Displacement là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Displacement là gì

*
*
*

displacement
*

displacement /dis"pleismənt/ danh từ sự đổi chỗ, sự dời chỗ, sự đưa chỗ sự thải ra, sự không bổ nhiệm (một công chức...) sự chiếm chỗ, sự hất thoát khỏi chỗ sự vậy thế (điện học) sự dịch chuyển; độ dịch chuyển (hàng hải) trọng lượng nước rẽ (của tàu)a ship with a displacement of ten thousand tons: nhỏ tàu tất cả trọng lượng nước rẽ mười nghìn tấn
Lĩnh vực: toán và tinphép dời hìnhchuyển dờiWien displacement law: định luật chuyển dịch Wiendisplacement law: định lao lý chuyển dờiprinciple of virtual displacement: nguyên lý chuyển dời ảochuyển vịabsolute displacement: chuyển vị xuất xắc đốiabsolute displacement: gửi vị trí tuyệt đốiallowable displacement: đưa vị mang đến phépangle displacement: gửi vị gócangle of displacement: góc gửi vịangular displacement: đưa vị gócaxial displacement: chuyển vị dọc trụcbending displacement: chuyển vị do uốncomponents of displacement: thành phần đưa vịcorrection for displacement: sự hiệu chỉnh đưa vịcorresponding spectral displacement: chuyển vị phổ tương ứngdisplacement (of a support): đưa vị gối tựadisplacement (of joint): gửi vị nútdisplacement curve: đường cong gửi vịdisplacement diagram: biểu đồ chuyển vịdisplacement equation: phương trình gửi vịdisplacement field: trường đưa vịdisplacement increment: lượng tăng gửi vịdisplacement line: đường gửi vịdisplacement meter: lắp thêm đo đưa vịdisplacement method: phương thức chuyển vịdisplacement of constraints: gửi vị của liên kếtdisplacement of hydraulic jump: đưa vị bước nhảy thủy lựcdisplacement of joints: gửi vị các nútdisplacement of joints: sự đưa vị mắtdisplacement of point: gửi vị của điểmdisplacement of the bearing: sự gửi vị trụ gốidisplacement resistance: sức phòng chuyển vịdisplacement vector: vectơ chuyển vịelementary displacement of point: chuyển vị cơ phiên bản của điểmenergetic method of displacement determination: cách thức năng lượng khẳng định chuyển vịfinite displacement: đưa vị hữu hạnflexural displacement: đưa vị vị uốnfrankie displacement caisson: giếng chìm đưa vị hình dáng frankigeneralized displacement: đưa vị suy rộnggeneralized displacement: gửi vị tổng quátgroup displacement: gửi vị nhómhorizontal displacement: đưa vị ở nganghorizontal displacement: sự gửi vị nganginfinitesimal displacement: gửi vị khôn cùng béinitial displacement: gửi vị ban đầuinternal displacement: gửi vị mặt trongjoint displacement: đưa vị nútkinematic displacement: đưa vị động họckinematically eventual displacement: gửi vị cồn họclateral displacement: đưa vị bên trên phương nganglinear displacement: chuyển vị tuyến đường tínhlongitudinal displacement: đưa vị dọcnodal displacement: gửi vị nútnonlinear displacement: gửi vị phi tuyếnpermanent displacement: gửi vị không hồi phụcpermissible displacement: chuyển vị đến phépprinciple of virtual displacement: nguyên tắc chuyển vị khả dĩradial displacement: đưa vị hướng tâmradial displacement: sự chuyển vị phía tâmreciprocal displacement: chuyển vị tương đốireciprocity of displacement: sự chuyển vị tương hỗreciprocity of displacement: tính tương hỗ của chuyển vịrelative displacement: đưa vị tương đốirestraint of displacement: sự tiêu giảm chuyển vịshear displacement: đưa vị vày cắtshear displacement: sự chuyển vị cắttorsional displacement: gửi vị vì xoắntotal displacement: đưa vị toàn bộtrue displacement: đưa vị thực tếunit displacement: gửi vị 1-1 vịvariational method of displacement analysis: phương thức chuyển vị biến hóa dạngvertical displacement: đưa vị trực tiếp đứngvertical displacement: sự gửi vị trực tiếp đứngvirtual displacement: gửi vị ảovirtual displacement work: công đưa vị khả dĩvisual of displacement: góc gửi vịdi chuyểncontinental displacement: sự dịch chuyển lục địadisplacement mechanism: cơ cấu di chuyểndisplacement of oil from porous media: dịch chuyển của dầu khỏi môi trường thiên nhiên xốpdisplacement wave: sóng di chuyểnlongitudinal displacement: sự di chuyển dọcparticle displacement: dịch chuyển hạtreciprocal displacement: sự di chuyển tương hỗtotal displacement: dịch chuyển hoàn toàndịch chuyểnWien"s displacement law: định luật di chuyển Wienactual displacement: độ dịch rời thực tếangular displacement: độ dịch chuyển gócapparent displacement: di chuyển biểu kiếnaxial displacement: sự dịch rời chiều trụcbeam displacement: sự dịch chuyển chùm tiacrosshead displacement rate: tốc độ di chuyển con trượtdisplacement byte: bai dịch chuyểndisplacement byte: byte dịch chuyểndisplacement current: loại dịch chuyểndisplacement current: cái điện dịch chuyểndisplacement factor: hệ số dịch chuyểndisplacement flux: thông lượng dịch chuyểndisplacement of phase: độ dịch chuyển phadisplacement on a fault: dịch rời trên đứt gãydisplacement operator: toán tử dịch chuyểndisplacement piston: pittông dịch chuyểndisplacement plunger: pittông dịch chuyểndisplacement rule: luật lệ dịch chuyểndisplacement spike: đỉnh dịch chuyểndisplacement ton: tấn dịch chuyểndisplacement water heater: bộ đun nước dịch chuyểndisplacement zone: đới dịch chuyểnelectric displacement: độ di chuyển điệnelectric displacement density: mật độ dịch chuyển điệnheat displacement: sự dịch chuyển nhiệtlateral displacement: dịch chuyển bênlevel displacement: sự di chuyển mứclinear displacement: sự dịch rời tuyến tínhneutral point displacement voltage: điện áp dịch rời trung hòanonpositive displacement compressor: vật dụng nén không dịch chuyểnparallactic displacement: độ di chuyển thị saiparallel displacement: dịch chuyển song songparticle displacement: di chuyển hạtperpendicular displacement: dịch chuyển thẳng đứngphase displacement: dịch rời phaphase displacement: độ dịch rời phaphase displacement: sự di chuyển phaphase displacement induction loop detector: bộ dò vòng cảm ứng dịch đưa phapiston displacement: độ dịch chuyển của pittôngpositive displacement compressor: vật dụng nén nhiều loại dịch chuyểnquadrature displacement: di chuyển vuông gócrelief displacement: dịch chuyển địa hìnhrotary displacement: dịch rời quaytotal displacement: tổng dịch chuyểnvertical displacement: sự dịch rời đứngvertical displacement: di chuyển thẳng đứngvolume displacement: độ di chuyển âm lượngzero displacement: độ dịch rời bằng khôngđộ choán chỗđộ di chuyểnđộ dịch chuyểnGiải ham mê VN: Là thể tích của khoảng không gian tạo vì pit-tông vào xi lanh khi pit-tông dịch chuyển từ điểm bị tiêu diệt trên xuống điểm bị tiêu diệt dưới.actual displacement: độ di chuyển thực tếangular displacement: độ di chuyển góccrosshead displacement rate: tốc độ di chuyển con trượtdisplacement of phase: độ di chuyển phaelectric displacement: độ dịch rời điệnelectric displacement density: mật độ dịch rời điệnparallactic displacement: độ dịch rời thị saiphase displacement: độ di chuyển phapiston displacement: độ di chuyển của pittôngvolume displacement: độ di chuyển âm lượngzero displacement: độ di chuyển bằng khôngđộ năng lượng điện dịchdielectric displacement: tỷ lệ điện dịchelectric displacement: mật độ điện dịchelectric displacement density: tỷ lệ điện dịchdời chỗinitial displacement: sự dời chỗ ban đầuparallel displacement: phép dời chỗ tuy vậy songprinciple of virtual displacement: nguyên tắc dời nơi ảorigid toàn thân displacement: sự dời chỗ cứngtheorem of virtual displacement: định lý dời khu vực ảodung tíchpiston