng chuyển dịch theo chiều thuận, và sự dịch rời cân bằng phụ thuộc vào sức nóng độ, nồng độ mol/lít của hóa học tan.- Khi ánh sáng càng tăng hay dung dịch càng loãng thì sự phân li càng hoàn toàn, thăng bằng càng chuyển dời theo chiều thuận. Chính vì thế ta phải so sánh độ mạnh của những chất điện li ở cùng một đk nhiệt độ cùng nồng độ.Ở thuộc một ánh nắng mặt trời và cùng một nồng độ mol/ lít hóa học điện li càng bạo gan thì sự phân li càng trả toàn có nghĩa là cân bởi càng chuyển dịch theo chiều thuận và trái lại chất năng lượng điện li càng yếu thì sự phân li càng không hoàn toàn, thăng bằng càng chuyển dời theo chiều nghịch.

III. Độ năng lượng điện li

1. Định lượng sức mạnh của chất điện li: Độ năng lượng điện li α

Khái niệm:độ điện li α là tỉ số giữa số mol phân tử bị phân li thành ion trên tổng cộng mol phân tử tan trong dung dịch.Ta tất cả 0 ≤ α ≤ 1 xuất xắc 0% ≤ α ≤ 100%Chất không năng lượng điện li tức là không bị phân li: α = 0Chất điện li táo tợn thì sự phân li trả toàn: α = 1 giỏi 100%Chất điện li yếu hèn thì sự phân li không trọn vẹn 0 Vậy ta hoàn toàn có thể phát biểu cách khác: Ở thuộc một nhiệt độ và thuộc nồng độ mol/lít hóa học điện li càng to gan thì độ điện li α càng lớn.

2. Hằng số phân li của axit và bazơ yếu

- Với các axit và bazơ yếu đuối thì sự điện li không hoàn toàn, phương trình năng lượng điện li thuận nghịch.+ Hằng số thăng bằng của hỗn hợp axit yếu:
*Xem thêm: Có Nên Thường Xuyên Xông Mũi Bằng Nước Muối Sinh Lý Có Tốt Không?

*Xem thêm: Cơ Thể Cần Bao Nhiêu Protein Mỗi Ngày, Người Tập Thể Hình Cần Bao Nhiêu Protein Mỗi Ngày

Vì Kbb= -logKb

IV. độ đậm đặc mol/lít (M):

Ta call nồng độ mol/lít của A, ký kết hiệu , là số mol A chứa trong 1 lít dung dịch tất cả chứa A.Chú ý quan lại trọng: A rất có thể là phân tử giỏi ion và dung dịch chứa A có thể chứa thêm các chất không giống nữa.Ta bao gồm thể biểu hiện định nghĩa độ đậm đặc mol/lít bằng hệ thức: