DIRECT OBJECT LÀ GÌ

     
Tân ngữ (Object) là từ hoặc nhiều từ chỉ người hoặc đồ dùng bị ảnh hưởng bởi chủ ngữ. Gồm 2 loại tân ngữ là tân ngữ trực tiếp với tân ngữ gián tiếp.Bạn sẽ xem: Direct object là gì
*

Trong quá trình học giờ đồng hồ Anh, đa phần người học đã biết đến các thành phần cơ bản cấu tạo nên một câu trả chỉnh bao gồm chủ ngữ (subject), cồn từ (verb) với tân ngữ (object). Trong nội dung bài viết này, người sáng tác sẽ phân tích về tân ngữ là gì trong câu và ví dụ là phương pháp phân biệt tân ngữ trực tiếp (direct object) và gián tiếp (indirect object) trong tiếng Anh cho những người mới làm cho quen cùng với ngữ pháp hoặc đã ở trình độ nền tảng rất có thể hiểu kỹ rộng về điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Direct object là gì

Tân ngữ là gì?

Tân ngữ (Object) là từ bỏ hoặc các từ chỉ người hoặc đồ bị ảnh hưởng bởi chủ ngữ. Tân ngữ là một trong những phần của câu, với thường là một trong những phần của vị ngữ. Nó đề cập đến một bạn nào kia hoặc một thứ có liên quan đến vấn đề thực hiện hành động của chủ ngữ.

Tân ngữ giúp hiểu rõ nghĩa của cồn từ, khiến câu trở nên dễ dàng nắm bắt và truyền đạt nội dung đúng mực hơn. ​Nếu như những nội đụng từ (intransitive verbs) như run, cry, fall, die không cần có tân ngữ thì các ngoại đụng từ (transitive verbs) lại phải bao gồm tân ngữ đi kèm. Như những động từ: eat, break, make, send, give,…

Ví dụ: My friend is playing clip games. (Bạn tôi đang chơi game.)

Trong ví dụ như trên, “video games” bổ sung cập nhật ý nghĩa mang đến ngoại rượu cồn từ play. Nếu không tồn tại tân ngữ “video games” thì câu sẽ không hoàn hảo về mặt ngữ nghĩa và gây cạnh tranh hiểu cho người đọc.

My friend is running. (Bạn tôi đang chơi game.)

Trong lấy ví dụ trên, “run” là nội động từ với nghĩa chạy. Nội đụng từ này sẽ không cần tân ngữ kèm theo ở sau cùng câu vẫn có ý nghĩa đầy đủ.

Vị trí của tân ngữ: Tân ngữ thường lép vế động trường đoản cú chỉ hành động (action verb) nhằm hoàn thiện ý nghĩa của câu; hoặc cần sử dụng để thể hiện mối link giữa những tân ngữ với nhau trải qua liên trường đoản cú hoặc giới từ.

Có 2 một số loại tân ngữ (object):

Tân ngữ thẳng (direct object)

Tân ngữ con gián tiếp (indirect object)

Direct object – Tân ngữ trực tiếp

Direct object là đại tự hoặc danh từ chỉ tín đồ hoặc đồ vật nhận tác động trực tiếp của đụng từ hành vi trong câu. Direct object có vị trí sinh sống sau động từ hành động.


*

Source: google image

Ví dụ:

David is repairing his car. (David vẫn sửa xe của anh ấy ấy.)

Trong câu trên:

David là danh từ riêng đang là chủ ngữ của câu và là đối tượng người dùng thực hiện nay hành động.

“is repairing” là cồn từ chỉ hành vi ở thì hiện tại tiếp diễn.

“his car” là danh từ bỏ chỉ vật chào đón hành rượu cồn “repair”. Vày đó, “his car” là direct object của câu.

He invited Mary khổng lồ the party. (Anh ấy đang mời Mary mang lại buổi tiệc.)

Trong câu trên:

He là đại từ đang là chủ ngữ của câu với là đối tượng thực hiện nay hành động.

“invited” là đụng từ hành vi ở thì quá khứ đơn.

“Mary” là danh từ riêng của người mừng đón hành động “invite”. Do đó “Mary” là direct object trực tiếp của câu.

Danh từ đóng vai trò Direct Objects

Direct objects có thể là phần nhiều danh trường đoản cú (đồ vật, sự vật, bé người, v.v.).

Ví dụ: Jennifer bought a book. – Tân ngữ thẳng (direct object) ‘book‘ là một danh từ.

Đại từ nhập vai trò Direct Objects

Đại từ hoàn toàn có thể được áp dụng như một direct objects. Buộc phải phải lưu ý điều đặc trưng sau, nếu như như áp dụng đại từ bỏ (pronouns) như 1 direct objects rất cần được được dùng theo phương thức tân ngữ đại trường đoản cú (object pronoun form). Tân ngữ đại trường đoản cú (Object pronouns) bao hàm me, you, him, her, it, us, you, với them.

Ví dụ: I watched it last week. – ‘it’ (một lịch trình truyền hình) là 1 tân ngữ đại từ.

Cụm từ vào vai trò Direct Objects

Gerunds (-ing) & cụm gerund với từ nguyên mẫu (infinitives) và cụm trường đoản cú nguyên chủng loại (infinitive phrases) cũng hoàn toàn có thể có tác dụng như một direct objects.

Ví dụ:

Tom enjoys watching TV. – ‘watching TV’ (gerund phrase – nhiều gerund ) có công dụng như một tân ngữ thẳng (direct object) của rượu cồn từ ‘enjoy‘.

I hope lớn finish soon. – ‘to finish soon’ (infinitive phrase – nhiều từ nguyên mẫu) có chức năng như một tân ngữ thẳng (direct object) của hễ từ ‘hope’.

Mệnh đề đóng vai trò Direct Objects

Mệnh đề tiềm ẩn cả nhà ngữ và động từ. Dạng cụm từ dài này cũng có thể được dùng như một tân ngữ trực tiếp (direct object) của một cồn từtrong một mệnh đề khác.

Ví dụ:

Hank believes that she is doing well at school. – ‘that she is doing well at school’ trực tiếp nói cho họ biết rằng Hank tin cẩn vào điều gì. Mệnh đề phụ thuộc có chức năng như một direct object.

She hasn’t decided where she is going on vacation. – where she is going on vacation’ trả lời cho câu hỏi rằng ‘Cô ấy chưa quyết định điều gì?’ đóng vai trò như một tân ngữ thẳng (direct object).

Indirect object – Tân ngữ con gián tiếp

Indirect object là đại trường đoản cú hoặc danh từ bỏ chỉ người hoặc thiết bị nhận tác động của cồn từ hành vi một cách gián tiếp, tức thị phải thông qua một đối tượng người sử dụng trực đón nhận hành cồn trước đó. Tân ngữ gián tiếp xuất hiện thêm trực tiếp giữa cồn từ cùng tân ngữ thẳng của nó.

Xem thêm: Tuyển Đại Lý Bán Hàng Qua Mạng, Bán Hàng Online


*

Source: google image

Ví dụ: He bought his son a bike. (Anh ấy đã cài đặt cho con anh ấy một chiếc xe.)

Trong câu trên:

He là đại từ đã là nhà ngữ của câu và là đối tượng người sử dụng thực hiện nay hành động.

“bought” là đụng từ hành vi ở thì vượt khứ đơn.

“a bike” là danh từ riêng biệt của người tiếp nhận hành cồn “buy” cùng là tân ngữ trực tiếp của câu.

“his son” là Indirect object tiếp nhận hành động được download cho một mẫu xe của công ty ngữ “he”.

I sent the company an application for the job. (Tôi sẽ gửi cho doanh nghiệp một đối chọi xin việc.)

“sent” là hễ từ hành vi ở thì vượt khứ đơn.

“an application” là danh từ riêng biệt của vật tiếp nhận hành rượu cồn “send” cùng là tân ngữ thẳng của câu.

“the company” là tân ngữ gián tiếp tiếp nhận hành động gửi hồ sơ của công ty ngữ “I”.

Lưu ý: không tính vị trí trọng điểm động từ hành vi và tân ngữ trực tiếp, tân ngữ con gián tiếp còn có thể nằm sau tân ngữ trực tiếp vào một các giới từ sử dụng “for” hoặc “to”. Ngôn từ của câu vẫn giữ nguyên nhưng về mặt ngữ pháp sẽ sở hữu được điểm không giống biệt. Tín đồ học rất có thể làm vấn đề đó với bất kỳ tân ngữ gián tiếp nào, hay sử dụng khi tân ngữ gián tiếp dài.

Ví dụ:

1. Anna sent her brother a present.

Trong câu 1: “a present” là tân ngữ trực tiếp tiếp nhận hành động “send” và “her brother” là tân ngữ loại gián tiếp đón nhận hành động khuyến mãi quà của chủ ngữ “Anna”

2. Anna sent this present to lớn her brother.

Trong câu 2: “to her brother” được gọi là các giới từ vào câu và cụm này có chứa Indirect object “her brother.

Danh từ vào vai trò là indirect object – Tân ngữ loại gián tiếp

Tân ngữ con gián tiếp có thể là danh từ bỏ (đồ vật, sự vật, con người, etc.). Thông thường indirect objects chỉ người hoặc một đội người. Tại vì có vấn đề này (indirect object – người) là bởi vì người thường xuyên nhận được tác dụng từ hành động.

Ví dụ: I read Peter the report. – ‘Peter’ chính là indirect object và ‘the report’ (cái mà lại được tôi đọc) là direct object.

Đại từ bỏ (Pronoun) đóng vai trò là indirect object

Đại từ có thể được áp dụng với vai trò là 1 trong những indirect objects. Yêu cầu phải chú ý điều đặc trưng sau, ví như như sử dụng đại từ bỏ (pronouns) như 1 direct objects rất cần phải được dùng theo mô hình tân ngữ đại từ bỏ (object pronoun form). Tân ngữ đại trường đoản cú (Object pronouns) bao hàm me, you, him, her, it, us, you, và them.

Ví dụ: Greg told me the story. – ‘Me’ chính là indirect object cùng ‘the story’ (mà Greg đã nói) là direct object.

Cụm danh tự (Noun Phrases) vào vai trò Indirect Objects

Cụm danh từ (là một cụm từmô tả và kết thúc bằng một danh từ: a beautiful vase, an interested wise, old professor) cũng rất có thể đóng vai trò là một trong những indirect objects.

Ví dụ: The composer wrote the dedicated, poor singers a song to perform. – ‘the dedicated, poor singers’ chính là indirect object (cụm danh từ), trong các số đó ‘a song’ (bài hát được soạn) là direct object.

Mệnh đề quan hệ tình dục (Relative Clauses) vào vai trò Indirect Objects

Relative clauses khẳng định một đối tượng người dùng nào kia cũng có thể có tính năng như một indirect objects.

Ví dụ:

Peter promised the man, who had been waiting for an hour, the next tour of the building. – vào trường hòa hợp này, ‘the man’ được xác minh bởi mệnh đề quan hệ nam nữ ‘who had been waiting for an hour’ cả hai nhiều này những cấu thành nên một indirect object. ‘The next tour of the building’ (điều mà Peter đang hứa) là direct object.


*

Cách phân biệt tân ngữ trực tiếp với tân ngữ gián tiếp

Cách khẳng định được thành phần tân ngữ trong câu là tân ngữ trực tiếp hay loại gián tiếp:

Tân ngữ thẳng là câu vấn đáp của các câu hỏi “cái gì/ ai đón nhận hành động?”:

Ví dụ:

1. David is repairing his car.

Câu hỏi: What is David repairing? : his oto ( “his car” là đối tượng người tiêu dùng nhận hành vi “repair”)

2. He invited Mary khổng lồ the party.

Câu hỏi: Who did he invite? : Mary ( “Mary” là đối tượng người sử dụng nhận hành động “invite”)

Tân ngữ loại gián tiếp là câu vấn đáp của các thắc mắc “cho ai/ cho loại gì/ để làm gì?”

Ví dụ:

1. He bought his son a bike.

Xem thêm: Đề Thi Lý 12 Học Kì 1 Lớp 12 Môn Vật Lý Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Lý

Câu hỏi: For whom did he buy a bike? : his son (chủ ngữ “he” đang thực hiện hành động “bought” cho đối tượng người tiêu dùng “his son”)

Câu hỏi: lớn whom did Anna send a present? : her brother (chủ ngữ “Anna” đang thực hiện hành vi “sent” đến đối tượng người sử dụng “her brother”)

Tóm lại:

Direct object:

Danh từ hoặc đại từ đón nhận hành cồn của hễ từ chỉ hành động

Không nhờ vào vào tân ngữ con gián tiếp

Indirect object:

Indirect object là đối tượng người dùng thụ hưởng hành động do đối tượng người sử dụng khác thực hiện

Không thể sống thọ indirect object nếu không tồn tại direct object.


*

Tổng kết

Qua những khái niệm tân ngữ là gì và ví dụ trên, tác giả mong muốn người học tiếng Anh hoàn toàn có thể phân biệt được sự biệt lập giữa direct object với indirect objecttrong câu. Vấn đề nắm điểm ngữ pháp này để giúp đỡ người học phát âm hiểu câu tiếng Anh hiệu quả hơn và dần dần nâng cao kỹ năng viết thế nào cho đúng ngữ pháp và đúng nghĩa của câu hơn.