displacement: khoảng không gian xi lanhpositive displacement meter: lưu giữ lượng kế kiểu dáng dung tíchpositive displacement pump: đồ vật bơm hình trạng dung tíchhành trìnhvariable displacement pump: bơm có hành trình thay đổikhoảng chạypiston displacement: khoảng tầm chạy của pit tônglượng choán nướclượng chuyểnsự đổi thay vịsự choán chỗsự đưa dịchangular displacement: sự chuyển dịch gốchorizontal displacement: sự chuyển dịch ngangphase displacement: sự chuyển dời phasự di chuyểncontinental displacement: sự di chuyển lục địalongitudinal displacement: sự di chuyển dọcreciprocal displacement: sự dịch rời tương hỗsự dịch chuyểnaxial displacement: sự dịch chuyển chiều trụcbeam displacement: sự dịch rời chùm tiaheat displacement: sự di chuyển nhiệtlevel displacement: sự dịch chuyển mứclinear displacement: sự di chuyển tuyến tínhphase displacement: sự di chuyển phavertical displacement: sự dịch rời đứngsự dờiinitial displacement: sự dời chỗ ban đầuradical displacement: sự dời theo tiarigid body toàn thân displacement: sự dời địa điểm cứngtransverse displacement: sự dời (chỗ) ngangvirtual displacement: sự dời (chỗ) ảosự dời chỗinitial displacement: sự dời chỗ ban đầurigid toàn thân displacement: sự dời vị trí cứngsự đổi chỗsự lệchsự so lesự tịnh tiếnsự trệchsự xê dịchparallactic displacement: sự di dịch thị saiLĩnh vực: xây dựngđộ chuyển vịđộ dịch vịsự rời chỗLĩnh vực: điện lạnhđộ dịchactual displacement: độ dịch rời thực tếangular displacement: độ di chuyển góccrosshead displacement rate: tốc độ dịch rời con trượtdielectric displacement: độ dịch năng lượng điện môidisplacement of phase: độ dịch chuyển phadisplacement of phase: độ dịch phaelectric displacement: độ dịch chuyển điệnelectric displacement: độ dịch năng lượng điện môielectric displacement density: mật độ dịch rời điệnelectric displacement density: độ dịch điện môifrequency displacement: độ dịch tầnmagnetic displacement: độ dịch từparallactic displacement: độ dịch chuyển thị saiphase displacement: độ di chuyển phaphase displacement: độ dịch phapiston displacement: độ di chuyển của pittôngvolume displacement: độ dịch rời âm lượngzero displacement: độ dịch rời bằng khôngđộ dờisự chuyển dờiLĩnh vực: toán & tindời hìnhLĩnh vực: cơ khí và công trìnhsự gửi chỗMaxwell"s displacement currentdòng điện dịch Maxwellactual displacementthể tích (hút) thựcaxial displacementsự di động cầm tay theo trụcdielectric displacementđộ cảm ứng điệndielectric displacementđộ năng lượng điện dịchlượng giãn nướcsự cầm cố thếdisplacement of labour: sự sửa chữa thay thế lao độngdisplacement effectsự ảnh hưởng tác động thay thếdisplacement scaleđẳng cấp cho lượng dãn nướcdisplacement tontấn dân nướcdisplacement tontấn dãn nướcdisplacement tonnagetrọng cài đặt dân nướcdisplacement tonnagetrọng download dẫn nướcdisplacement tonnagetrọng sở hữu dãn nước tính bởi tấngross displacement tonnagetrong thiết lập dãn nước toàn phầngross displacement tonnagetrọng mua dân nước toàn phầngross displacement tonnagetrọng mua dãn nước toàn phầnlight displacement tonnagetrọng cài đặt dãn nước tịnhload displacementlượng dãn nước có tảiload displacement tonnagetrọng cài đặt dãn nước toàn phầnpositive displacement compressormáy nén hình dáng thể tíchpositive displacement compressormáy nén pittôngpositive displacement stuffermáy nhồi giò loại pittôngtons of displacementsố tấn dãn nướcunloaded displacement tonnagetỷ giá bán không bao gồm thứcunloaded displacement tonnagetỷ giá thị trường danh từ o chuyển dịch - Trọng lượng của chất lỏng bị chuyển dịch bởi một vật nổi hoặc nửa ngập trong chất lỏng đó. - Thể tích tổng cộng dung dịch bởi bơm xoay chuyển động, đo bằng inch khối bên trên vòng quay.

Xem thêm: Mặt Nạ Tinh Trùng Có Thể Trị Mụn Không, Có Nên Làm Đẹp Bằng Tinh Trùng


Xem thêm: Tuyển Tập Hình Ảnh Người Mẫu Đẹp Nhất Năm 2018, 100+ Tải Hình Ảnh Người Mẫu Đẹp


- Khoảng cách trên thiết bị log phối hợp giữa các điểm đo không giống nhau. - Sự nắm thế các chất lỏng của vỉa bởi phần lọc bùn vào đới bị lấn. o sự thế thế o sự di chuyển, sự dịch chuyển, sự dời chỗ § apparent displacement : sự dịch chuyển biểu kiến § horizontal displacement : sự dịch chuyển theo đường nằm ngang § lateral displacement : sự dịch chuyển bên § parallel displacement : sự dịch chuyển song song § perpendicular displacement : sự dịch chuyển thẳng đứng § phase displacement : sự dịch chuyển trộn § relief displacement : sự dịch chuyển địa hình § rotary displacement : sự dịch chuyển cù § total displacement : sự di chuyển trả toàn, tổng dịch chuyển § vertical displacement : sự dịch chuyển thẳng đứng § displacement efficiency : hiệu suất chuyển dịch Tỷ số thể tích dầu bị quét khỏi một đới bởi quá trình tăng cường thu hồi dầu so với thể tích của dầu gồm trong đới từ trước quy trình § displacement fluid : chất lỏng chuyển dịch Một chất lỏng thường là bùn khoan hoặc nước muối được bơm xuống ống chống trong quy trình trám xi măng sau khoản thời gian cho vữa xi măng xuống § displacement meter : chuyển dịch kế Một loại lưu kế trong đó chất lỏng làm cho chuyển dịch pittông trong xi măng vào xi lanh Số hành trình của pittông được đếm để xác định thể tích của chất lỏng § displacement of oil from porous truyền thông : sự di chuyển của dầu khỏi môi trường xốp, sự đẩy dầu ra khỏi môi trường xốp § displacement on a fault : biên độ dịch chuyển bên trên đứt gãy § displacement pressure : áp suất chuyển dịch áp suất cần đến một chất lỏng để cầm cố thế cho một chất lỏng khác trong số lỗ rỗng của đá § displacement rate : tốc độ chuyển dịch Tốc độ vữa xi măng được bơm xuống giếng § displacement tanks : thùng đo chất lỏng chuyển dịch Thùng chứa ghi số đo sử dụng trong thiết bị bơm vữa để đo lượng chất lỏng chuyển dịch ví dụ lượng mùn khoan trong quy trình trám xi măng trong giếng § displacement time : thời gian chuyển dịch Thời gian biểu thị bằng phút cần thiết để thay trọn vẹn chất lỏng vào cột ống khoan hoặc ống chống bằng một chất lỏng khác thuộc lưu tốc § displacement volume : thể tích chuyển dịch Thể tích của một chất lỏng vào giếng bởi cột ống khoan chuyển dịch § displacement-type prover : thiết bị thử kiểu chuyển dịch Kiểu thiết bị thử phổ thông nhất, gồm một đoạn ống định cớ có một bộ phận chuyển dịch hình trụ hoặc hình cầu dòng chảy đi qua thiết bị đo cùng chảy vào thiết bị thử Sau đó đem so sánh thể tích thực với thể tích đo