Dismiss là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Dismiss là gì

*
*
*

dismiss
*

dismiss /dis"mis/ ngoại rượu cồn từ giải thể (đám đông tụ tập, quân đội...)dismiss!: giải tán! (tiếng sai bảo sau buổi tập...) đến đi đuổi ra, thải hồi, loại bỏ (người làm...) gạt bỏ, xua đuổi (ý nghĩ...) luận bàn qua loa, đặt ra qua loa (một vấn đề, cốt để quăng quật qua) (thể dục,thể thao) tấn công đi (quả láng crickê) (pháp lý) quăng quật không xét (một vụ); bác bỏ (đơn) danh từ the dismiss (quân sự) sự giải tán (sau buổi tập luyện)
gạt bỏLĩnh vực: hóa học và vật liệuthải hồito dismiss a dialog boxđóng một hộp thoại o thải hồi, mang đến thôi việc; giải tán; gạt bỏ
*Xem thêm: Đơn Xin Gia Hạn Thời Gian Học Tập, Tại Nước Ngoài

*

*

dismiss

Từ điển Collocation

dismiss verb

1 decide sth is not important

ADV. quickly | out of hand, summarily He dismissed her suggestion out of hand. | easily, lightly, readily Children"s fears should never be dismissed lightly. | contemptuously She contemptuously dismissed their complaints.

VERB + DISMISS cannot/could not, unable to | be difficult to, be easy to, be possible to It was not easy to dismiss the matter from his thoughts. | try khổng lồ

PREP. as, from She dismissed their arguments as irrelevant. She tried khổng lồ dismiss the idea from her mind.

2 remove sb from a job

ADV. fairly | unfairly, wrongfully The court ruled that Ms Hill had been unfairly dismissed. | constructively | summarily

PREP. from He was summarily dismissed from his job.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Phim Thần Tiên Cũng Nổi Điên Full Hd 2016, Thần Tiên Cũng Nổi Điên Full

English Synonym và Antonym Dictionary

dismisses|dismissed|dismissingsyn.: discharge expel send awayant.: employ

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu